KAP ***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 20:21
KAP ***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.495.220 -1.998.658 -1.998.658 7.052.449 -10.722.601 3.093.063 -7.629.538 35.792.680 35.792.680
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 3.093.063 -3.093.063 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.204.038 15.204.038 15.204.038 15.204.038
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.204.038 15.204.038 15.204.038 15.204.038
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 -148.399 0 -148.399 -148.399 -148.399
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.495.220 -1.998.658 -1.998.658 7.052.449 -7.777.937 15.204.038 7.426.101 50.848.319 50.848.319
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -5.223.643 -4.727.081 -4.727.081 7.052.449 -7.777.941 34.788.917 27.010.976 67.704.771 67.704.771
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 34.788.917 -34.788.917 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -48.277 147.803 99.526 99.526 0 0 27.565.561 27.565.561 27.665.087 27.665.087
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.565.561 27.565.561 27.565.561 27.565.561
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -48.277 147.803 99.526 99.526 0 0 0 0 99.526 99.526
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 448.285 -5.075.840 -4.627.555 -4.627.555 7.052.449 27.010.976 27.565.561 54.576.537 95.369.858 95.369.858


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
143.605.670 94.644.756
Dönem Karı (Zararı)
27.565.561 15.204.038
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.565.561 15.204.038
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
77.885.293 40.726.737
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 80.780.408 34.714.886
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-100.253 -707.494
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-100.253 -707.494
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.497.067 6.071.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.767.796 1.234.994
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 292.396
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.729.271 4.543.715
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.529.529 10.046.371
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.888.943 -4.178.028
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23.418.472 14.224.399
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-37.470.756 -12.388.014
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-24.245.000 -9.520.000
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-13.225.756 -2.868.014
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 10.652.592 2.991.155
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.294 -1.272
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
46.084.788 39.787.534
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-236.926.407 -149.141.093
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-417.368 85.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-236.509.039 -149.226.917
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.893.708 -1.267.066
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 132.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.893.708 -1.399.581
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-41.421.819 -8.632.025
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
323.866.723 176.021.580
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
167.650.478 98.078.831
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
156.216.245 77.942.749
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-352.506 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-352.506 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.396.862 12.086.195
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.209.367 10.719.943
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.231.030 -265.759
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18.440.397 10.985.702
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
151.535.642 95.718.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.022.940 -1.035.420
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -38.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.907.032 -133
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.539.184 -38.886.192
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.237 1.272
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -33.543.421 -38.887.464
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-119.872.674 -50.625.984
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-15.347.665 -77.774
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-89.929.944 -38.934.414
Ödenen Faiz
-14.595.065 -11.664.585
Alınan Faiz
0 50.789
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.806.188 5.132.580
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.806.188 5.132.580
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 33.268.234 5.965.434
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 23.462.046 11.098.014


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 23.462.046 33.268.234
Ticari Alacaklar
582.564.271 344.629.923
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 1.063.002 645.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.1 581.501.269 343.984.289
Diğer Alacaklar
6.900.213 844.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.900.213 844.564
Stoklar
10 52.673.070 11.251.251
Peşin Ödenmiş Giderler
4.409.418 1.462.858
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.855.279 0
Diğer Dönen Varlıklar
6.284.470 0
ARA TOPLAM
678.148.767 391.456.830
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
678.148.767 391.456.830
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 20.899.913 7.674.157
Diğer Alacaklar
135.103 130.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
135.103 130.037
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 59.965.000 35.720.000
Maddi Duran Varlıklar
12 101.936.398 72.628.696
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 75.216.116 45.484.986
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 44.648 80.553
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 44.648 80.553
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
258.197.178 161.718.429
TOPLAM VARLIKLAR
936.345.945 553.175.259
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
58.878.163 42.029.077
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.458.620 206.208
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.458.620 206.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
57.419.543 41.822.869
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.1 57.419.543 41.822.869
Ticari Borçlar
703.646.576 377.493.967
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.1 394.976.668 214.440.877
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.2 308.669.908 163.053.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.964.146 2.023.673
Diğer Borçlar
1.842.569 15.986.474
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.1 1.421.135 15.212.534
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
421.434 773.940
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19.795.721 22.192.583
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 884.746
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.396.839 8.867.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.775.172 1.768.842
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.621.667 7.098.727
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.471.946 1.624.812
ARA TOPLAM
803.995.960 471.102.901
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
803.995.960 471.102.901
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 21.323.079 7.835.125
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
369.394 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.1 369.394 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.953.685 7.835.125
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20.953.685 7.835.125
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.471.604 4.494.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.471.604 4.494.844
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12.185.444 2.037.618
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.980.127 14.367.587
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
840.976.087 485.470.488
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
95.369.858 67.704.771
Ödenmiş Sermaye
17 1.770.000 1.770.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 36.341.849 36.341.849
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 256.578 256.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.627.555 -4.727.081
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.627.555 -4.727.081
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 448.285 496.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -5.075.840 -5.223.643
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 7.052.449 7.052.449
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27.010.976 -7.777.941
Net Dönem Karı veya Zararı
27.565.561 34.788.917
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
95.369.858 67.704.771
TOPLAM KAYNAKLAR
936.345.945 553.175.259


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.599.987.990 803.161.744 659.876.727 319.796.718
Satışların Maliyeti
18 -1.510.473.270 -747.248.073 -635.526.306 -304.861.428
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
89.514.720 55.913.671 24.350.421 14.935.290
BRÜT KAR (ZARAR)
89.514.720 55.913.671 24.350.421 14.935.290
Genel Yönetim Giderleri
19 -62.881.015 -30.728.471 -25.395.647 -12.536.896
Pazarlama Giderleri
-6.273.912 -6.560.029 -2.084.960 -3.747.274
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 8.320.530 6.726.909 918.749 216.809
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -9.951.031 -7.552.423 3.851.398 -2.880.306
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.729.292 17.799.657 1.639.961 -4.012.377
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21.1 37.474.050 12.389.286 14.505.536 3.137.657
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.203.342 30.188.943 16.145.497 -874.720
Finansman Gelirleri
22.1 0 50.789 0 0
Finansman Giderleri
22.2 -17.985.189 -12.044.539 -5.583.684 -4.084.841
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.218.153 18.195.193 10.561.813 -4.959.561
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.652.592 -2.991.155 -468.172 1.003.648
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-167.007 0 2.311.291 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -10.485.585 -2.991.155 -2.779.463 1.003.648
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.565.561 15.204.038 10.093.641 -3.955.913
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.565.561 15.204.038 10.093.641 -3.955.913
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27.565.561 15.204.038 10.093.641 -3.955.913
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 24 15,57380000 8,58990000 5,70260000 -2,23500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
99.526 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-238.233 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
337.759 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
337.759 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
99.526 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.665.087 15.204.038 10.093.641 -3.955.913
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27.665.087 15.204.038 10.093.641 -3.955.913http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212042


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.