KAP ***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

05.03.2018 - 18:10
KAP ***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 3.943.620 -34.832 199.928 662.296 -1.169.272 -831.558 4.489.766 3.658.208
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-942.283 -226.989 1.169.272 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.191 -604.550 -590.359 -171.010 -761.369
Dönem Karı (Zararı)
29 -604.550 -604.550 -180.397 -784.947
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14.191 14.191 9.387 23.578
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 3.001.337 -20.641 199.928 435.307 -604.550 -1.421.917 4.318.756 2.896.839
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 3.001.337 -20.641 199.928 435.307 -604.550 -1.421.917 4.318.756 2.896.839
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-895.495 290.945 604.550 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.104 526.797 546.901 425.811 972.712
Dönem Karı (Zararı)
29 526.797 526.797 412.538 939.335
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.104 20.104 13.273 33.377
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 2.105.842 -537 199.928 726.252 526.797 -875.016 4.744.567 3.869.551


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.005.651 7.648.318
Dönem Karı (Zararı)
939.335 -784.947
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29 939.335 -784.947
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.518.958 1.703.819
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 1.344.278 1.497.670
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
211.061 91.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 195.881 148.660
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 15.180 -57.464
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
64.404 10.868
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9 93 28.109
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 -25.642 -97.017
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 89.953 79.776
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -100.785 104.085
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-164.326 6.810.119
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -249.686 107.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-249.686 107.621
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 87.934 63.090
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.080 63.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
95.014
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.684.300 -1.284.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -27.686 -7.783
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 308.606 -163.729
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.061.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
308.606 -2.225.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 104.968 84.361
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.304.157 7.983.583
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.155.598 7.668.356
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
148.559 315.227
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.319 26.976
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19 -8.319 26.976
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.293.967 7.728.991
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-288.316 -80.673
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-349.084 759.121
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.762 1.062.386
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 45.762 1.062.386
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-394.846 -303.265
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -388.362 -299.174
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -6.484 -4.091
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.368.163 -8.433.426
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.033.005 7.474.705
Kredilerden Nakit Girişleri
9 7.033.005 7.474.705
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.401.168 -15.908.131
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -8.401.168 -15.908.131
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
288.404 -25.987
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
288.404 -25.987
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 73.463 99.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 361.867 73.463


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 361.867 73.463
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
10 1.698.265 1.538.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.698.265 1.538.532
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
11 7.080 14.340
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.080 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 14.340
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
13 9.296.800 7.612.500
Peşin Ödenmiş Giderler
14 280.177 252.491
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
280.177 252.491
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 288.316 80.673
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
11.932.505 9.571.999
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.932.505 9.571.999
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
15 6.984.578 7.979.159
Taşıtlar
6.458.852 7.457.790
Mobilya ve Demirbaşlar
521.997 514.300
Özel Maliyetler
3.729 7.069
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 31.114 31.727
Diğer Haklar
31.114 31.727
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 359.315 626.818
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.375.007 8.637.704
TOPLAM VARLIKLAR
19.307.512 18.209.703
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 95.780 655.565
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
95.780 655.565
Banka Kredileri
95.780 655.565
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 66.212 820.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
66.212 820.098
Banka Kredileri
9 66.212 820.098
Ticari Borçlar
10 2.714.192 2.431.228
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
2.061.500 2.061.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
652.692 369.728
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 350.224 245.256
Diğer Borçlar
11 1.749.841 1.070.816
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.453.380 817.181
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
296.461 253.635
Ertelenmiş Gelirler
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 325.050 127.977
Kısa Vadeli Karşılıklar
493.847 486.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 53.380 61.699
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 440.467 425.287
ARA TOPLAM
5.795.146 5.837.926
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.795.146 5.837.926
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 54.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 54.399
Banka Kredileri
0 54.399
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
11 7.698.817 7.270.758
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.635.144 7.115.745
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
63.673 155.013
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 534.897 380.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
534.897 380.736
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.409.101 1.769.045
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.642.815 9.474.938
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.437.961 15.312.864
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-875.016 -1.421.917
Ödenmiş Sermaye
21.1 6.000.000 6.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21.2 3.325.712 3.325.712
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
21.5 -13.759.010 -13.759.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.105.305 2.980.696
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.105.305 2.980.696
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21.4 2.105.842 3.001.337
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.3 -537 -20.641
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.6 199.928 199.928
Yasal Yedekler
21.6 199.928 199.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.7 726.252 435.307
Net Dönem Karı veya Zararı
29 526.797 -604.550
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.8 4.744.567 4.318.756
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.869.551 2.896.839
TOPLAM KAYNAKLAR
19.307.512 18.209.703


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22.1 16.093.953 12.266.391
Satışların Maliyeti
22.2 -13.289.609 -10.862.007
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.804.344 1.404.384
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.804.344 1.404.384
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -1.584.343 -1.340.493
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 184.236 323.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -113.304 -353.107
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.290.933 34.581
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 56.467 102.549
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 0 -58.677
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.347.400 78.453
Finansman Gelirleri
27 13.320 8.672
Finansman Giderleri
27 -197.120 -640.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.163.600 -552.885
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-224.265 -232.062
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -325.050 -127.977
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 100.785 -104.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
939.335 -784.947
DÖNEM KARI (ZARARI)
939.335 -784.947
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.8 412.538 -180.397
Ana Ortaklık Payları
29 526.797 -604.550
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
33.377 23.578
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 41.721 29.472
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.344 -5.894
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 -8.344 -5.894
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.377 23.578
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
972.712 -761.369
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
425.811 -171.010
Ana Ortaklık Payları
546.901 -590.359http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665810


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.357 Değişim: -0,19% Hacim : 127.514 Mio.TL Son veri saati : 17:56
Düşük 9.319 26.02.2024 Yüksek 9.450
Açılış: 9.411
31,1255 Değişim: 0,28%
Düşük 31,0180 26.02.2024 Yüksek 31,3383
Açılış: 31,0391
33,7882 Değişim: 0,49%
Düşük 33,6235 26.02.2024 Yüksek 33,9189
Açılış: 33,6235
2.029,12 Değişim: -0,17%
Düşük 2.026,34 26.02.2024 Yüksek 2.048,61
Açılış: 2.032,57
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.