KAP ***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 - 21:20
KAP ***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
108.917 128.758 157.425 272.262 508.891 1.176.253 280.572 1.456.825
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
94.809 414.082 -508.891 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
422.565 743.037 1.165.602 -4.077 1.161.525
Dönem Karı (Zararı)
743.037 743.037 -4.148 738.889
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
422.565 422.565 71 422.636
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
23 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
4. 4 -885.809 -885.809
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
4. 3 523 523
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
4. 4 28.697 -914.506 -287.707 -287.707
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
108.917 551.323 280.931 -228.162 743.037 1.456.046 -10.689 1.445.357
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
108.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 551.323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.931 0 0 0 -228.162 743.037 0 1.456.046 -10.689 1.445.357
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
96.013 647.024 -743.037 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.729.253 -1.877 1.727.376
Dönem Karı (Zararı)
1.325.635 1.325.635 -2.152 1.323.483
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
403.618 403.618 275 403.893
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-557.233 -557.233 -125 -557.358
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
2.350 2.350
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
3.040 3.040
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
108.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 954.941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376.944 0 0 0 -138.371 1.325.635 0 2.628.066 -7.301 2.620.765


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.281.071 486.974
Dönem Karı (Zararı)
1.323.483 738.889
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.323.483 738.889
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
132.725 299.690
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 56.973 44.264
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-88.938 -18.325
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26 14.223 39.750
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26 0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
28 -103.161 -58.075
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.521 1.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 3.610 3.078
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 11.911 -1.331
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.349 -11.630
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.349 -11.630
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
340.777 385.518
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-188.398 -150.360
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 -188.398 -150.360
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 -128.822 -103.211
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-128.822 -103.211
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 125.758 151.544
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
27 -1.495 143
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.495 143
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
27 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-117.946 -514.496
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-687.431 -727.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-687.431 -727.450
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.996 -34.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.996 -34.025
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
17.281 3.426
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-124.916 90.340
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.914 309.980
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.914 309.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.208 10.550
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.819 39.613
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.819 39.613
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
718.003 -206.930
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.338.262 524.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -1.860 -1.559
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
26 10.419 11.458
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-65.750 -47.008
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.389 -305.274
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
13 0 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
8, 27 383 2.298
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
8 -4.118 -1.001
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.374 1.290
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.374 1.290
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-55.617 -308.617
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -54.818 -306.484
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -799 -2.133
Alınan Temettüler
13 589 756
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.177.666 -184.015
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3.040 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
765.839 113.940
Kredilerden Nakit Girişleri
765.839 113.940
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-1.305.081 -348.990
Ödenen Temettüler
-542.153 -3
Ödenen Faiz
-4.941 5.414
Alınan Faiz
49.994 36.331
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7, 28 -144.364 9.293
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.016 -2.315
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.016 -2.315
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.740 28.055
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 92.756 25.740


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 272.265 64.788
Ticari Alacaklar
9 2.473.045 1.960.818
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 999 2.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.472.046 1.958.292
Diğer Alacaklar
126.103 33.625
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 113.448 25.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 12.655 7.982
Stoklar
11 36.998 54.279
Peşin Ödenmiş Giderler
12 300.685 175.329
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
300.685 175.329
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 2.532 834
Diğer Dönen Varlıklar
16 111.809 93.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
111.809 93.442
ARA TOPLAM
3.323.437 2.383.115
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.323.437 2.383.115
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 36.834 34.810
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
36.834 34.810
Ticari Alacaklar
9 1.605.627 1.162.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.605.627 1.162.466
Diğer Alacaklar
762.849 258.870
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 732.121 239.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 30.728 19.772
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 409.826 227.898
Maddi Duran Varlıklar
14 514.402 506.103
Arazi ve Arsalar
78.872 20.403
Tesis, Makine ve Cihazlar
349.592 338.332
Taşıtlar
11.470 10.665
Mobilya ve Demirbaşlar
30.769 30.189
Özel Maliyetler
14.205 11.661
Yapılmakta Olan Yatırımlar
29.494 94.853
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 380.018 400.648
Diğer Haklar
364.602 383.797
Lisanslar
13.578 14.682
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.838 2.169
Peşin Ödenmiş Giderler
12 9.157 9.597
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.157 9.597
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 20.173 22.905
Diğer Duran Varlıklar
1 0
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.738.887 2.623.297
TOPLAM VARLIKLAR
7.062.324 5.006.412
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 124.775 120.629
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
124.775 120.629
Banka Kredileri
124.775 120.629
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 168.834 171.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
168.834 171.859
Banka Kredileri
168.834 171.859
Ticari Borçlar
870.614 896.528
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 17.431 44.020
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 853.183 852.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 17.082 12.874
Diğer Borçlar
10 159.522 120.266
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 113.764 82.602
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
45.758 37.664
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
13 0 0
Ertelenmiş Gelirler
12 1.520.031 802.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.520.031 802.006
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 57.162 22.520
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 37.902 24.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.744 5.583
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31.158 19.247
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
36.863 52.571
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 36.863 52.571
ARA TOPLAM
2.992.785 2.224.083
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.992.785 2.224.083
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 975.980 171.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
975.980 171.113
Banka Kredileri
975.980 171.113
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Ticari Borçlar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
10 400.885 1.118.662
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 213.563 953.773
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
187.322 164.889
Ertelenmiş Gelirler
0 22
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 22
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 9.262 8.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.262 8.673
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 62.647 38.502
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.448.774 1.336.972
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.441.559 3.561.055
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.628.066 1.456.046
Ödenmiş Sermaye
23 108.917 108.917
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
954.941 551.323
Yabancı Para Çevrim Farkları
954.941 551.323
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
376.944 280.931
Yasal Yedekler
376.944 280.931
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-138.371 -228.162
Net Dönem Karı veya Zararı
1.325.635 743.037
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 -7.301 -10.689
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.620.765 1.445.357
TOPLAM KAYNAKLAR
7.062.324 5.006.412


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 4.806.941 3.551.574
Satışların Maliyeti
-3.360.779 -2.511.869
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.446.162 1.039.705
BRÜT KAR (ZARAR)
1.446.162 1.039.705
Genel Yönetim Giderleri
25 -183.383 -165.191
Pazarlama Giderleri
25 -146.134 -106.966
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 -28.362 -9.503
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 662.456 350.433
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -337.824 -200.792
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.412.915 907.686
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 1.731 108
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -246 -960
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 128.822 103.211
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.543.222 1.010.045
Finansman Gelirleri
28 88.828 45.598
Finansman Giderleri
28 -182.809 -165.210
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.449.241 890.433
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-125.758 -151.544
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -98.694 -60.687
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -27.064 -90.857
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.323.483 738.889
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.323.483 738.889
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.152 -4.148
Ana Ortaklık Payları
1.325.635 743.037
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetler Pay Başına Kazanç 0,12151293 0,06820000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,12151293 0,06820000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
403.893 422.636
Yabancı Para Çevrim Farkları
403.893 422.636
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
403.893 422.636
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
403.893 422.636
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.727.376 1.161.525
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.877 -4.077
Ana Ortaklık Payları
1.729.253 1.165.602http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667994


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.