KAP ***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:12
KAP ***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 106.483 -13.532 -577 92.374 92.374 5.356 5.356 41.566 587.322 4.667 591.989 996.639 178.770 1.175.409
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.858 -11.191 -4.667 -15.858 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 331 331 0 0 -6.091 -6.091 -5.760 -8.789 -14.549
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.091 -6.091 -6.091 -9.075 -15.166
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 331 331 0 0 0 0 331 286 617
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 106.483 -13.532 -577 92.374 92.374 5.687 5.687 57.424 576.131 -6.091 570.040 990.879 169.981 1.160.860
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -14.639 -577 85.742 85.742 5.870 5.870 57.424 575.374 31.640 607.014 1.021.404 154.530 1.175.934
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.921 25.719 -31.640 -5.921 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.217 3.217 0 0 804 804 4.021 -4.709 -688
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 804 804 804 -5.382 -4.578
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.217 3.217 0 0 0 0 3.217 673 3.890
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.595 0 -7.595 -7.595 7.595 0
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -14.639 -577 85.742 85.742 9.087 9.087 63.345 593.498 804 594.302 1.017.830 157.416 1.175.246


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-70.777 -35.061
Dönem Karı (Zararı)
-4.578 -15.166
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.578 -15.166
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
48.844 41.340
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12 27.495 28.518
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
121 -353
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 121 151
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -504
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.025 6.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.527 3.671
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.498 2.517
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.652 432
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
17.054 1.250
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 165
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 3.478 5.213
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-717 -73
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-5.264 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-103.850 -55.677
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.625 -30.640
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.518 -1.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-87.107 -29.523
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-844 -1.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-844 -1.062
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-50.052 -21.267
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
59.210 2.076
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
44.568 27.091
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.642 -25.015
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-237 -4.261
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-237 -4.261
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.302 -523
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-21.369 -5.902
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.067 5.379
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-59.584 -29.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.722 -2.032
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -8.471 -3.526
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.148 -10.658
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.997 76
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.337 -11.369
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-51 -224
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-51 -224
Alınan Faiz
979 859
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.264 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.596 19.269
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.972 19.530
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -133
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
196 497
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-576 -80
Ödenen Faiz
-996 -545
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.329 -26.450
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-919 -697
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.248 -27.147
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 56.852 73.682
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 13.604 46.535


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 13.604 56.852
Ticari Alacaklar
370.703 278.902
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 8.044 2.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 362.659 276.284
Diğer Alacaklar
16.430 15.554
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.1 10.257 10.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.173 5.348
Stoklar
9 176.884 124.276
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1 22.343 6.953
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 45 120
Diğer Dönen Varlıklar
6.056 1.330
ARA TOPLAM
606.065 483.987
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
606.065 483.987
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
769 750
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
769 750
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
299.922 299.922
Maddi Duran Varlıklar
11 532.226 527.808
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
195.984 195.870
Şerefiye
13 189.963 187.538
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 6.021 8.332
Peşin Ödenmiş Giderler
1.995 4.831
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 25.923 23.383
Diğer Duran Varlıklar
31.870 30.649
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.088.689 1.083.213
TOPLAM VARLIKLAR
1.694.754 1.567.200
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 70.152 20.741
Ticari Borçlar
283.450 214.137
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.1 101.433 46.477
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 182.017 167.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.674 6.851
Diğer Borçlar
13.595 12.254
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.1 12.608 11.030
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
987 1.224
Ertelenmiş Gelirler
10.2 18.065 7.687
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 4.400 5.761
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.687 10.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.124 2.315
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6.563 8.300
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.470 6.022
ARA TOPLAM
412.493 284.068
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
412.493 284.068
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 0 114
Ertelenmiş Gelirler
121 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
51.008 49.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.1 20.594 21.105
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
30.414 28.305
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 55.886 57.674
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
107.015 107.198
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
519.508 391.266
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.017.830 1.021.404
Ödenmiş Sermaye
17 87.112 87.112
Sermaye Düzeltme Farkları
17 20.069 20.069
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
17 -3.381 -3.381
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 161.554 161.554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
85.742 85.742
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 85.742 85.742
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 100.958 100.958
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -14.639 -14.639
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -577 -577
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.087 5.870
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.087 5.870
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
63.345 57.424
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
593.498 575.374
Net Dönem Karı veya Zararı
804 31.640
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
157.416 154.530
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.175.246 1.175.934
TOPLAM KAYNAKLAR
1.694.754 1.567.200


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 500.818 383.863 277.567 239.655
Satışların Maliyeti
18 -413.924 -329.683 -225.841 -201.202
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
86.894 54.180 51.726 38.453
BRÜT KAR (ZARAR)
18 86.894 54.180 51.726 38.453
Genel Yönetim Giderleri
19 -58.760 -54.556 -28.981 -27.709
Pazarlama Giderleri
-14.263 -11.242 -7.082 -6.795
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20.1 3.980 8.982 2.759 4.071
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20.2 -16.740 -7.691 -11.147 -5.371
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.111 -10.327 7.275 2.649
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 5.981 74 315 45
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -1 0 -1
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -165 0 -73
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.092 -10.419 7.590 2.620
Finansman Gelirleri
22.1 1.864 4.161 641 1.632
Finansman Giderleri
22.2 -10.056 -3.695 -6.439 -1.907
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.100 -9.953 1.792 2.345
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.478 -5.213 -2.848 -4.548
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -7.185 -7.099 -4.433 -6.460
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 3.707 1.886 1.585 1.912
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.578 -15.166 -1.056 -2.203
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.578 -15.166 -1.056 -2.203
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.382 -9.075 -1.825 -4.435
Ana Ortaklık Payları
804 -6.091 769 2.232
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç (Kayıp) TL 24 0,00930000 -0,07030000 0,00890000 0,02580000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.890 617 1.447 61
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.890 617 1.447 61
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.890 617 1.447 61
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-688 -14.549 391 -2.142
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.709 -8.789 -1.572 -4.410
Ana Ortaklık Payları
4.021 -5.760 1.963 2.268http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704718


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.087 Değişim: 0,76% Hacim : 88.100 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.962 04.12.2023 Yüksek 8.108
Açılış: 8.051
28,9155 Değişim: 0,07%
Düşük 28,7960 04.12.2023 Yüksek 29,2476
Açılış: 28,896
31,3432 Değişim: -0,37%
Düşük 31,2461 04.12.2023 Yüksek 31,8870
Açılış: 31,4606
1.888,65 Değişim: -1,84%
Düşük 1.878,01 04.12.2023 Yüksek 1.997,75
Açılış: 1.924,11
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.