KAP ***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2021 - 19:36
KAP ***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -15.698 -577 84.683 84.683 9.483 9.483 63.345 601.152 -5.522 595.630 1.018.495 215.705 1.234.200
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 11 0 11 11 0 0 62 -5.605 5.522 -83 -10 10 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -3.512 0 -3.512 -3.512 650 650 0 0 -82.756 -82.756 -85.618 -21.583 -107.201
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -82.756 -82.756 -82.756 -21.088 -103.844
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -3.512 0 -3.512 -3.512 650 650 0 0 0 0 -2.862 -495 -3.357
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -370 0 -370 -370 0 -370
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.331 0 8.331 8.331 67.653 75.984
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -19.199 -577 81.182 81.182 10.133 10.133 63.407 603.508 -82.756 520.752 940.828 261.785 1.202.613
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -19.199 -577 81.182 81.182 10.133 10.133 63.407 603.508 -82.756 520.752 940.828 261.785 1.202.613
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 -354 9 0 -345 -345 0 0 0 -82.419 82.756 337 -8 8 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -977 0 -977 -977 -253 -253 0 0 -35.250 -35.250 -36.480 -21.561 -58.041
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.250 -35.250 -35.250 -21.160 -56.410
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -977 0 -977 -977 -253 -253 0 0 0 0 -1.230 -401 -1.631
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -112 0 -112 -112 0 -112
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.604 -20.167 -577 79.860 79.860 9.880 9.880 63.407 520.977 -35.250 485.727 904.228 240.232 1.144.460


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.242 -45.046
Dönem Karı (Zararı)
-56.410 -103.844
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-56.410 -103.844
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
78.324 47.808
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.2, 23 74.436 63.755
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-551 22.851
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.1 -551 4.082
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25.2 0 18.769
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.515 9.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.451 3.358
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.3 3.600 1.345
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6.464 4.309
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.173 -5.051
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24.1, 26.1 -12.057 -11.731
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24.2, 26.2 14.230 6.680
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25.427 6.495
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-54.075 -40.510
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25.1 -54.075 -40.510
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -5.023 -8.240
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25.1, 25.2 14.236 -504
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.186 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
24.010 24.158
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.331 -9.728
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.524 583
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-57.807 -10.311
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55 -1.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-55 -1.135
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11.096 71.061
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
71.439 -28.337
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.368 -80.626
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
63.071 52.289
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.901 -1.481
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.901 -1.481
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6.099 -4.944
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-139 -1.278
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.109 3.848
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.248 -5.126
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
45.924 -31.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.736 -6.264
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.946 -6.904
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.753 -24.518
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.214 1.546
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.919 -29.858
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
23 166
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
23 166
Alınan Faiz
6.680 3.628
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
249 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.154 77.034
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 75.984
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
68.500 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-68.500 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
2.515 9.664
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-506 -50
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.119 -4.631
Ödenen Temettüler
-112 -370
Ödenen Faiz
-8.932 -3.563
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.665 7.470
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-6.309 -4.703
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.974 2.767
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 93.216 90.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 80.242 93.216


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansa 344.803 267.009
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.1 15.868 40
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 328.935 266.969
Diğer Alacaklar
4.989 8.273
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4.2 52 75
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.1 4.937 8.198
Stoklar
9 124.107 137.607
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1 10.940 11.532
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 251 510
Diğer Dönen Varlıklar
19.1 9.635 11.254
ARA TOPLAM
574.967 529.401
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
574.967 529.401
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
870 757
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.2 870 757
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 458.035 410.260
Maddi Duran Varlıklar
12 463.980 492.290
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 26.379 9.049
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
206.137 200.120
Şerefiye
15 200.631 194.797
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 5.506 5.323
Peşin Ödenmiş Giderler
10.2 29 65
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 26.551 22.937
Diğer Duran Varlıklar
19.2 33.210 35.715
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.215.191 1.171.193
TOPLAM VARLIKLAR
1.790.158 1.700.594
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 19.580 4.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19.580 4.676
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19.580 4.676
Ticari Borçlar
302.020 226.917
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.3 46.033 32.285
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 255.987 194.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18.1 7.555 5.632
Diğer Borçlar
159.166 62.369
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.4 155.360 61.464
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.3 3.806 905
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.3 9.716 3.617
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 383 2.021
Kısa Vadeli Karşılıklar
41.014 29.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.2 8.109 2.674
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16.3 32.905 26.926
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.3 6.011 11.123
ARA TOPLAM
545.445 345.955
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
545.445 345.955
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 8.522 5.228
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.522 5.228
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.522 5.228
Diğer Borçlar
0 55.200
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.5 0 55.200
Uzun Vadeli Karşılıklar
64.784 56.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.3 26.932 24.933
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16.3 37.852 31.308
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 26.947 35.357
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
100.253 152.026
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
645.698 497.981
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
904.228 940.828
Ödenmiş Sermaye
20 87.112 87.112
Sermaye Düzeltme Farkları
20 20.069 20.069
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
20 -3.381 -3.381
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 161.554 161.554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
79.860 81.182
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 79.860 81.182
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 100.604 100.958
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -20.167 -19.199
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -577 -577
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.880 10.133
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.880 10.133
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
63.407 63.407
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
520.977 603.508
Net Dönem Karı veya Zararı
-35.250 -82.756
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
240.232 261.785
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.144.460 1.202.613
TOPLAM KAYNAKLAR
1.790.158 1.700.594


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.141.875 813.275
Satışların Maliyeti
21 -1.030.986 -794.964
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21 110.889 18.311
BRÜT KAR (ZARAR)
21 110.889 18.311
Genel Yönetim Giderleri
22.1 -133.527 -119.674
Pazarlama Giderleri
22.2 -41.143 -25.759
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24.1 15.267 20.091
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24.2 -28.340 -25.112
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-76.854 -132.143
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25.1 55.886 41.014
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25.2 -16.047 -18.769
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-37.015 -109.898
Finansman Gelirleri
26.1 20.586 19.768
Finansman Giderleri
26.2 -45.004 -21.954
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-61.433 -112.084
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.023 8.240
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -5.197 -7.007
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 10.220 15.247
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-56.410 -103.844
DÖNEM KARI (ZARARI)
-56.410 -103.844
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-21.160 -21.088
Ana Ortaklık Payları
-35.250 -82.756
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kayıp TL 28 -0,40710000 -0,95570000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.322 -4.498
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.652 -5.622
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
330 1.124
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
330 1.124
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-309 1.141
Yabancı Para Çevrim Farkları
-309 1.141
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.631 -3.357
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-58.041 -107.201
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-21.561 -21.583
Ana Ortaklık Payları
-36.480 -85.618http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915237


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.