KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 20:22
KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 401.883.516 352.458.944
Satışların Maliyeti
20 -317.253.270 -276.433.434
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
84.630.246 76.025.510
BRÜT KAR (ZARAR)
84.630.246 76.025.510
Genel Yönetim Giderleri
-52.484.715 -48.844.135
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
92.024.555 31.520.213
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-75.152.490 -13.703.685
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.017.596 44.997.903
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.877.790 1.593.936
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.256.447
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4.928.861 3.786.072
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
55.567.800 50.377.911
Finansman Gelirleri
21 22.411.830 7.797.947
Finansman Giderleri
22 -112.978.529 -63.999.628
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-34.998.899 -5.823.770
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.461.251 12.457.477
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -6.320.000 -3.814.803
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 2.858.749 16.272.280
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-38.460.150 6.633.707
DÖNEM KARI (ZARARI)
-38.460.150 6.633.707
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.113.249 -709.092
Ana Ortaklık Payları
-40.573.399 7.342.799
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.369.089 31.658.334
Dönem Karı (Zararı)
-38.460.150 6.633.707
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
48.411.033 59.431.600
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,13 37.109.464 28.605.915
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.158.362 74.142
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.555.151 5.244.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.555.151 5.244.774
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22,23 11.711.506 16.769.467
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.739.524 -3.583.884
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15.451.030 20.353.351
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
221.950 26.574.787
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -4.928.861 -3.786.072
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.461.251 -12.457.477
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.877.790 -1.593.936
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
29.074.736 -18.279.192
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
31.691.914 -11.286.395
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.977.106 -14.304.848
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
330.256 127.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.646.850 -14.432.155
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.309.403 -10.559.119
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.504.767 -324.314
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8.409.216 10.811.617
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.509.802 -4.166.298
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.133.859 -1.406.912
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.624.057 -2.759.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
862.892 10.736.662
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.457.580 813.503
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
39.025.619 47.786.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -4.656.972 -2.117.084
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-320.804
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.678.754 -14.010.697
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.610.126 -60.151.650
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.554.484 3.823.373
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 7.149.231 3.823.373
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
405.253
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-35.995.554 -63.975.023
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.660.995 -61.463.453
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.334.559 -2.511.570
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-1.169.056
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-1.169.056
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
109.413.196 49.290.105
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
215.673.664 177.818.412
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-83.956.505 -110.586.508
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.360.300 -20.912.322
Ödenen Faiz
-2.683.187 -613.361
Alınan Faiz
3.739.524 3.583.884
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
108.172.159 20.796.789
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
78.577.477 35.151.096
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
186.749.636 55.947.885
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
208.942.627 196.730.773
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 395.692.263 252.678.658


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 395.916.773 209.130.875
Finansal Yatırımlar
26.018.939 57.747.115
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 26.018.939 57.747.115
Ticari Alacaklar
208.575.410 216.999.043
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 3.543.130 3.873.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 205.032.280 213.125.657
Diğer Alacaklar
131.383.269 70.402.501
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 30.078.401 26.647.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 101.304.868 43.754.617
Stoklar
10 19.029.501 16.524.734
Peşin Ödenmiş Giderler
29.946.116 29.502.211
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 29.946.116 29.502.211
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 3.059.838 6.456.151
Diğer Dönen Varlıklar
15.246.816 16.389.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 15.246.816 16.389.181
ARA TOPLAM
829.176.662 623.151.811
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
829.176.662 623.151.811
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
334.290 334.290
Vadeli Mevduatlar
5 334.290 334.290
Diğer Alacaklar
129.397.898 151.002.241
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
88.413.211 81.497.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 40.984.687 69.505.234
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 139.266.215 129.954.118
