KAP ***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor

16.05.2022 - 22:45
KAP ***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor

***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
9.112.005 14.308.293 23.420.298 10.857.817 15.820.298 26.678.115
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 732.515 2.920.836 3.653.351 778.180 2.707.714 3.485.894
Teminat Mektupları
732.515 1.968.150 2.700.665 759.990 1.795.054 2.555.044
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0
Diğer Teminat Mektupları
732.515 1.968.150 2.700.665 759.990 1.795.054 2.555.044
Banka Kredileri
18.190 0 18.190
İthalat Kabul Kredileri
18.190 18.190
Diğer Banka Kabulleri
0
Akreditifler
0 951.661 951.661 911.737 911.737
Belgeli Akreditifler
0 894.791 894.791 859.678 859.678
Diğer Akreditifler
0 56.870 56.870 52.059 52.059
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0
Diğer Cirolar
0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0
Faktoring Garantilerinden
0
Diğer Garantilerimizden
1.025 1.025 923 923
Diğer Kefaletlerimizden
0 0
TAAHHÜTLER
2.284.890 3.198.249 5.483.139 3.011.257 3.848.922 6.860.179
Cayılamaz Taahhütler
2.284.890 3.198.249 5.483.139 3.011.257 3.848.922 6.860.179
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.068.522 3.198.249 5.266.771 2.793.250 3.848.922 6.642.172
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.3.1.2 4.641 4.641 3.576 3.576
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
5.3.1.2 211.615 0 211.615 214.319 0 214.319
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
112 112 112 0 112
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
6.094.600 8.189.208 14.283.808 7.068.380 9.263.662 16.332.042
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6.094.600 8.189.208 14.283.808 7.068.380 9.263.662 16.332.042
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.163.460 3.184.600 5.348.060 3.155.454 4.180.651 7.336.105
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.917.982 676.585 2.594.567 2.544.910 982.276 3.527.186
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
245.478 2.508.015 2.753.493 610.544 3.198.375 3.808.919
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.661.288 4.645.388 8.306.676 3.748.190 4.852.057 8.600.247
Swap Para Alım İşlemleri
1.046.821 3.098.645 4.145.466 783.184 3.684.284 4.467.468
Swap Para Satım İşlemleri
2.614.467 1.546.743 4.161.210 2.965.006 1.167.773 4.132.779
Swap Faiz Alım İşlemleri
0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
269.852 359.220 629.072 164.736 230.954 395.690
Para Alım Opsiyonları
134.926 179.610 314.536 82.368 115.477 197.845
Para Satım Opsiyonları
134.926 179.610 314.536 82.368 115.477 197.845
Faiz Alım Opsiyonları
0
Faiz Satım Opsiyonları
0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0
Futures Para Satım İşlemleri
0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0
Diğer
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
42.988.295 3.690.902 46.679.197 52.460.360 3.565.673 56.026.033
EMANET KIYMETLER
42.948.289 90.531 43.038.820 52.420.355 70.895 52.491.250
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
40.632.166 15 40.632.181 50.472.196 13 50.472.209
Tahsile Alınan Çekler
2.316.123 90.516 2.406.639 1.948.159 70.882 2.019.041
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
39.221 3.081.062 3.120.283 39.220 3.056.934 3.096.154
Menkul Kıymetler
0
Teminat Senetleri
1.681 2.437.554 2.439.235 1.680 2.378.373 2.380.053
Emtia
0 0
Varant
0 0
Gayrimenkul
37.540 636.157 673.697 37.540 671.817 709.357
Diğer Rehinli Kıymetler
7.351 7.351 6.744 6.744
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
785 519.309 520.094 785 437.844 438.629
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
52.100.300 17.999.195 70.099.495 63.318.177 19.385.971 82.704.148


