KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 - 19:01
KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.716.699.052 1.106.897.254 742.294.006 453.845.974
Satışların Maliyeti
20 -1.156.251.572 -835.743.959 -440.157.599 -288.281.690
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20 560.447.480 271.153.295 302.136.407 165.564.284
BRÜT KAR (ZARAR)
560.447.480 271.153.295 302.136.407 165.564.284
Genel Yönetim Giderleri
-198.527.086 -149.279.667 -66.260.961 -49.223.277
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
203.689.098 360.363.347 32.348.223 201.040.698
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-240.626.591 -340.212.955 -44.557.623 -194.607.280
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
324.982.901 142.024.020 223.666.046 122.774.425
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18.134.145 3.191.086 18.048.566 189.210
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-5.449.674 -1.399.125 -5.000.452 -64.476
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
2.658.502 -4.226.941 454.346 -235.386
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
340.325.874 139.589.040 237.168.506 122.663.773
Finansman Gelirleri
21 127.125.317 107.615.146 19.561.562 59.758.346
Finansman Giderleri
22 -301.955.018 -432.109.134 -46.777.892 -222.248.346
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
165.496.173 -184.904.948 209.952.176 -39.826.227
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.029.328 -6.044.980 -14.528.329 -419.202
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -39.302.013 -38.318.871 -13.586.282 -19.010.330
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 28.272.685 32.273.891 -942.047 18.591.128
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
154.466.845 -190.949.928 195.423.847 -40.245.429
DÖNEM KARI (ZARARI)
154.466.845 -190.949.928 195.423.847 -40.245.429
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.448.486 13.223.600 8.634.377 6.070.272
Ana Ortaklık Payları
133.018.359 -204.173.528 186.789.470 -46.315.701
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse başına kazanç/(kayıp) (Kr) 24 0,05500000 -0,08400000 0,07700000 -0,01900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
335.644.435 312.302.280
Dönem Karı (Zararı)
154.466.845 -190.949.928
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
290.655.474 463.231.019
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 128.878.619 114.565.509
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.879.479 11.973.217
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.811.905 11.962.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23.811.905 11.962.820
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
72.530.746 50.296.221
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-22.310.658 -20.807.669
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
94.841.404 71.103.890
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
63.045.417 267.352.417
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.658.502 4.226.941
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.029.328 6.044.980
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.861.518 -3.191.086
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-52.926.391 56.974.129
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 35.842.597
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-114.708.822 -19.624.611
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.975.005 -1.009.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-117.683.827 -18.614.885
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.360.814 -29.070.017
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
378.819 -3.080.559
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.922.183 -12.993.709
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
51.125.534 21.284.621
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.654.890 -14.911.761
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
52.780.424 36.196.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
29.704.036 4.940.155
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.857.039 59.675.652
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
392.195.928 329.255.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -19.198.035 -7.346.087
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.739.096 -1.047.363
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-35.614.362 -8.559.490
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-66.802.203 -34.983.570
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.221.588 4.589.449
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 13.221.588 4.530.727
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 58.722
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.176.234 -56.522.609
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -24.050.715 -41.176.975
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -3.125.519 -15.345.634
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
19.576.501 16.949.590
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
19.576.501 16.949.590
Alınan Temettüler
2.886.345 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-75.310.403 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-398.658.482 -18.948.864
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
411.282.557 597.563.053
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-666.962.012 -499.961.784
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-83.188.376 -58.478.547
Ödenen Temettüler
-57.712.500 -47.992.500
Ödenen Faiz
-54.471.898 -30.886.755
Alınan Faiz
22.310.658 20.807.669
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30.083.089 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-129.816.250 258.369.846
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
144.994.730 115.851.243
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.178.480 374.221.089
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 571.428.818 208.942.627
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 586.607.298 583.163.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 587.350.071 571.830.186
Finansal Yatırımlar
62.110.060 9.435.386
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 14.212.145 9.435.386
Vadeli Mevduatlar
5 47.897.915 0
Ticari Alacaklar
301.589.558 168.762.629
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.444.153 5.343.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 299.145.405 163.418.666
Diğer Alacaklar
177.719.808 108.639.964
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 42.380.305 36.106.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 135.339.503 72.533.233
Stoklar
10 23.408.398 19.545.205
Peşin Ödenmiş Giderler
16 34.982.309 27.722.513
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 7.339.620 2.777.130
Diğer Dönen Varlıklar
15 21.285.648 17.087.134
ARA TOPLAM
1.215.785.472 925.800.147
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.215.785.472 925.800.147
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 40.655.820 18.361.495
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 34.381.960 9.007.900
Vadeli Mevduatlar
5 6.107.210 9.019.305
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 166.650 334.290
Diğer Alacaklar
262.838.295 133.821.116
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 64.490.856 74.351.957
İlişkili Olmayan Taraflardan 6 12.920.675 157.711.645
Maddi Duran Varlıklar
11 523.191.843 489.167.243
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 476.397.464 510.665.322
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
574.989.122 338.120.218
Şerefiye
13 85.474.267 73.295.661
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 489.514.855 264.824.557
Peşin Ödenmiş Giderler
16 19.725.162 7.710.156
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 198.543.661 156.752.202
Diğer Duran Varlıklar
15 38.914.015 24.059.858
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.148.176.057 1.836.369.255
TOPLAM VARLIKLAR
3.363.961.529 2.762.169.402
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
275.973.771 281.937.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
275.973.771 281.937.163
Banka Kredileri
7 173.655.002 149.354.675
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 102.318.769 132.582.488
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 443.715.704 436.473.537
Ticari Borçlar
183.694.441 128.227.619
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 9.159.464 8.892.303
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 174.534.977 119.335.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 78.968.454 35.804.414
Diğer Borçlar
38.413.826 86.794.158
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 0 57.712.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 38.413.826 29.081.658
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 25.158.451 24.101.894
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 28.894.826 28.760.852
Kısa Vadeli Karşılıklar
47.094.885 33.709.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 39.239.770 25.614.891
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.855.115 8.094.479
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 15.117.733 10.700.345
ARA TOPLAM
1.137.032.091 1.066.509.352
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.137.032.091 1.066.509.352
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.106.567.076 1.087.252.580
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.106.567.076 1.087.252.580
Banka Kredileri
7 478.298.967 505.135.294
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 628.268.109 582.117.286
Diğer Borçlar
25.986.122 20.323.200
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 25.986.122 20.323.200
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.017.947 2.000.589
Uzun Vadeli Karşılıklar
35.306.256 34.788.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 35.306.256 34.788.905
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 34.996.041 29.562.138
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 158.911.814 75.435.163
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.363.785.256 1.249.362.575
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.500.817.347 2.315.871.927
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
614.690.858 356.603.862
Ödenmiş Sermaye
19 24.300.000 24.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-28.161.716 -27.110.446
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.161.716 -27.110.446
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.161.716 -27.110.446
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
388.666.930 262.085.889
Yabancı Para Çevrim Farkları
388.666.930 262.085.889
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 74.387.905 74.387.905
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.479.380 192.120.125
Net Dönem Karı veya Zararı
133.018.359 -169.179.611
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
248.453.324 89.693.613
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
863.144.182 446.297.475
TOPLAM KAYNAKLAR
3.363.961.529 2.762.169.402