Maddi Duran Varlıklar
476.755.541 457.159.082
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 213.130.739 199.684.081
Taşıtlar
11 43.748.560 44.216.323
Mobilya ve Demirbaşlar
11 33.558.590 33.753.940
Özel Maliyetler
11 170.037.760 172.563.328
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 16.279.892 6.941.410
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 537.447.949 428.056.013
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
288.985.220 285.431.765
Şerefiye
13 60.862.172 60.932.266
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 228.123.048 224.499.499
Peşin Ödenmiş Giderler
11.185.114 20.038.235
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 11.185.114 20.038.235
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 110.829.501 102.587.821
Diğer Duran Varlıklar
20.296.376 21.874.312
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 20.296.376 21.874.312
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.714.498.104 1.596.437.877
TOPLAM VARLIKLAR
2.543.674.766 2.219.589.688
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
91.375.909 21.421.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
91.375.909 21.421.438
Banka Kredileri
7 91.375.909 21.421.438
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
635.489.582 534.989.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
635.489.582 534.989.770
Banka Kredileri
7 521.658.686 441.030.490
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 113.830.896 93.959.280
Ticari Borçlar
128.189.824 134.699.626
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 12.814.154 21.948.013
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 115.375.670 112.751.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 54.849.399 53.986.507
Diğer Borçlar
22.882.029 18.401.711
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 22.882.029 18.401.711
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26.355.102 17.032.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 26.355.102 17.032.046
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 7.569.141
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.547.198 23.779.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 16.815.092 16.996.522
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.732.106 6.782.526
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.688.895 8.860.670
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 7.688.895 8.860.670
ARA TOPLAM
990.377.938 820.739.957
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
990.377.938 820.739.957
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
889.339.863 721.356.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
889.339.863 721.356.592
Banka Kredileri
7 384.761.712 339.762.727
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 487.194.553 364.787.559
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 17.383.598 16.806.306
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.970.422 28.354.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 25.970.422 28.354.292
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 24.558.389 21.497.424
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
59.182.764 55.204.459
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 59.182.764 55.204.459
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
999.051.438 826.412.767
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.989.429.376 1.647.152.724
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
486.199.203 510.178.196
Ödenmiş Sermaye
19 24.300.000 24.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.024.964 -24.024.964
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.024.964 -24.024.964
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.024.964 -24.024.964
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
154.284.535 136.376.158
Yabancı Para Çevrim Farkları
154.284.535 136.376.158
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
63.387.956 63.387.956
Yasal Yedekler
19 63.387.956 63.387.956
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
308.825.075 117.783.967
Net Dönem Karı veya Zararı
-40.573.399 192.355.079
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
68.046.187 62.258.768
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
554.245.390 572.436.964
TOPLAM KAYNAKLAR
2.543.674.766 2.219.589.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -24.478.059 97.242.555 50.630.456 -16.019.346 204.583.956 336.259.562 16.827.952 353.087.514
Diğer Düzeltmeler
71.337.758 71.337.758 24.700.141 96.037.899
Transferler
204.583.956 -204.583.956
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.275.621 7.342.799 35.618.420 2.336.202 37.954.622
Dönem Karı (Zararı)
7.342.799 7.342.799 -709.092 6.633.707
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28.275.621 28.275.621 3.045.294 31.320.915
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -24.478.059 125.518.176 50.630.456 259.902.368 7.342.799 443.215.740 43.864.295 487.080.035
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -24.024.964 136.376.158 63.387.956 117.783.967 192.355.079 510.178.196 62.258.768 572.436.964
Transferler
192.355.079 192.355.079
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.908.377 -40.573.399 -22.665.022 4.473.448 -18.191.574
Dönem Karı (Zararı)
-40.573.399 2.113.249 -38.460.150
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.908.377 -40.573.399 17.908.377 2.360.199 20.268.576
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.313.971 -1.313.971 1.313.971 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -24.024.964 154.284.535 63.387.956 308.825.075 -40.573.399 486.199.203 68.046.187 554.245.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-38.460.150 6.633.707
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
20.268.576 31.320.915
Yabancı Para Çevrim Farkları
20.268.576 31.320.915
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.268.576 31.320.915
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.191.574 37.954.622
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.473.448 2.336.202
Ana Ortaklık Payları
-22.665.022 35.618.420http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848333


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5839 Değişim: 0,34%
Düşük 32,4917 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4917
34,8093 Değişim: 0,22%
Düşük 34,6024 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.509,27 Değişim: 1,00%
Düşük 2.483,83 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.