KAP ***CLKMT*** ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2018 - 23:27
KAP ***CLKMT*** ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***CLKMT*** ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 2.133.814 1.797.834
Satışların Maliyeti
20 -1.736.882 -1.521.869
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
396.932 275.965
BRÜT KAR (ZARAR)
396.932 275.965
Genel Yönetim Giderleri
21 -59.760 -44.168
Pazarlama Giderleri
22 -73.497 -61.777
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 8.466 11.230
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -15.889 -4.516
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
256.252 176.734
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 852 609
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 428 -152
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
257.532 177.191
Finansman Gelirleri
25 103.602 64.935
Finansman Giderleri
25 -514.891 -346.523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-153.757 -104.397
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
53.808 20.526
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 -50
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 53.808 20.576
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-99.949 -83.871
DÖNEM KARI (ZARARI)
-99.949 -83.871
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-99.949 -83.871
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/Kayıp 19 -3,12000000 -2,62000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000 50.734 61.310 -828 10.712 74.736 -7.054 221.610
Transferler
0 0 0 0 0 -7.054 7.054 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 6.025 -121 0 0 -83.871 -77.967
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000 50.734 67.335 -949 10.712 67.682 -83.871 143.643 0 143.643
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000 50.734 67.335 -949 10.712 67.682 -83.871 143.643
Transferler
0 0 0 0 0 -83.871 83.871 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 29.034 -267 0 0 -99.949 -71.182
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000 50.734 96.369 -1.216 10.712 -16.189 -99.949 72.461 0 72.461


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-289.488 -421.797
Dönem Karı (Zararı)
-99.949 -83.871
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-99.949 -83.871
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
324.164 248.261
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 71.197 58.174
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.365 987
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 8.365 987
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
337 970
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 337 970
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
24 0 -26
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
191.258 108.443
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -2.024 -1.364
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 193.282 109.807
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
212.434 167.817
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-33.443 -38.940
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -33.443 -38.940
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -428 152
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -53.808 -20.526
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-852 -583
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -852 -583
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-70.896 -28.207
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-352.380 -471.046
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-6.180 -3.690
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.465 -50.661
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.356 -552
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.109 -50.109
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-162.248 55.561
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.529 -3.465
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.684 124.424
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.269 -2.936
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-52.415 127.360
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
17.911 8.347
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-128.185 -601.562
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-128.370 -601.439
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
185 -123
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-128.165 -306.656
Alınan Temettüler
0 26
Ödenen Faiz
-160.511 -114.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -812 -683
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.321 -11.980
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.499 2.590
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.499 2.590
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.820 -14.570
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -28.504 -12.065
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -316 -2.505
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
342.942 443.474
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.455.345 3.252.467
Kredilerden Nakit Girişleri
1.933.461 2.972.722
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
408.952 279.745
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
112.932 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.114.427 -2.810.357
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.690.265 -2.716.088
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-424.162 -94.269
Alınan Faiz
2.024 1.364
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.133 9.697
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 26.133 9.697
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.706 24.009
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 59.839 33.706


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-99.949 -83.871
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28.767 5.904
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 29.034 6.025
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -267 -121
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.767 5.904
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-71.182 -77.967
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-71.182 -77.967


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 59.839 33.706
Finansal Yatırımlar
5 14.211 8.031
Ticari Alacaklar
127.634 125.534
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,27 5.683 2.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 121.951 123.207
Diğer Alacaklar
3 78
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3 78
Türev Araçlar
6 64.185 40.747
Stoklar
11 215.904 53.656
Peşin Ödenmiş Giderler
16 24.040 19.328
Diğer Dönen Varlıklar
16 479.070 463.080
ARA TOPLAM
984.886 744.160
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
984.886 744.160
DURAN VARLIKLAR

Türev Araçlar
6 30.572 20.567
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 4.994 4.577
Maddi Duran Varlıklar
13 140.394 111.052
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 25.503 9.631
Peşin Ödenmiş Giderler
16 8.009 4.192
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 37.040 0
Diğer Duran Varlıklar
16 1.715.439 1.461.960
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.961.951 1.611.979
TOPLAM VARLIKLAR
2.946.837 2.356.139
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 746.139 259.057
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.055.190 739.705
Ticari Borçlar
154.092 208.776
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9,27 3.111 5.380
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 150.981 203.396
Diğer Borçlar
7.298 7.740
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 7.298 7.740
Ertelenmiş Gelirler
17 44.046 26.228
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.369 876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.369 876
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 608 373
ARA TOPLAM
2.008.742 1.242.755
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.008.742 1.242.755
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 858.524 942.421
Ertelenmiş Gelirler
17 4.190 4.097
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.920 2.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.920 2.848
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 0 20.375
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
865.634 969.741
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.874.376 2.212.496
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
72.461 143.643
Ödenmiş Sermaye
18 32.000 32.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 50.734 50.734
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
95.153 66.386
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
95.153 66.386
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
96.369 67.335
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.216 -949
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.712 10.712
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-16.189 67.682
Net Dönem Karı veya Zararı
-99.949 -83.871
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
72.461 143.643
TOPLAM KAYNAKLAR
2.946.837 2.356.139http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667581


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.