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -24.024.964 136.376.158 63.387.956 117.783.967 192.355.079 510.178.196 62.258.768 572.436.964
Transferler
10.999.950 181.355.129 -192.355.079
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-534.860 159.158.262 -204.173.528 -45.550.126 33.350.178 -12.199.948
Dönem Karı (Zararı)
-204.173.528 -204.173.528 13.223.600 -190.949.928
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-534.860 159.158.262 158.623.402 20.126.578 178.749.980
Kar Payları
-105.705.000 -105.705.000 -105.705.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.313.971 -1.313.971 1.313.971 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -24.559.824 295.534.420 74.387.906 192.120.125 -204.173.528 357.609.099 96.922.917 454.532.016
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -27.110.446 262.085.889 74.387.905 192.120.125 -169.179.611 356.603.862 89.693.613 446.297.475
Transferler
-169.179.611 169.179.611 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.051.270 126.581.041 133.018.359 258.548.130 103.846.035 362.394.165
Dönem Karı (Zararı)
133.018.359 133.018.359 21.448.486 154.466.845
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.051.270 126.581.041 125.529.771 82.397.549 207.927.320
Kar Payları
-7.710.730 -7.710.730
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
62.624.406 62.624.406
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-461.134 -461.134 -461.134
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -28.161.716 388.666.930 74.387.905 22.479.380 133.018.359 614.690.858 248.453.324 863.144.182


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
154.466.845 -190.949.928 195.423.847 -40.245.429
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-933.431 -560.468 -1.087.133 -58.709
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-925.967 -394.160 -1.091.845 -55.176
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 -256.881 0 -9.083
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -256.881 0 -9.083
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.464 90.573 4.712 5.550
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-7.464 24.528 4.712 3.214
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0 66.045 0 2.336
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
208.860.751 179.310.448 15.625.458 121.393.019
Yabancı Para Çevrim Farkları
208.860.751 179.310.448 15.625.458 121.393.019
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
207.927.320 178.749.980 14.538.325 121.334.310
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
362.394.165 -12.199.948 209.962.172 81.088.881
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
103.846.035 33.350.178 13.705.360 19.799.058
Ana Ortaklık Payları
258.548.130 -45.550.126 196.256.812 61.289.823http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975991


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.347 Değişim: 0,38% Hacim : 143.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.282 22.02.2024 Yüksek 9.406
Açılış: 9.360
30,9794 Değişim: -0,08%
Düşük 30,8869 22.02.2024 Yüksek 31,0826
Açılış: 31,0045
33,6299 Değişim: 0,17%
Düşük 33,5115 22.02.2024 Yüksek 33,9039
Açılış: 33,5723
2.014,42 Değişim: -0,19%
Düşük 2.012,25 22.02.2024 Yüksek 2.030,51
Açılış: 2.018,17
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.