KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.03.2020 - 20:57
KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.877.885.618 1.483.010.488
Satışların Maliyeti
20 -1.334.612.924 -1.025.909.556
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
543.272.694 457.100.932
BRÜT KAR (ZARAR)
543.272.694 457.100.932
Genel Yönetim Giderleri
22 -229.556.624 -186.745.255
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 87.186.678 194.183.103
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -105.479.670 -188.608.265
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
295.423.078 275.930.515
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 4.410.868 3.948.024
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -1.268.361 -305.699
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 24.794.204 23.371.805
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
323.359.789 302.944.645
Finansman Gelirleri
27 54.942.443 77.551.573
Finansman Giderleri
28 -163.380.638 -165.684.117
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
214.921.594 214.812.101
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.457.693 -6.361.830
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -55.074.586 -34.366.471
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 35.616.893 28.004.641
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
195.463.901 208.450.271
DÖNEM KARI (ZARARI)
195.463.901 208.450.271
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.108.822 3.866.315
Ana Ortaklık Payları
192.355.079 204.583.956
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
319.778.575 322.036.269
Dönem Karı (Zararı)
195.463.901 208.450.271
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
255.322.232 290.764.169
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 127.438.468 66.961.944
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8 25.810.499 9.508.554
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.537.942 60.286.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23.537.942 10.768.247
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
49.518.745
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23,24 41.137.505 12.681.076
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-17.684.568 -11.894.091
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
58.822.073 24.575.167
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
46.537.566 161.977.903
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -24.794.204 -23.371.805
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19.457.693 6.361.830
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -3.803.237 -3.642.325
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-60.084.966 -142.798.748
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-6.365.828 -38.346.116
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.828.664 -67.501.053
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.264.740 93.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-65.563.924 -67.594.577
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.707.267 -57.573.370
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.411.108 -1.651.630
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.317.820 -28.589.119
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.735.087 22.567.191
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.298.298 -1.612.877
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22.436.789 24.180.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14.775.265 11.184.496
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.600.271 17.110.853
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
390.701.167 356.415.692
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -19.634.958 -11.129.629
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-394.799 -242.504
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-50.892.835 -23.007.290
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-170.152.403 -209.267.856
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-13.923.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.101.465 9.109.365
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.101.465 9.109.365
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-190.877.547 -226.921.893
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -175.742.802 -204.586.286
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -15.134.745 -22.335.607
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
24.287.304
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
24.287.304
Alınan Temettüler
6 1.259.375 8.544.672
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-203.739.201 40.316.391
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 339.884.116 259.515.220
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -326.438.040 -140.952.126
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-73.943.183
Ödenen Temettüler
-128.803.766 -76.545.000
Ödenen Faiz
-32.122.896 -13.595.794
Alınan Faiz
7 17.684.568 11.894.091
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-54.113.029 153.084.804
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
66.324.883 -69.758.446
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.211.854 83.326.358
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
196.730.773 113.404.415
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 208.942.627 196.730.773


