KAP ***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

23.03.2023 - 22:26
KAP ***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
108.917 2.114.594 878.783 53.431 1.582.212 4.737.937 12.929 4.750.866
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.582.212 -1.582.212 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.424.288 2.424.288 2.424.288
Dönem Karı (Zararı)
2.448.053 2.448.053 13.648 2.461.701
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
133.235 -602.702 -469.467 -469.467
Kar Payları
-174.068 -513.265 -687.333 -8.673 -696.006
Dönem Sonu Bakiyeler
108.917 4.538.882 837.950 519.676 2.448.053 8.453.478 17.904 8.471.382
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
108.917 4.538.882 837.950 519.676 2.448.053 8.453.478 17.904 8.471.382
Transferler
2.448.053 -2.448.053
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.919.357 1.919.357 5.763 1.925.120
Dönem Karı (Zararı)
5.772.458 5.772.458 39.579 5.812.037
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
-5.895 -5.895
Kar Payları
185.108 -1.334.813 -1.149.705 -5.591 -1.155.296
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
7.423 7.423 7.423
Dönem Sonu Bakiyeler
108.917 6.458.239 1.023.058 1.640.339 5.772.458 15.003.011 51.760 15.054.771


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.627.714 2.267.869
Dönem Karı (Zararı)
5.812.037 2.461.701
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.812.037 2.461.701
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.866.222 253.701
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 209.705 115.300
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-33.670 46.698
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -33.670 46.698
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
82.908 39.261
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 82.908 39.261
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
26 -205.173 -44.745
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
141.824 17.516
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
141.824 17.516
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
335.606 958.024
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.013.637 -354.299
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 -490.004 107.376
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
8 -2.523.633 -461.675
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-436.262 10.108
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 -436.262 10.108
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -975.957 -68.335
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-973 6.899
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -973 6.899
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.281 -490.226
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
27 32.688 17.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.455.360 -1.009.699
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.674.690 -2.412.692
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-688.179 -1.318.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-986.511 -1.094.382
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.627.839 -990.911
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-1.627.839 -990.911
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-146.464 -191.380
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.329.326 -268.793
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.765.766 654.684
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
81.829 37.641
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.683.937 617.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
85.997 25.213
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
1.279.617 2.014.932
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
1.279.617 2.014.932
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
308.764 95.616
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.117.185 63.632
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.395.063 -302.639
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.277.878 366.271
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
490.455 1.705.703
Alınan Faiz
25 75.540 43.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -5.218 -4.693
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
26 93.237 39.539
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-185.396 -108.391
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 1.159.096 591.873
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.862.546 -242.075
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 737.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
156.609 10.772
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
156.609 10.772
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.067.870 -303.978
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.067.456 -299.586
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -414 -4.392
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-50.448 177.284
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-50.448 177.284
Alınan Temettüler
26 205.173 44.745
Alınan Faiz
26 51.153 22.776
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.157.163 -930.674
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
392.257 -1.393.357
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.423
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.964.948 1.766.826
Kredilerden Nakit Girişleri
17 1.964.948 1.766.826
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-899.197 -1.511.051
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -899.197 -1.511.051
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
748.791 -399.528
Ödenen Temettüler
-1.161.191 -1.165.473
Ödenen Faiz
17,27 -268.517 -84.131
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-842.575 632.437
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
455.864 222.496
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-386.711 854.933
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.131.303 276.370
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 744.592 1.131.303


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5,6 1.008.005 1.268.673
Finansal Yatırımlar
7 906.066 316.938
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7 906.066 316.938
Ticari Alacaklar
4.841.519 3.574.757
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,8 2.407.883 1.750.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.433.636 1.824.016
Diğer Alacaklar
575.830 247.574
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,9 322.869 139.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 252.961 108.292
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
2.663.176 1.035.337
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
16 2.663.176 1.035.337
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 1.159.096 579.102
Stoklar
10 456.143 309.679
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.850.759 518.692
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 185.659 91.535
Diğer Dönen Varlıklar
15 1.600.319 340.047
ARA TOPLAM
15.246.572 8.282.334
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.246.572 8.282.334
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 246.545 145.313
Ticari Alacaklar
591.949 161.201
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 31.037 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 560.912 161.201
Diğer Alacaklar
830.091 378.162
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,9 199.669 332.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 630.422 45.354
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 3.566.600 1.733.218
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 3.470.994 2.213.759
Maddi Duran Varlıklar
13 3.794.932 1.392.823
Kullanım Hakkı Varlıkları
80.608 48.961
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 286.308 297.606
Peşin Ödenmiş Giderler
11 17.743 20.484
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.785.158 416.103
Diğer Duran Varlıklar
6.053 10.639
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.676.981 6.818.269
TOPLAM VARLIKLAR
29.923.553 15.100.603
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 718.987 236.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
718.987 236.113
Banka Kredileri
718.987 236.113
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 1.093.164 442.469
Ticari Borçlar
3.948.702 1.182.936
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,8 133.645 51.816
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 3.815.057 1.131.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 116.734 30.737
Diğer Borçlar
1.681.818 586.450
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4,9 795.721 46.930
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 886.097 539.520
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
3.802.179 2.522.562
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
16 417.666 559.436
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
16 3.384.513 1.963.126
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 487.998 179.234
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 311.968 91.272
Kısa Vadeli Karşılıklar
309.443 178.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 79.360 31.059
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 230.083 147.007
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 894.922 183.683
ARA TOPLAM
13.365.915 5.633.522
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.365.915 5.633.522
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 1.322.320 883.413
Diğer Borçlar
87.945 75.306
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 87.945 75.306
Uzun Vadeli Karşılıklar
92.069 24.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 92.069 24.742
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 533 12.238
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.502.867 995.699
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.868.782 6.629.221
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.003.011 8.453.478
Ödenmiş Sermaye
22 108.917 108.917
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.458.239 4.538.882
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.458.239 4.538.882
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.023.058 837.950
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.640.339 519.676
Net Dönem Karı veya Zararı
5.772.458 2.448.053
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 51.760 17.904
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.054.771 8.471.382
TOPLAM KAYNAKLAR
29.923.553 15.100.603


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 22.754.933 9.648.762
Satışların Maliyeti
24 -17.632.561 -6.904.361
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.122.372 2.744.401
BRÜT KAR (ZARAR)
5.122.372 2.744.401
Genel Yönetim Giderleri
24 -878.194 -445.852
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -95.617 -48.219
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 822.952 148.757
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -1.042.258 -399.686
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.929.255 1.999.401
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 751.025 559.798
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -477 -116.326
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
26 33.670 -46.698
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 436.262 -10.108
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.149.735 2.386.067
Finansman Gelirleri
27 105.719 218.322
Finansman Giderleri
27 -419.374 -211.023
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.836.080 2.393.366
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
975.957 68.335
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -349.419 -255.704
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 1.325.376 324.039
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.812.037 2.461.701
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.812.037 2.461.701
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39.579 13.648
Ana Ortaklık Payları
5.772.458 2.448.053
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.925.120 2.424.288
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
1.925.120 2.424.288
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.925.120 2.424.288
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.737.157 4.885.989
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
45.342 13.648
Ana Ortaklık Payları
7.691.815 4.872.341http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127548


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5158 Değişim: 0,01%
Düşük 32,4715 19.06.2024 Yüksek 32,6732
Açılış: 32,5128
34,9834 Değişim: 0,28%
Düşük 34,8605 19.06.2024 Yüksek 35,1819
Açılış: 34,8854
2.431,04 Değişim: -0,18%
Düşük 2.430,81 19.06.2024 Yüksek 2.447,34
Açılış: 2.435,35
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.