KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 01:56
KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 974.405.046 653.051.280 523.314.111 251.167.764
Satışların Maliyeti
20 -716.093.973 -547.462.269 -381.225.848 -230.208.999
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20 258.311.073 105.589.011 142.088.263 20.958.765
BRÜT KAR (ZARAR)
258.311.073 105.589.011 142.088.263 20.958.765
Genel Yönetim Giderleri
-132.266.125 -100.056.390 -72.830.161 -47.571.675
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
171.340.875 159.322.649 55.120.173 67.298.094
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-196.068.968 -145.605.675 -60.897.413 -70.453.185
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
101.316.855 19.249.595 63.480.862 -29.768.001
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
85.579 3.001.876 -2.226.351 124.086
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-449.222 -1.334.649 -440.130 -78.202
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
2.204.156 -3.991.555 1.041.726 -8.920.416
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
103.157.368 16.925.267 61.856.107 -38.642.533
Finansman Gelirleri
21 107.563.755 47.856.800 73.796.391 25.444.970
Finansman Giderleri
22 -255.177.126 -209.860.788 -133.742.075 -96.882.259
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-44.456.003 -145.078.721 1.910.423 -110.079.822
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.499.001 -5.625.778 3.430.606 -2.164.527
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -25.715.731 -19.308.541 -12.913.979 -12.988.541
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 29.214.732 13.682.763 16.344.585 10.824.014
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-40.957.002 -150.704.499 5.341.029 -112.244.349
DÖNEM KARI (ZARARI)
-40.957.002 -150.704.499 5.341.029 -112.244.349
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.814.109 7.153.328 5.836.106 5.040.079
Ana Ortaklık Payları
-53.771.111 -157.857.827 -495.077 -117.284.428
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse başına kazanç/(kayıp) (Kr) -0,02200000 -0,06500000 -0,00020373 -0,04800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
127.911.317 144.487.300
Dönem Karı (Zararı)
-40.957.002 -150.704.499
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
212.470.257 252.550.623
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 85.159.495 74.588.254
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.269.880 7.626.014
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.028.863 8.464.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.028.863 8.464.305
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
46.838.704 32.098.200
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -14.685.151 -9.541.851
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
61.523.855 41.640.051
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
64.689.876 123.158.393
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.204.156 3.991.555
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -3.499.001 5.625.778
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
186.596 -3.001.876
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.092.693 56.675.869
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.629.694 53.736.222
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.229.936 -9.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-52.859.630 53.745.285
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.862.630 -32.766.994
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-900 -1.956.482
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.763.636 11.295.374
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.036.162 14.276.219
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.422.348 -11.026.543
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
25.458.510 25.302.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
23.084.884 -7.780.820
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.228.507 19.872.350
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
174.605.948 158.521.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -6.190.250 -6.108.420
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.720.017 -747.236
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-38.784.364 -7.179.037
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-48.261.808 20.909.179
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.316.579
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 3.103.536
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 213.043
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.722.022 -48.108.984
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -10.810.283 -35.280.059
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -911.739 -12.828.925
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
20.706.567 15.421.636
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
20.706.567 15.421.636
Alınan Temettüler
6 1.343.750
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-58.590.103 50.279.948
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-297.570.977 117.782.893
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
272.105.474 476.703.587
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-424.747.222 -308.554.256
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-62.164.830 -48.608.889
Ödenen Temettüler
-65.423.230
Ödenen Faiz
-32.026.320 -11.299.400
Alınan Faiz
21 14.685.151 9.541.851
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-217.921.468 283.179.372
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
135.477.034 30.550.520
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-82.444.434 313.729.892
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
571.428.818 208.942.627
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 488.984.384 522.672.519


