" />

KAP ***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2021 - 18:23
KAP ***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -19.199 -577 81.182 81.182 10.133 10.133 63.407 603.508 -82.756 520.752 940.828 261.785 1.202.613
Transferler
0 0 0 0 0 9 0 9 9 0 0 0 -82.765 82.756 -9 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27 -27 0 0 -82.282 -82.282 -82.309 -24.494 -106.803
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -82.282 -82.282 -82.282 -24.490 -106.772
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27 -27 0 0 0 0 -27 -4 -31
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.976 0 1.976 1.976 1.858 3.834
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -19.190 -577 81.191 81.191 10.106 10.106 63.407 522.719 -82.282 440.437 860.495 239.149 1.099.644
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.604 -20.167 -577 79.860 79.860 9.880 9.880 63.407 520.977 -35.250 485.727 904.228 240.232 1.144.460
Transferler
0 0 0 0 -2.507 0 0 -2.507 -2.507 0 0 3.542 -36.285 35.250 -1.035 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -983 -983 0 0 -4.285 -4.285 -5.268 7.091 1.823
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.285 -4.285 -4.285 7.855 3.570
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -983 -983 0 0 0 0 -983 -764 -1.747
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -337 0 -337 -337 0 -337
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 98.097 -20.167 -577 77.353 77.353 8.897 8.897 66.949 484.355 -4.285 480.070 898.623 247.323 1.145.946


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.990 -31.440
Dönem Karı (Zararı)
3.570 -106.772
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.570 -106.772
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
64.017 74.611
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,20 39.318 34.967
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-61 26
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-61 26
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.924 11.835
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.373 3.960
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
521 726
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.030 7.149
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.451 2.649
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.295 -4.458
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.746 7.107
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
17.848 12.618
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -5.906 -9.912
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-557 19.225
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 3.203
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-87.601 5.336
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-106.986 17.432
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.280 -14.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-116.266 32.164
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-966 -2.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-966 -2.554
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-70.089 -23.215
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
78.301 14.178
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.175 25.320
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
62.126 -11.142
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.151 3.245
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.151 3.245
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
31.122 6.405
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.832 -10.155
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-27.622 -6.603
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.790 -3.552
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-20.014 -26.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-7.393 -1.727
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.583 -2.888
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-40.230 -2.486
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
214 10.517
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.497 -15.341
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-317 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-317 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 45
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 45
Alınan Faiz
370 2.044
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 249
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.925 59.695
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.950 68.500
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
9.779 4.247
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-5.012 -31
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.044 -9.926
Ödenen Temettüler
-337 0
Ödenen Faiz
-1.411 -3.095
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-64.295 25.769
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-5.363 -1.918
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-69.658 23.851
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 80.242 93.216
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 10.584 117.067


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 10.584 80.242
Ticari Alacaklar
447.841 338.018
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 99 9.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 447.742 328.935
Diğer Alacaklar
26.867 11.774
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.1 20.964 6.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.903 4.937
Stoklar
9 196.164 124.107
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1 38.411 10.940
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 78 251
Diğer Dönen Varlıklar
10.351 9.635
ARA TOPLAM
730.296 574.967
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
730.296 574.967
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
870 870
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
870 870
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
444.625 458.035
Maddi Duran Varlıklar
11 488.625 463.980
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 28.229 26.379
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
211.468 206.137
Şerefiye
14 206.168 200.631
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 5.300 5.506
Peşin Ödenmiş Giderler
253 29
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 30.503 26.551
Diğer Duran Varlıklar
32.849 33.210
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.237.422 1.215.191
TOPLAM VARLIKLAR
1.967.718 1.790.158
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 15.950 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.950 0
Banka Kredileri
15.950 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 18.303 19.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18.303 19.580
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18.303 19.580
Ticari Borçlar
386.452 302.020
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.1 68.263 46.033
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 318.189 255.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.530 7.555
Diğer Borçlar
191.888 159.166
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.1 189.233 155.360
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.655 3.806
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.2 40.203 9.716
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 3.808 383
Kısa Vadeli Karşılıklar
40.982 41.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.729 8.109
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
34.253 32.905
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.651 6.011
ARA TOPLAM
720.767 545.445
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
720.767 545.445
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 11.647 8.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.647 8.522
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11.647 8.522
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
635 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
70.257 64.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 26.824 26.932
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
43.433 37.852
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 18.466 26.947
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.005 100.253
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
821.772 645.698
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
898.623 904.228
Ödenmiş Sermaye
17 87.112 87.112
Sermaye Düzeltme Farkları
17 20.069 20.069
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
17 -3.381 -3.381
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 161.554 161.554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
77.353 79.860
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 77.353 79.860
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 98.097 100.604
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -20.167 -20.167
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -577 -577
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.897 9.880
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.897 9.880
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
66.949 63.407
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
484.355 520.977
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.285 -35.250
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
247.323 240.232
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.145.946 1.144.460
TOPLAM KAYNAKLAR
1.967.718 1.790.158


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 791.833 408.632 472.145 231.178
Satışların Maliyeti
18 -660.736 -409.526 -378.483 -227.737
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18 131.097 -894 93.662 3.441
BRÜT KAR (ZARAR)
18 131.097 -894 93.662 3.441
Genel Yönetim Giderleri
19 -82.579 -61.110 -44.451 -30.436
Pazarlama Giderleri
-18.498 -17.313 -9.243 -9.262
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.1 10.703 5.802 6.131 2.575
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21.2 -26.448 -14.031 -10.742 -8.668
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.275 -87.546 35.357 -42.350
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
566 6 160 5
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-10 -19.232 -10 -19.231
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.831 -106.772 35.507 -61.576
Finansman Gelirleri
22.1 6.211 8.992 2.085 4.862
Finansman Giderleri
22.2 -23.378 -18.904 -11.679 -10.704
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.336 -116.684 25.913 -67.418
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.906 9.912 1.285 4.297
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -4.947 -2.304 -3.734 -1.590
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 10.853 12.216 5.019 5.887
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.570 -106.772 27.198 -63.121
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.570 -106.772 27.198 -63.121
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.855 -24.490 9.451 -14.587
Ana Ortaklık Payları
-4.285 -82.282 17.747 -48.534
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç ( Zarar) 24 -0,04950000 -0,95020000 0,20490000 -0,56050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.747 -31 -481 -8
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.747 -31 -481 -8
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.747 -31 -481 -8
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.823 -106.803 26.717 -63.129
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.091 -24.494 9.207 -14.574
Ana Ortaklık Payları
-5.268 -82.309 17.510 -48.555http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958063


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: -0,05% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0795 Değişim: 0,05%
Düşük 33,0345 18.07.2024 Yüksek 33,0867
Açılış: 33,0643
36,2854 Değişim: 0,24%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3108
Açılış: 36,1976
2.614,99 Değişim: 0,03%
Düşük 2.611,89 18.07.2024 Yüksek 2.615,93
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.