KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 19:39
KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.541.501.101 1.877.885.618
Satışların Maliyeti
20 -1.151.639.694 -1.334.612.924
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
389.861.407 543.272.694
BRÜT KAR (ZARAR)
389.861.407 543.272.694
Genel Yönetim Giderleri
22 -203.731.823 -229.556.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 373.026.812 87.186.678
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -353.420.853 -105.479.670
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
205.735.543 295.423.078
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 11.666.817 4.410.868
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -1.453.891 -1.268.361
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 3.059.271 24.794.204
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
219.007.740 323.359.789
Finansman Gelirleri
27 109.917.535 54.942.443
Finansman Giderleri
28 -462.002.557 -163.380.638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-133.077.282 214.921.594
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.868.774 -19.457.693
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -49.742.669 -55.074.586
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 32.873.895 35.616.893
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-149.946.056 195.463.901
DÖNEM KARI (ZARARI)
-149.946.056 195.463.901
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.233.555 3.108.822
Ana Ortaklık Payları
-169.179.611 192.355.079
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) (Kr) 30 -0,07000000 0,07900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
423.381.185 319.778.575
Dönem Karı (Zararı)
-149.946.056 195.463.901
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
520.477.875 255.322.232
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 154.426.575 127.438.468
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8 18.146.502 25.810.499
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.101.962 23.537.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.101.962 23.537.942
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7,27,28 79.919.144 41.137.505
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -23.934.579 -17.684.568
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
103.853.723 58.822.073
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
248.287.115 46.537.566
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.059.271 -24.794.204
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.868.774 19.457.693
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25,26 -10.212.926 -3.803.237
İşletme S -18.182.093 14.775.265
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.282.310 -5.600.271
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
441.489.188 390.701.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -9.718.824 -19.634.958
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-632.701 -394.799
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.756.478 -50.892.835
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.213.580 -170.152.403
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-13.923.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.453.860 9.101.465
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.454.713 9.101.465
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
999.147
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-72.868.016 -190.877.547
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -49.567.215 -175.742.802
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -23.300.801 -15.134.745
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
36.018.076 24.287.304
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
36.018.076 24.287.304
Alınan Temettüler
6 1.182.500 1.259.375
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-118.723.983 -203.739.201
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 629.080.104 339.884.116
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -597.816.388 -326.438.040
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-70.424.046 -73.943.183
Ödenen Temettüler
31 -47.992.500 -128.803.766
Ödenen Faiz
-55.505.732 -32.122.896
Alınan Faiz
27 23.934.579 17.684.568
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
282.443.622 -54.113.029
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
80.042.568 66.324.883
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
362.486.190 12.211.854
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 208.942.627 196.730.773
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 571.428.817 208.942.627


