KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 23:23
KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 653.051.280 839.636.068 251.167.764 487.177.124
Satışların Maliyeti
20 -547.462.269 -634.528.663 -230.208.999 -358.095.229
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20 105.589.011 205.107.405 20.958.765 129.081.895
BRÜT KAR (ZARAR)
-100.056.390 -105.595.783 -47.571.675 -56.751.648
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
159.322.649 60.300.692 67.298.094 28.780.479
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-145.605.675 -26.621.430 -70.453.185 -12.917.745
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.249.595 133.190.884 -29.768.001 88.192.981
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.001.876 2.216.816 124.086 622.880
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.334.649 -263 -78.202 -263
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-3.991.555 7.160.667 -8.920.416 3.374.595
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.925.267 142.568.104 -38.642.533 92.190.193
Finansman Gelirleri
21 47.856.800 15.992.574 25.444.970 8.194.627
Finansman Giderleri
22 -209.860.788 -137.299.970 -96.882.259 -73.300.342
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-145.078.721 21.260.708 -110.079.822 27.084.478
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.625.778 10.298.594 -2.164.527 -2.158.883
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -19.308.541 -12.102.691 -12.988.541 -8.287.888
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 13.682.763 22.401.285 10.824.014 6.129.005
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-150.704.499 31.559.302 -112.244.349 24.925.595
DÖNEM KARI (ZARARI)
-150.704.499 31.559.302 -112.244.349 24.925.595
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.153.328 783.548 5.040.079 1.492.640
Ana Ortaklık Payları
-157.857.827 30.775.754 -117.284.428 23.432.955
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
194.767.248 110.564.414
Dönem Karı (Zararı)
-150.704.499 31.559.302
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
252.550.623 157.339.674
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 74.588.254 59.419.740
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.626.014 3.162.446
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.464.305 11.931.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.464.305 11.931.828
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21,22 32.098.200 23.362.010
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.541.851 -6.366.457
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
41.640.051 29.728.467
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
123.158.393 79.139.463
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 3.991.555 -7.160.667
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.625.778 -10.298.594
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.001.876 -2.216.552
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
106.955.817 -55.404.356
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
50.279.948 9.368.609
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
53.736.222 -66.280.440
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.063 -619.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
53.745.285 -65.661.264
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.766.994 -22.149.974
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.956.482 -1.383.747
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11.295.374 -13.446.012
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.276.219 28.639.634
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.026.543 5.325.021
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
25.302.762 23.314.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.780.820 21.106.216
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.872.350 -11.258.642
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
208.801.941 133.494.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.108.420 -6.808.558
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-747.236 -444.978
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.179.037 -15.676.670
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.370.769 -122.146.173
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-13.923.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.316.579 5.280.416
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 3.103.536 5.251.926
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 213.043 28.490
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-48.108.984 -124.308.200
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-35.280.059 -113.620.389
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.828.925 -10.687.811
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
15.421.636 10.804.611
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
15.421.636 10.804.611
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
117.782.893 -94.071.087
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
476.703.587 241.936.740
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-308.554.256 -173.206.634
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-48.608.889 -36.979.369
Ödenen Temettüler
-128.803.767
Ödenen Faiz
-11.299.400 -3.384.514
Alınan Faiz
9.541.851 6.366.457
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
283.179.372 -105.652.846
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
30.550.520 27.264.738
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
313.729.892 -78.388.108
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
208.942.627 196.730.773
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 522.672.519 118.342.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 523.002.526 209.130.875
Finansal Yatırımlar
7.325.408 57.747.115
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 7.325.408 57.747.115
Ticari Alacaklar
155.029.270 216.999.043
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 3.882.449 3.873.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 151.146.821 213.125.657
Diğer Alacaklar
121.437.358 103.432.569
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 90.557.076 26.647.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 30.880.282 76.784.685
Stoklar
10 18.481.216 16.524.734
Peşin Ödenmiş Giderler
31.312.094 29.502.211
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 31.312.094 29.502.211
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 3.895.540 6.456.151
Diğer Dönen Varlıklar
12.950.593 16.389.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 12.950.593 16.389.181
ARA TOPLAM
873.434.005 656.181.879
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
873.434.005 656.181.879
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
334.290 334.290
Vadeli Mevduatlar
5 334.290 334.290
Diğer Alacaklar
135.928.043 117.972.173
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 79.040.525 81.497.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 56.887.518 36.475.166
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 137.019.231 129.954.118
Maddi Duran Varlıklar
479.605.299 457.159.082
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 227.298.606 199.684.081