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 490.056.877 571.830.186
Finansal Yatırımlar
76.048.356 9.435.386
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 10.381.181 9.435.386
Vadeli Mevduatlar
5 65.667.175
Ticari Alacaklar
236.122.011 168.762.629
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.189.223 5.343.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 233.932.788 163.418.666
Diğer Alacaklar
170.938.254 108.639.964
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 41.440.703 36.106.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 129.497.551 72.533.233
Stoklar
10 23.788.117 19.545.205
Peşin Ödenmiş Giderler
16 41.536.864 27.722.513
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 9.687.547 2.777.130
Diğer Dönen Varlıklar
15 9.792.449 17.087.134
ARA TOPLAM
1.057.970.475 925.800.147
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.057.970.475 925.800.147
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 39.750.593 18.361.495
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 33.672.358 9.007.900
Vadeli Mevduatlar
5 5.911.585 9.019.305
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 166.650 334.290
Diğer Alacaklar
252.557.341 133.821.116
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 64.689.111 74.351.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 187.868.230 59.469.159
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 13.834.681 157.711.645
Maddi Duran Varlıklar
11 525.920.877 489.167.243
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 486.216.858 510.665.322
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
575.641.503 338.120.218
Şerefiye
13 86.789.157 73.295.661
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 488.852.346 264.824.557
Peşin Ödenmiş Giderler
16 14.012.060 7.710.156
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 196.709.994 156.752.202
Diğer Duran Varlıklar
15 35.121.222 24.059.858
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.139.765.129 1.836.369.255
TOPLAM VARLIKLAR
3.197.735.604 2.762.169.402
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
280.914.940 281.937.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
280.914.940 281.937.163
Banka Kredileri
7 184.979.864 149.354.675
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 95.935.076 132.582.488
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 491.854.616 436.473.537
Ticari Borçlar
152.605.070 128.227.619
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 5.392.007 8.892.303
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 147.213.063 119.335.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 72.349.302 35.804.414
Diğer Borçlar
28.161.017 86.794.158
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 57.712.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 28.161.017 29.081.658
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 27.048.617 24.101.894
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 28.495.246 28.760.852
Kısa Vadeli Karşılıklar
46.222.146 33.709.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.362.553 25.614.891
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.859.593 8.094.479
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 13.433.680 10.700.345
ARA TOPLAM
1.141.084.634 1.066.509.352
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.141.084.634 1.066.509.352
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.152.516.615 1.087.252.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.152.516.615 1.087.252.580
Banka Kredileri
7 513.311.578 505.135.294
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 639.205.037 582.117.286
Diğer Borçlar
26.098.464 20.323.200
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 26.098.464 20.323.200
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.000.589 2.000.589
Uzun Vadeli Karşılıklar
37.616.824 34.788.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 37.616.824 34.788.905
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 32.986.872 29.562.138
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 152.249.596 75.435.163
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.403.468.960 1.249.362.575
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.544.553.594 2.315.871.927
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
418.434.046 356.603.862
Ödenmiş Sermaye
19 24.300.000 24.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-27.074.649 -27.110.446
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.074.649 -27.110.446
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.074.649 -27.110.446
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
378.112.521 262.085.889
Yabancı Para Çevrim Farkları
378.112.521 262.085.889
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 74.387.905 74.387.905
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.479.380 192.120.125
Net Dönem Karı veya Zararı
-53.771.111 -169.179.611
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
234.747.964 89.693.613
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
653.182.010 446.297.475
TOPLAM KAYNAKLAR
3.197.735.604 2.762.169.402


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -24.024.964 136.376.158 63.387.956 117.783.967 192.355.079 510.178.196 62.258.768 572.436.964
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
192.355.079 -192.355.079 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-479.509 51.497.387 -157.857.827 -106.839.949 13.551.120 -93.288.829
Dönem Karı (Zararı)
-157.857.827 -157.857.827 7.153.328 -150.704.499
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-479.509 51.497.387 51.017.878 6.397.792 57.415.670
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
10.999.949 -116.704.949 -105.705.000 -105.705.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.313.971 -1.313.971 1.313.971 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -24.504.473 187.873.545 74.387.905 192.120.126 -157.857.827 296.319.276 77.123.859 373.443.135
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -27.110.446 262.085.889 74.387.905 192.120.125 -169.179.611 356.603.862 89.693.613 446.297.475
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-169.179.611 169.179.611 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.797 116.026.632 -53.771.111 62.291.318 90.140.675 152.431.993
Dönem Karı (Zararı)
-53.771.111 -53.771.111 12.814.109 -40.957.002
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35.797 116.026.632 116.062.429 77.326.566 193.388.995
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-7.710.730 -7.710.730
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
62.624.406 62.624.406
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-461.134 -461.134 -461.134
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -27.074.649 378.112.521 74.387.905 22.479.380 -53.771.111 418.434.046 234.747.964 653.182.010


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-40.957.002 -150.704.499 5.341.029 -112.244.349
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
153.702 -501.759 48.375 -501.759
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
165.878 -338.984 165.878 -338.984
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 -247.798 -105.327 -247.798
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-247.798 -105.327 -247.798
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.176 85.023 -12.176 85.023
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-12.176 21.314 -12.176 21.314
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
63.709 63.709
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
193.235.293 57.917.429 45.448.118 37.648.853
Yabancı Para Çevrim Farkları
193.235.293 57.917.429 45.448.118 37.648.853
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
193.388.995 57.415.670 45.496.493 37.147.094
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
152.431.993 -93.288.829 50.837.522 -75.097.255
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
90.140.675 13.551.120 12.878.065 9.077.672
Ana Ortaklık Payları
62.291.318 -106.839.949 37.959.457 -84.174.927http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959192


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: -0,45% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.383 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6274 Değişim: 0,00%
Düşük 8,6266 22.09.2021 Yüksek 8,6282
Açılış: 8,6272
10,1228 Değişim: 0,06%
Düşük 10,1170 22.09.2021 Yüksek 10,1329
Açılış: 10,1172
492,15 Değişim: 0,11%
Düşük 487,50 21.09.2021 Yüksek 495,47
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.