KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.06.2020 - 20:17
KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kâr Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 7244 sayılı kanunun 12.maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen geçici 13.madde hükümleri uyarınca, 2019 yılı nakit kar payı taksit tutarlarının ve dağıtım tarihlerinin yeniden belirlenmesi

Karar Tarihi 04.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 1. Taksit 1,9750000 197,5 0 1,9750000 197,5
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 2. Taksit 2,3750000 237,5 0 2,3750000 237,5
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 TOPLAM 4,3500000 435 0 4,3500000 435
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 1. Taksit 1,9750000 197,5 0 1,9750000 197,5
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 2. Taksit 2,3750000 237,5 0 2,3750000 237,5
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 TOPLAM 4,3500000 435 0 4,3500000 435
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 1. Taksit 1,9750000 197,5 15 1,6787500 167,875
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 2. Taksit 2,3750000 237,5 15 2,0187500 201,875
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 TOPLAM 4,3500000 435 15 3,6975000 369,75

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

1. Taksit 31.08.2020 31.08.2020 02.09.2020 01.09.2020
2. Taksit 01.10.2020 01.10.2020 05.10.2020 02.10.2020

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 0 0
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 31 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul kararı çerçevesinde, 3 Nisan 2020 tarihinde almış olduğu, nakit ve Şirket Ortaklarına 2 (iki) eşit taksit halinde 31 Ağustos 2020 ve 30 Ekim 2020 tarihlerinde dağıtılması kararlaştırılan toplam 105.705.000 TL tutarındaki nakit kar payının ödenmesine dair kararın,
- 17 Nisan 2020 tarihli 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 sayılı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyla Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun"un 12.maddesi ile, Sermaye şirketlerinde, 30 Eylül tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilmesi, Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemelerin 30 Eylül sonuna kadar ertelenmesi, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa geçici madde olarak eklenmesi,
- 17 Mayıs 2020 tarihli 31130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13.Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de söz konusu geçici 13. maddenin uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi,
sebebiyle iptal edilmesi ve yeni bir kararın alınması gerekliliği hasıl olmuştur.
Buna göre, dağıtıma konu nakit ve taksitli olarak dağıtılması kararlaştırılan toplam 105.705.000 TL tutarındaki nakit kar payının Şirket Ortaklarına 2 (iki) taksit halinde, 31 Ağustos 2020'de 47.992.500 TL ve 1 Ekim 2020'de 57.712.500 TL olarak ödenmesine,
Şirketimiz sermayesini temsil eden 1,00 TL'lik nominal değerdeki bir adet hisse senedi için iki taksitte ödenecek kar payı ödemelerinin, 1inci taksidinin 1,00 TL'lik nominal değerdeki bir adet hisse senedi için 1,9750 TL ve 2inci taksidinin 1,00 TL'lik nominal değerdeki bir adet hisse senedi için 2,3750 TL olmak üzere, Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları tablosunda belirtilen tutarlar ve tarihler dikkate alınarak - gerçekleştirilmesine ve yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca bilimum iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin karar alınmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 CLEBI 2019 yılı kar dağıtım tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 24.300.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 59.838.791,62
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 214.921.594 141.617.613,52
4. Vergiler ( - ) 19.457.693 24.912.664,25
5. Net Dönem Kârı 192.355.079 116.704.949,27
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 192.355.079 116.704.949,27
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 3.321.322
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 195.676.401
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.215.000
* Nakit 1.215.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 104.490.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 10.449.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 76.201.079 550.949,27
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 42.282.000 0 21,98 4,35 435
B Grubu 22.785.300 0 11,85 4,35 435
C Grubu 40.637.700 0 21,13 4,35 435
TOPLAM 105.705.000 0 54,95

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
* A ve B grubu paylar Şirketimiz ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'ye ait olup ödenecek kar payından stopaj kesintisi yapılmayacaktır.
** Pay sahiplerinin dar mükellef, tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi olup olmadığı bilinmediğinden brüt-net hesaplaması payların stopaja tabi olduğu varsayımı ile yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849254


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.