" />

KAP ***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2020 - 18:26
KAP ***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.633.042 -1.136.480 -1.136.480 8.121.196 -7.140.780 9.579.525 2.438.745 47.791.888 47.791.888
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 6.646.719 2.932.806 -9.579.525 -6.646.719 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 20.479 20.479 20.479 0 0 190.743 190.743 211.222 211.222
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.743 190.743 190.743 190.743
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 20.479 20.479 20.479 0 0 0 0 20.479 20.479
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.612.563 -1.116.001 -1.116.001 14.767.915 -4.207.974 190.743 -4.017.231 48.003.110 48.003.110
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.095.534 -1.598.972 -1.598.972 14.767.915 -4.228.453 -2.681.698 -6.910.151 44.627.219 44.627.219
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -2.681.698 2.681.698 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.780.023 -4.780.023 -4.780.023 -4.780.023
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.780.023 -4.780.023 -4.780.023 -4.780.023
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.095.534 -1.598.972 -1.598.972 14.767.915 -6.910.151 -4.780.023 -11.690.174 39.847.196 39.847.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.183.453 -5.544.660
Dönem Karı (Zararı)
-4.780.023 190.743
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.780.023 190.743
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.730.447 -304.671
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 4.335.483 929.525
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-60.811 34.478
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 -60.811 34.478
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
336.332 264.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
172.507 231.490
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
163.825 33.491
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
805.857 -1.338.524
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-169.343 -1.366.315
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
975.200 27.791
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
458.597 -319.690
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
458.597 -319.690
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -144.504 124.559
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-507 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.422.911 -5.032.155
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.291.382 15.345.859
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 95.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.291.382 15.250.228
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-274.434 -164.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-274.434 -164.349
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-460.959 -29.716
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.217.127 -19.610.050
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.868.804 -11.337.037
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.085.931 -8.273.013
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
398.954 -361.985
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
685.095 -211.914
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-576.952 -17.472
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.262.047 -194.442
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.373.335 -5.146.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-183.059 -336.966
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.823 -61.611
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-678.924 -87.316
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
900 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-679.824 -87.316
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.642.281 90.255
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 24.371
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-392.723 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.319.844 -344.856
Ödenen Faiz
-975.200 0
Alınan Faiz
45.486 410.740
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.137.752 -5.541.721
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.137.752 -5.541.721
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 6.200.425 9.852.984
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.062.673 4.311.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.062.673 6.200.425
Ticari Alacaklar
70.506.001 76.612.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 70.506.001 76.612.348
Diğer Alacaklar
477.249 203.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
477.249 203.328
Stoklar
1.893.412 1.432.453
Peşin Ödenmiş Giderler
544.471 241.774
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 101.629 94.806
Diğer Dönen Varlıklar
322.490 48.602
ARA TOPLAM
77.907.925 84.833.736
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
77.907.925 84.833.736
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.090.388 1.548.985
Diğer Alacaklar
130.037 129.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
130.037 129.524
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10.240.000 10.240.000
Maddi Duran Varlıklar
9 26.623.658 26.583.054
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 28.273.860 5.571.041
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 47.727 32.925
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
47.727 32.925
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 803.184 658.680
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
67.208.854 44.764.209
TOPLAM VARLIKLAR
145.116.779 129.597.945
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 15.474.909 2.607.235
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
617.473 479.910
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.1 617.473 479.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.857.436 2.127.325
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.857.436 2.127.325
Ticari Borçlar
71.715.942 74.933.069
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.1 41.387.980 37.519.176
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 30.327.962 37.413.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
490.170 504.444
Diğer Borçlar
44.182 436.897
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.1 0 392.723
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
44.182 44.174
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
862.008 463.054
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.367.058 1.146.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
270.601 157.587
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.096.457 988.466
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
403.247 162.083
ARA TOPLAM
90.357.516 80.252.835
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
90.357.516 80.252.835
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 13.652.655 3.334.913
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
128.109 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.1 128.109 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.524.546 3.334.913
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13.524.546 3.334.913
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.259.412 1.382.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.259.412 1.382.978
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.912.067 4.717.891
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
105.269.583 84.970.726
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.847.196 44.627.219
Ödenmiş Sermaye
14 1.770.000 1.770.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 36.341.849 36.341.849
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 256.578 256.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -1.598.972 -1.598.972
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -1.598.972 -1.598.972
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 496.562 496.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -2.095.534 -2.095.534
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 14.767.915 14.767.915
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-6.910.151 -4.228.453
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.780.023 -2.681.698
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.847.196 44.627.219
TOPLAM KAYNAKLAR
145.116.779 129.597.945


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 42.152.963 35.906.295
Satışların Maliyeti
15 -41.119.369 -33.230.001
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.033.594 2.676.294
BRÜT KAR (ZARAR)
15 1.033.594 2.676.294
Genel Yönetim Giderleri
16 -4.111.824 -3.587.212
Pazarlama Giderleri
-519.833 -399.150
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 273.201 1.076.354
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-46.251 -44.774
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.371.113 -278.488
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
507 319.690
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-458.597 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.829.203 41.202
Finansman Gelirleri
66.036 429.510
Finansman Giderleri
-1.161.360 -155.410
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.924.527 315.302
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18 144.504 -124.559
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 144.504 -124.559
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.780.023 190.743
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.780.023 190.743
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.780.023 190.743
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç / (Kayıp) TL 19 -2,70060000 0,10780000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 20.479
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 25.599
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -5.120
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -5.120
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 20.479
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.780.023 211.222
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.780.023 211.222http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843434


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.101 Değişim: -0,64% Hacim : 49.590 Mio.TL Son veri saati : 13:35
Düşük 11.055 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,9434 Değişim: 0,14%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8038 Değişim: -0,19%
Düşük 35,7859 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.550,16 Değişim: 0,60%
Düşük 2.525,24 23.07.2024 Yüksek 2.551,53
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.