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 571.830.186 209.130.875
Finansal Yatırımlar
9.435.386 54.421.815
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 9.435.386 54.421.815
Ticari Alacaklar
168.762.629 216.999.043
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 5.343.963 3.873.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 163.418.666 213.125.657
Diğer Alacaklar
108.639.964 103.432.569
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 36.106.731 26.647.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 72.533.233 76.784.685
Stoklar
10 19.545.205 16.524.734
Peşin Ödenmiş Giderler
27.722.513 29.502.211
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 27.722.513 29.502.211
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 2.777.130 6.456.151
Diğer Dönen Varlıklar
17.087.134 16.389.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 17.087.134 16.389.181
ARA TOPLAM
925.800.147 652.856.579
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
925.800.147 652.856.579
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
18.361.495 3.659.590
Vadeli Mevduatlar
5 18.027.205 3.325.300
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
334.290 334.290
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 334.290 334.290
Diğer Alacaklar
133.821.116 117.972.173
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 74.351.957 81.497.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 59.469.159 36.475.166
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 157.711.645 129.954.118
Maddi Duran Varlıklar
489.167.243 457.159.082
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 229.200.254 199.684.081
Taşıtlar
11 48.526.570 44.216.323
Mobilya ve Demirbaşlar
11 33.081.792 33.753.940
Özel Maliyetler
11 174.965.648 172.563.328
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 3.392.979 6.941.410
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 510.665.322 428.056.013
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
338.120.218 285.431.765
Şerefiye
13 73.295.661 60.932.266
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 264.824.557 224.499.499
Peşin Ödenmiş Giderler
7.710.156 20.038.235
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 7.710.156 20.038.235
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 156.752.202 102.587.821
Diğer Duran Varlıklar
24.059.858 21.874.312
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 24.059.858 21.874.312
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.836.369.255 1.566.733.109
TOPLAM VARLIKLAR
2.762.169.402 2.219.589.688
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
149.354.675 21.421.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
149.354.675 21.421.438
Banka Kredileri
7 149.354.675 21.421.438
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
569.056.025 534.989.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
569.056.025 534.989.770
Banka Kredileri
7 436.473.537 441.030.490
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 132.582.488 93.959.280
Ticari Borçlar
128.227.619 134.699.626
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 8.892.303 21.948.013
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 119.335.316 112.751.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 35.804.414 53.986.507
Diğer Borçlar
86.794.158 18.401.711
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 57.712.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 29.081.658 18.401.711
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24.101.894 17.032.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 24.101.894 17.032.046
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 28.760.852 7.569.141
Kısa Vadeli Karşılıklar
33.709.370 23.779.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 25.614.891 16.996.522
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.094.479 6.782.526
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.700.345 8.860.670
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 10.700.345 8.860.670
ARA TOPLAM
1.066.509.352 820.739.957
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.066.509.352 820.739.957
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.087.252.580 704.550.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.087.252.580 704.550.286
Banka Kredileri
7 505.135.294 339.762.727
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 582.117.286 364.787.559
Diğer Borçlar
20.323.200 16.806.306
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 20.323.200 16.806.306
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.000.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 2.000.589
Uzun Vadeli Karşılıklar
34.788.905 28.354.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 34.788.905 28.354.292
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 29.562.138 21.497.424
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
75.435.163 55.204.459
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 75.435.163 55.204.459
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.249.362.575 826.412.767
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.315.871.927 1.647.152.724
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
356.603.862 510.178.196
Ödenmiş Sermaye
19 24.300.000 24.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-27.110.446 -24.024.964
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.110.446 -24.024.964
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.110.446 -24.024.964
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
262.085.889 136.376.158
Yabancı Para Çevrim Farkları
262.085.889 136.376.158
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.387.905 63.387.956
Yasal Yedekler
19 74.387.905 63.387.956
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
192.120.125 117.783.967
Net Dönem Karı veya Zararı
-169.179.611 192.355.079
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
89.693.613 62.258.768
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
446.297.475 572.436.964
TOPLAM KAYNAKLAR
2.762.169.402 2.219.589.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -24.478.059 97.242.555 50.630.456 -16.019.346 204.583.956 336.259.562 16.827.952 353.087.514
Diğer Düzeltmeler
71.183.770 71.183.770 24.699.987 95.883.757
Transferler
12.757.500 191.826.456 -204.583.956
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
453.095 39.133.603 192.355.079 231.941.777 6.314.386 238.256.163
Dönem Karı (Zararı)
192.355.079 192.355.079 3.108.822 195.463.901
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
453.095 39.133.603 39.586.698 3.205.564 42.792.262
Kar Payları
-128.803.766 -128.803.766 -128.803.766
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-403.147 -403.147 14.416.443 14.013.296
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -24.024.964 136.376.158 63.387.956 117.783.967 192.355.079 510.178.196 62.258.768 572.436.964
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -24.024.964 136.376.158 63.387.956 117.783.967 192.355.079 510.178.196 62.258.768 572.436.964
Transferler
10.999.949 181.355.130 -192.355.079
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.085.482 125.709.731 -169.179.611 -46.555.362 32.526.350 -14.029.012
Dönem Karı (Zararı)
-169.179.611 -169.179.611 19.233.555 -149.946.056
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.085.482 125.709.731 122.624.249 13.292.795 135.917.044
Kar Payları
-105.705.001 -105.705.001 -6.405.476 -112.110.477
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.313.971 -1.313.971 1.313.971 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -27.110.446 262.085.889 74.387.905 192.120.125 -169.179.611 356.603.862 89.693.613 446.297.475


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-149.946.056 195.463.901
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.192.782 480.226
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.921.804 148.054
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-374.070 498.624
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-374.070 498.624
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.103.092 -166.452
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.006.918 -38.255
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
96.174 -128.197
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
139.109.826 42.312.036
Yabancı Para Çevrim Farkları
139.109.826 42.312.036
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
139.109.826 42.312.036
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
135.917.044 42.792.262
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.029.012 238.256.163
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32.526.350 6.314.386
Ana Ortaklık Payları
-46.555.362 231.941.777http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917507


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.