KAP ***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2020 - 18:25
KAP ***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 0 0 0 0 -3.381 161.554 0 0 0 0 100.958 0 -15.698 -577 84.683 0 0 0 0 0 84.683 9.483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.483 63.345 0 0 0 601.152 -5.522 595.630 1.018.495 215.705 1.234.200
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 -5.584 5.522 -62 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574 0 0 0 0 0 -32.225 -32.225 -31.640 -5.707 -37.347
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.225 -32.225 -32.225 -6.162 -38.387
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574 0 0 0 0 0 0 0 585 455 1.040
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
7.548 0 7.548 7.548 68.436 75.984
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 0 0 0 0 -3.381 161.554 0 0 0 0 100.958 0 -15.687 -577 84.694 0 0 0 0 0 84.694 10.057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.057 63.407 0 0 0 603.116 -32.225 570.891 994.403 278.434 1.272.837
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 0 0 0 0 -3.381 161.554 0 0 0 0 100.958 0 -19.199 -577 81.182 0 0 0 0 0 81.182 10.133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.133 63.407 0 0 0 603.508 -82.756 520.752 940.828 261.785 1.202.613
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -82.756 82.756 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 -33.748 -33.748 -33.754 -9.920 -43.674
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33.748 -33.748 -33.748 -9.903 -43.651
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 0 0 -6 -17 -23
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 0 0 0 0 -3.381 161.554 0 0 0 0 100.958 0 -19.199 -577 81.182 0 0 0 0 0 81.182 10.127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.127 63.407 0 0 0 520.752 -33.748 487.004 907.074 251.865 1.158.939


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.904 -90.431
Dönem Karı (Zararı)
-43.651 -38.387
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-43.651 -38.387
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.731 12.794
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.2,20 15.982 11.805
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-61 50
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 -61 50
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.339 7.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.449 1.978
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8.890 5.306
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
766 -4.852
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.829 -6.084
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.595 1.232
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.320 4.347
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -5.615 -5.836
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -4
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.904 -61.067
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.439 57.762
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.347 -76
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
33.786 57.838
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-473 -1.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-473 -1.110
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-36.091 1.854
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.304 -115.815
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.998 -79.899
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.302 -35.916
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
226 -1.272
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
226 -1.272
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8.442 2.310
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.143 -4.796
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-11.013 -4.151
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.130 -645
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-37.824 -86.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -1.174 -2.085
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.906 -1.686
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.021 -2.073
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 18
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 18
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.314 -3.926
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -23
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -23
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
54 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
54 0
Alınan Faiz
225 1.858
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.791 85.921
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 75.984
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
68.500 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3.173 11.605
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-72 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.828 -1.097
Ödenen Faiz
-982 -571
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.866 -6.583
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-825 -2.848
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.041 -9.431
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 93.216 90.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 110.257 81.018


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 110.257 93.216
Ticari Alacaklar
243.477 267.009
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 8.849 40
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 234.628 266.969
Diğer Alacaklar
8.692 8.273
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.1 21 75
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.671 8.198
Stoklar
9 176.513 137.607
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1 15.571 11.532
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 532 510
Diğer Dönen Varlıklar
17.481 11.254
ARA TOPLAM
572.523 529.401
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
572.523 529.401
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
757 757
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
757 757
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
410.260 410.260
Maddi Duran Varlıklar
11 487.290 492.290
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 31.710 9.049
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
200.818 200.120
Şerefiye
14 195.554 194.797
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 5.264 5.323
Peşin Ödenmiş Giderler
39 65
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 23.230 22.937
Diğer Duran Varlıklar
36.360 35.715
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.190.464 1.171.193
TOPLAM VARLIKLAR
1.762.987 1.700.594
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 68.711 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
68.711 0
Banka Kredileri
68.711 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 17.353 4.676
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.353 4.676
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.353 4.676
Ticari Borçlar
223.710 226.917
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.1 36.380 32.285
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 187.330 194.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.643 5.632
Diğer Borçlar
67.919 62.369
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.1 66.788 61.464
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.131 905
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.2 12.059 3.617
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 529 2.021
Kısa Vadeli Karşılıklar
39.684 29.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.544 2.674
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
35.140 26.926
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.696 11.123
ARA TOPLAM
443.304 345.955
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
443.304 345.955
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 15.523 5.228
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.523 5.228
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.523 5.228
Diğer Borçlar
59.885 55.200
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.1 59.885 55.200
Uzun Vadeli Karşılıklar
56.202 56.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 24.613 24.933
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
31.589 31.308
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 29.134 35.357
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
160.744 152.026
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
604.048 497.981
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
907.074 940.828
Ödenmiş Sermaye
17 87.112 87.112
Sermaye Düzeltme Farkları
17 20.069 20.069
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
17 -3.381 -3.381
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 161.554 161.554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
81.182 81.182
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 81.182 81.182
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 100.958 100.958
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -19.199 -19.199
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -577 -577
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.127 10.133
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.127 10.133
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
63.407 63.407
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
520.752 603.508
Net Dönem Karı veya Zararı
-33.748 -82.756
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
251.865 261.785
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.158.939 1.202.613
TOPLAM KAYNAKLAR
1.762.987 1.700.594


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 177.454 131.663
Satışların Maliyeti
18 -181.789 -141.653
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18 -4.335 -9.990
BRÜT KAR (ZARAR)
-4.335 -9.990
Genel Yönetim Giderleri
19 -30.674 -28.629
Pazarlama Giderleri
-8.051 -4.810
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.1 3.227 8.639
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21.2 -5.363 -11.158
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-45.196 -45.948
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1 4
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-45.196 -45.944
Finansman Gelirleri
22.1 4.130 7.238
Finansman Giderleri
22.2 -8.200 -5.517
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-49.266 -44.223
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.615 5.836
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -714 -580
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 6.329 6.416
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-43.651 -38.387
DÖNEM KARI (ZARARI)
-43.651 -38.387
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9.903 -6.162
Ana Ortaklık Payları
-33.748 -32.225
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kayıp TL 24 -0,38970000 -0,37210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 21
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 26
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -5
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -5
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-23 1.019
Yabancı Para Çevrim Farkları
-23 1.019
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23 1.040
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-43.674 -37.347
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9.920 -5.707
Ana Ortaklık Payları
-33.754 -31.640http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843432


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.