KAP ***CLKMT*** ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 20:04
KAP ***CLKMT*** ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***CLKMT*** ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 991.116 815.941
Satışların Maliyeti
20 -783.489 -650.913
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
207.627 165.028
BRÜT KAR (ZARAR)
207.627 165.028
Genel Yönetim Giderleri
21 -31.903 -27.554
Pazarlama Giderleri
22 -47.202 -34.691
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 2.026 3.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -24.985 -2.757
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
105.563 103.888
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.400 222
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 295 150
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
107.258 104.260
Finansman Gelirleri
25 95.009 35.907
Finansman Giderleri
25 -400.905 -208.602
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-198.638 -68.435
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
37.775 13.580
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 37.775 13.580
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-160.863 -54.855
DÖNEM KARI (ZARARI)
-160.863 -54.855
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-160.863 -54.855
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kayıp (Tam TL) -5,03000000 -1,71000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000 50.734 67.335 -949 10.712 67.682 -83.871 143.643 143.643
Transferler
0 0 0 0 0 -83.871 83.871 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 3.282 -133 0 0 -54.855 -51.706 -51.706
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000 50.734 70.617 -1.082 10.712 -16.189 -54.855 91.937 91.937
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000 50.734 96.369 -1.216 10.712 -16.189 -99.949 72.461
Transferler
0 0 0 0 0 -99.949 99.949 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -207 282.581 0 0 -160.863 121.511
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000 50.734 96.369 -1.423 282.581 10.712 -116.138 -160.863 193.972 0 193.972


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-76.520 -500.342
Dönem Karı (Zararı)
-160.863 -54.855
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-160.863 -54.855
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
230.076 165.188
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 40.209 33.454
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.244 1.593
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.244 1.593
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
918 519
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 918 519
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
135.268 78.202
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.566 -547
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 136.834 78.749
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
168.427 89.670
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-44.575 -3.737
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -44.575 -3.737
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -284 -139
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -37.775 -13.580
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.400 -223
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -1.400 -223
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-31.956 -20.571
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.480 -538.235
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.764 -2.383
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.946 -35.500
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-259 -2.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-28.687 -32.767
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
150.834 -98.262
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
69.658 -6.028
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.538 -77.135
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.804 2.542
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.342 -79.677
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
5.730 19.226
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-207.982 -338.153
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-209.045 -337.047
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.063 -1.106
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
58.733 -427.902
Ödenen Faiz
-134.601 -71.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -652 -609
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.167 -15.368
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.837 516
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.837 516
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.004 -15.884
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -16.937 -15.635
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.067 -249
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
154.617 538.556
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.598.380 1.123.261
Kredilerden Nakit Girişleri
3.365.540 770.273
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
97.614 243.628
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
100.000 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
35.226 109.360
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.445.329 -585.252
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.368.133 -504.718
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-65.324 -80.534
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-11.872 0
Alınan Faiz
1.566 547
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
64.930 22.846
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
64.930 22.846
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
59.839 33.706
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
124.769 56.552


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-160.863 -54.855
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
282.374 3.149
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 0 3.282
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -207 -133
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
13 282.581 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
282.374 3.149
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
121.511 -51.706
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
121.511 -51.706


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 124.769 59.839
Finansal Yatırımlar
5 12.447 14.211
Ticari Alacaklar
155.336 127.634
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,27 5.942 5.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 149.394 121.951
Diğer Alacaklar
4 3
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4 3
Türev Araçlar
6 98.087 64.185
Stoklar
11 65.070 215.904
Peşin Ödenmiş Giderler
16 98.599 24.040
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 5 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 710.149 479.070
ARA TOPLAM
1.264.466 984.886
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.264.466 984.886
DURAN VARLIKLAR

Türev Araçlar
6 41.245 30.572
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 5.278 4.994
Maddi Duran Varlıklar
13 149.808 140.394
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 25.216 25.503
Peşin Ödenmiş Giderler
16 3.108 8.009
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 0 37.040
Diğer Duran Varlıklar
16 1.913.552 1.715.439
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.138.207 1.961.951
TOPLAM VARLIKLAR
3.402.673 2.946.837
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.369.770 746.139
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 997.000 1.055.190
Ticari Borçlar
152.554 154.092
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9,27 17.915 3.111
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 134.639 150.981
Diğer Borçlar
6.749 7.298
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 6.749 7.298
Ertelenmiş Gelirler
17 50.459 44.046
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.328 1.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.328 1.369
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 544 608
ARA TOPLAM
2.580.404 2.008.742
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.580.404 2.008.742
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 616.626 858.524
Ertelenmiş Gelirler
17 3.507 4.190
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.328 2.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.328 2.920
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 4.836 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
628.297 865.634
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.208.701 2.874.376
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
193.972 72.461
Ödenmiş Sermaye
18 32.000 32.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 50.734 50.734
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
377.527 95.153
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
377.527 95.153
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
96.369 96.369
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.423 -1.216
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
282.581 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 10.712 10.712
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-116.138 -16.189
Net Dönem Karı veya Zararı
-160.863 -99.949
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
193.972 72.461
TOPLAM KAYNAKLAR
3.402.673 2.946.837http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701654


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.