" />

KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.04.2020 - 18:17
KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirketimiz, 31 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Kar Dağıtımının taksitli yapılması, taksit tutarları ve taksitli dağıtım tarihlerinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmiş olup, 3 Nisan 2020 tarihinde Yönetim Kurulumuz, Kar Dağıtımının 2 eşit taksitte 31 Ağustos 2020 ve 30 Ekim 2020 tarihlerinde yapılmasına karar vermiştir.

Karar Tarihi 03.04.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 1. Taksit 2,1750000 217,5 0 2,1750000 217,5
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 2. Taksit 2,1750000 217,5 0 2,1750000 217,5
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 TOPLAM 4,3500000 435 0 4,3500000 435
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 1. Taksit 2,1750000 217,5 0 2,1750000 217,5
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 2. Taksit 2,1750000 217,5 0 2,1750000 217,5
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 TOPLAM 4,3500000 435 0 4,3500000 435
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 1. Taksit 2,1750000 217,5 15 1,8487500 184,875
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 2. Taksit 2,1750000 217,5 15 1,8487500 184,875
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 TOPLAM 4,3500000 435 15 3,6975000 369,75

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

1. Taksit 31.08.2020 02.09.2020 01.09.2020
2. Taksit 30.10.2020 03.11.2020 02.11.2020

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 0 0
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 31 Mart 2020 tarihinde, 2019 muamelatından dolayı yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2019 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi ile ilgili aşağıdaki kararlar alınmıştır.
SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin olarak
· - tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara %435,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 4,3500 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması,
· - diğer ortaklara %435,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 4,3500 TL brüt ve %369,75 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 3,6975 TL net nakit kar payı dağıtılması,
· - ve 2020 yılı hesap dönemi içinde tamamlanması kaydıyla temettü dağıtımın taksitli şekilde yapılmasını ve taksit tutarları ile taksitli dağıtım tarihlerinin belirlenmesi hususunda Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
Şirketimiz Olağan Genel Kurulunda alınan iş bu kararlar doğrultusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu, dağıtıma konu nakit ve taksitli olarak dağıtılması kararlaştırılan toplam 105.705.000 TL tutarındaki nakit kar payının Şirket Ortaklarına 2 (iki) eşit taksit halinde 31 Ağustos 2020 ve 30 Ekim 2020 tarihlerinde ödenmesine,
Buradan hareketle, Şirketimiz sermayesini temsil eden 1,00 TL'lik nominal değerdeki bir adet hisse senedi için iki taksitte ödenecek kar payı ödemelerinin - Hisse Grupları bazında aşağıda yer alan tabloda belirtilen tutarlar ve tarihler dikkate alınarak - gerçekleştirilmesine,
ve yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca bilimum iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine mevcudun oybiriliğiyle karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 CLEBI 2019 yılı kar dağıtım tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 24.300.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 59.838.791,62
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 214.921.594 141.617.613,52
4. Vergiler ( - ) 19.457.693 24.912.664,25
5. Net Dönem Kârı 192.355.079 116.704.949,27
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 192.355.079 116.704.949,27
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 3.321.322
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 195.676.401
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.215.000
* Nakit 1.215.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 104.490.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 10.449.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 76.201.079 550.949,27
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 42.282.000 0 21,98 4,35 435
B Grubu 22.785.300 0 11,85 4,35 435
C Grubu 40.637.700 0 21,13 4,35 435
TOPLAM 105.705.000 0 54,95

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
* A ve B grubu paylar Şirketimiz ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'ye ait olup ödenecek kar payından stopaj kesintisi yapılmayacaktır.
** Pay sahiplerinin dar mükellef, tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi olup olmadığı bilinmediğinden brüt-net hesaplaması payların stopaja tabi olduğu varsayımı ile yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834716


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.871 Değişim: -1,09% Hacim : 97.654 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.838 25.07.2024 Yüksek 11.017
Açılış: 10.989
33,0169 Değişim: 0,64%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,9700 Değişim: 1,03%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0359
Açılış: 35,6018
2.509,88 Değişim: -0,76%
Düşük 2.503,56 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.