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 209.130.875 197.023.791
Finansal Yatırımlar
57.747.115 51.444.157
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 57.747.115 51.444.157
Ticari Alacaklar
216.999.043 175.331.861
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 3.873.386 1.608.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 213.125.657 173.723.215
Diğer Alacaklar
70.402.501 57.689.178
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 26.647.884 24.164.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 43.754.617 33.524.518
Stoklar
10 16.524.734 14.113.626
Peşin Ödenmiş Giderler
29.502.211 21.045.610
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 29.502.211 21.045.610
Cari Dönem Vergisiyle İ 6.554.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 16.389.181 6.554.957
ARA TOPLAM
623.151.811 523.455.138
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
623.151.811 523.455.138
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
334.290 166.650
Vadeli Mevduatlar
5 334.290 166.650
Diğer Alacaklar
151.002.241 151.619.911
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 81.497.007 95.869.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 69.505.234 55.750.097
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 129.954.118 95.725.908
Maddi Duran Varlıklar
457.159.082 321.805.178
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 199.684.081 104.150.541
Taşıtlar
11 44.216.323 32.442.389
Mobilya ve Demirbaşlar
11 33.753.940 5.493.771
Özel Maliyetler
11 172.563.328 22.739.450
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 6.941.410 156.979.027
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 428.056.013
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
285.431.765 263.033.821
Şerefiye
13 60.932.266 43.925.159
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 224.499.499 219.108.662
Peşin Ödenmiş Giderler
20.038.235 43.673.520
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 20.038.235 43.673.520
Ertelenmiş Vergi Varlığı
102.587.821 98.539.804
Diğer Duran Varlıklar
21.874.312 24.040.111
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 21.874.312 24.040.111
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.596.437.877 998.604.903
TOPLAM VARLIKLAR
2.219.589.688 1.522.060.041
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.421.438 4.047.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.421.438 4.047.575
Banka Kredileri
7 21.421.438 4.047.575
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
534.989.770 229.741.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
534.989.770 229.741.802
Banka Kredileri
7 441.030.490 229.741.802
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 93.959.280
Ticari Borçlar
134.699.626 99.964.539
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 21.948.013 9.649.715
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 112.751.613 90.314.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 53.986.507 39.211.242
Diğer Borçlar
18.401.711 12.845.993
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 18.401.711 12.845.993
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.032.046 15.698.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 17.032.046 15.698.571
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 7.569.141 12.443.013
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.779.048 18.416.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 16.996.522 12.474.484
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.782.526 5.942.066
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.860.670 9.878.674
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 8.860.670 9.878.674
ARA TOPLAM
820.739.957 442.247.959
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
820.739.957 442.247.959
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
704.550.286 488.025.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
704.550.286 488.025.051
Banka Kredileri
7 339.762.727 488.025.051
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
364.787.559
Diğer Borçlar
16.806.306 16.098.610
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 16.806.306 16.098.610
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.036.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 1.036.334
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.354.292 27.467.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 28.354.292 27.467.482
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 21.497.424 5.876.935
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
55.204.459 188.220.156
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 55.204.459 188.220.156
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
826.412.767 726.724.568
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.647.152.724 1.168.972.527
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
510.178.196 336.259.562
Ödenmiş Sermaye
19 24.300.000 24.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.024.964 -24.478.059
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.024.964 -24.478.059
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.024.964 -24.478.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
136.376.158 97.242.555
Yabancı Para Çevrim Farkları
136.376.158 97.242.555
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
63.387.956 50.630.456
Yasal Yedekler
19 63.387.956 50.630.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
117.783.967 -16.019.346
Net Dönem Karı veya Zararı
192.355.079 204.583.956
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
62.258.768 16.827.952
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
572.436.964 353.087.514
TOPLAM KAYNAKLAR
2.219.589.688 1.522.060.041


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -18.927.043 42.350.965 43.097.456 -17.302.954 85.361.608 158.880.032 9.975.142 168.855.174
Transferler
7.533.000 77.828.608 -85.361.608
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.551.016 54.891.590 204.583.956 253.924.530 6.846.612 260.771.142
Dönem Karı (Zararı)
204.583.956 204.583.956 3.866.315 208.450.271
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.551.016 54.891.590 49.340.574 2.980.297 52.320.871
Kar Payları
-76.545.000 -76.545.000 -76.545.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
6.198 6.198
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -24.478.059 97.242.555 50.630.456 -16.019.346 204.583.956 336.259.562 16.827.952 353.087.514
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -24.478.059 97.242.555 50.630.456 -16.019.346 204.583.956 336.259.562 16.827.952 353.087.514
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
71.183.770 71.183.770 24.699.987 95.883.757
Transferler
12.757.500 191.826.456 -204.583.956
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
453.095 39.133.603 192.355.079 231.941.777 6.314.386 238.256.163
Dönem Karı (Zararı)
192.355.079 192.355.079 3.108.822 195.463.901
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
453.095 39.133.603 39.586.698 3.205.564 42.792.262
Kar Payları
-128.803.766 -128.803.766 -128.803.766
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-403.147 -403.147 14.416.443 14.013.296
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -24.024.964 136.376.158 63.387.956 117.783.967 192.355.079 510.178.196 62.258.768 572.436.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
195.463.901 208.450.271
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
480.226 -5.576.650
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
148.054 -6.698.169
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
498.624 -270.248
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
498.624 -270.248
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-166.452 1.391.767
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-38.255 1.322.286
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
-128.197 69.481
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
42.312.036 57.897.521
Yabancı Para Çevrim Farkları
42.312.036 57.897.521
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
42.312.036 57.897.521
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.792.262 52.320.871
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
238.256.163 260.771.142
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.314.386 6.846.612
Ana Ortaklık Payları
231.941.777 253.924.530http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824042


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.186 Değişim: -0,08% Hacim : 45.735 Mio.TL Son veri saati : 12:33
Düşük 9.173 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3317 Değişim: 0,31%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4296
Açılış: 31,2335
33,9238 Değişim: 0,17%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 33,9843
Açılış: 33,8667
2.059,49 Değişim: 0,32%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.065,29
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.