Taşıtlar
11 45.431.389 44.216.323
Mobilya ve Demirbaşlar
11 33.828.354 33.753.940
Özel Maliyetler
11 169.929.973 172.563.328
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 3.116.977 6.941.410
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 528.392.547 428.056.013
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
309.432.466 285.431.765
Şerefiye
13 64.553.755 60.932.266
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 244.878.711 224.499.499
Peşin Ödenmiş Giderler
6.932.978 20.038.235
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 6.932.978 20.038.235
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 125.508.480 102.587.821
Diğer Duran Varlıklar
23.895.151 21.874.312
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 23.895.151 21.874.312
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.747.048.485 1.563.407.809
TOPLAM VARLIKLAR
2.620.482.490 2.219.589.688
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
241.859.269 21.421.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
241.859.269 21.421.438
Banka Kredileri
7 241.859.269 21.421.438
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
560.120.418 534.989.770
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
117.283.132 93.959.280
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 117.283.132 93.959.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
442.837.286 441.030.490
Banka Kredileri
7 442.837.286 441.030.490
Ticari Borçlar
148.975.845 134.699.626
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 10.921.470 21.948.013
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 138.054.375 112.751.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 46.205.687 53.986.507
Diğer Borçlar
127.191.065 18.401.711
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 105.705.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 21.486.065 18.401.711
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21.650.635 17.032.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 21.650.635 17.032.046
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 12.067.423 7.569.141
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.288.391 23.779.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 19.657.641 16.996.522
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.630.750 6.782.526
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.368.703 8.860.670
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 9.368.703 8.860.670
ARA TOPLAM
1.193.727.436 820.739.957
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.193.727.436 820.739.957
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
914.480.615 704.550.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
914.480.615 704.550.286
Banka Kredileri
7 406.334.317 339.762.727
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 508.146.298 364.787.559
Diğer Borçlar
18.278.775 16.806.306
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 18.278.775 16.806.306
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.128.147 28.354.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 30.128.147 28.354.292
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 25.626.478 21.497.424
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
64.797.904 55.204.459
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 64.797.904 55.204.459
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.053.311.919 826.412.767
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.247.039.355 1.647.152.724
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
296.319.276 510.178.196
Ödenmiş Sermaye
19 24.300.000 24.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.504.473 -24.024.964
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.504.473 -24.024.964
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.504.473 -24.024.964
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
187.873.545 136.376.158
Yabancı Para Çevrim Farkları
187.873.545 136.376.158
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.387.905 63.387.956
Yasal Yedekler
19 74a Zararları
192.120.126 117.783.967
Net Dönem Karı veya Zararı
-157.857.827 192.355.079
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
77.123.859 62.258.768
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
373.443.135 572.436.964
TOPLAM KAYNAKLAR
2.620.482.490 2.219.589.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -24.478.059 97.242.555 50.630.456 -16.019.346 204.583.956 336.259.562 16.827.952 353.087.514
Diğer Düzeltmeler
71.183.770 71.183.770 24.699.987 95.883.757
Transferler
12.757.500 191.826.456 -204.583.956
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
255.955 37.917.950 30.775.754 68.949.659 3.981.162 72.930.821
Dönem Karı (Zararı)
30.775.754 30.775.754 783.548 31.559.302
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
255.955 37.917.950 38.173.905 3.197.614 41.371.519
Kar Payları
-128.803.767 -128.803.767 -128.803.767
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-403.147 -403.147 14.418.110 14.014.963
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -24.222.104 135.160.505 63.387.956 117.783.966 30.775.754 347.186.077 59.927.211 407.113.288
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -24.024.964 136.376.158 63.387.956 117.783.967 192.355.079 510.178.196 62.258.768 572.436.964
Transferler
192.355.079 -192.355.079
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-479.509 51.497.387 -157.857.827 -106.839.949 13.551.120 -93.288.829
Dönem Karı (Zararı)
-157.857.827 -157.857.827 7.153.328 -150.704.499
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-479.509 51.497.387 51.017.878 6.397.792 57.415.670
Kar Payları
10.999.949 -116.704.949 -105.705.000 -105.705.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.313.971 -1.313.971 1.313.971 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -24.504.473 187.873.545 74.387.905 192.120.126 -157.857.827 296.319.276 77.123.859 373.443.135


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-150.704.499 31.559.302 -112.244.349 24.925.595
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-501.759 255.955 -501.759 255.955
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-338.984 -338.984
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-247.798 344.536 -247.798 344.536
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-247.798 344.536 -247.798 344.536
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
85.023 -88.581 85.023 -88.581
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21.314 21.314
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
63.709 -88.581 63.709 -88.581
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
57.917.429 41.115.564 37.648.853 9.794.649
Yabancı Para Çevrim Farkları
57.917.429 41.115.564 37.648.853 9.794.649
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.415.670 41.371.519 37.147.094 10.050.604
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-93.288.829 72.930.821 -75.097.255 34.976.199
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.551.120 3.981.162 9.077.672 1.644.960
Ana Ortaklık Payları
-106.839.949 68.949.659 -84.174.927 33.331.239http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869246


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.