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
709.108 471.914
Kredilerden Alınan Faizler
5.4.1.1 290.428 161.192
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
17.933 17.151
Bankalardan Alınan Faizler
5.4.1.2 184.445 239.324
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
5.4.1.3 216.157 54.214
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
6.726 8.124
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
209.431 46.090
Diğer Faiz Gelirleri
145 33
FAİZ GİDERLERİ (-)
-207.209 -104.734
Mevduata Verilen Faizler
5.4.2.4 -184.468 -85.291
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
5.4.2.1 -7.975 -11.485
Kiralama Faiz Giderleri
0 -1.859
Diğer Faiz Giderleri
-14.766 -6.099
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
501.899 367.180
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
44.321 25.635
Alınan Ücret ve Komisyonlar
62.885 35.394
Gayri Nakdi Kredilerden
20.520 12.616
Diğer
42.365 22.778
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
5.4.12 -18.564 -9.759
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-18.564 -9.759
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 212.292 122.385
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
7.288 8.018
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-236.791 9.647
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
441.795 104.720
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 47.685 34.775
FAALİYET BRÜT KÂRI
806.197 549.975
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
5.4.6 -26.421 -108.034
PERSONEL GİDERLERİ (-)
5.4.7 -89.120 -46.484
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-145.562 -104.422
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
545.094 291.035
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 545.094 291.035
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-140.480 -75.775
Cari Vergi Karşılığı
-202.809 -75.795
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
62.329 20
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 404.614 215.260
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
5.4.8 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
5.4.8 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.11 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.4.10 404.614 215.260
Grubun Karı (Zararı)
404.614 215.260
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.2.12.7 33.753 245.777 -6.893 2.218.656 740.928 3.232.221 3.232.221
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0
Yeni Bakiye
33.753 245.777 -6.893 2.218.656 740.928 3.232.221 3.232.221
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.901 215.260 196.359 196.359
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 740.928 -740.928 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 740.928 -740.928 0 0
Diğer
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 245.777 0 -25.794 2.218.656 740.928 215.260 3.428.580 3.428.580
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.2.12.7 33.753 245.777 0 -107.833 2.885.584 0 1.209.737 4.267.018 4.267.018
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0
Yeni Bakiye
33.753 245.777 0 -107.833 2.885.584 0 1.209.737 4.267.018 4.267.018
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -8.165 404.614 396.449 396.449
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Kar Dağıtımı
0 1.209.737 -1.209.737 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 1.209.737 -1.209.737 0 0
Diğer
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 245.777 0 -115.998 2.885.584 1.209.737 404.614 4.663.467 4.663.467


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
11.207.791 7.266.220 18.474.011 9.646.706 8.307.909 17.954.615
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.904.995 7.264.399 13.169.394 3.869.082 8.307.424 12.176.506
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.1.1 5.875.811 3.552.863 9.428.674 3.862.763 3.610.471 7.473.234
Bankalar
5.1.3 29.184 3.711.536 3.740.720 6.319 4.696.953 4.703.272
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
198.901 0 198.901 42.228 42.228
Devlet Borçlanma Senetleri
184.753 0 184.753 29.732 29.732
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
14.148 0 14.148 12.496 12.496
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.932.628 0 4.932.628 5.096.478 5.096.478
Devlet Borçlanma Senetleri
4.932.628 0 4.932.628 5.096.478 5.096.478
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5.1.2.3 171.267 1.821 173.088 638.918 485 639.403
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.1.2.3 171.267 1.821 173.088 638.918 485 639.403
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.163.695 5.604.432 10.768.127 3.881.515 4.847.067 8.728.582
Krediler
5.1.5.6 5.160.580 5.604.432 10.765.012 3.878.400 4.847.067 8.725.467
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0
Donuk Alacaklar
5.1.5.10 106.299 0 106.299 106.736 0 106.736
Özel Karşılıklar (-)
5.1.5.9 -103.184 0 -103.184 -103.621 0 -103.621
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 61.458 0 61.458 59.394 10 59.404
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 10.396 0 10.396 11.064 0 11.064
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
10.396 0 10.396 11.064 0 11.064
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 70.101 0 70.101 5.051 5.051
DİĞER AKTİFLER
5.1.18 46.742 25.577 72.319 47.971 22.478 70.449
VARLIKLAR TOPLAMI
16.560.183 12.896.229 29.456.412 13.651.701 13.177.464 26.829.165
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.2.1 13.034.420 10.669.932 23.704.352 9.162.510 12.081.389 21.243.899
ALINAN KREDİLER
5.2.3 2.410 0 2.410 0 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.2 392.272 1.821 394.093 622.002 485 622.487
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.821 394.093 622.002 485 622.487
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.6 19.850 0 19.850 30.343 10 30.353
KARŞILIKLAR
332.440 14.653 347.093 326.281 326.281
Genel Karşılıklar
5.2.8.1 250.244 0 250.244 233.044 233.044
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
5.2.8.2 54.226 0 54.226 64.695 64.695
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
5.2.8.3 27.970 14.653 42.623 28.542 28.542
CARİ VERGİ BORCU
5.2.9 232.427 0 232.427 131.197 131.197
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
48.117 44.603 92.720 54.346 153.584 207.930
ÖZKAYNAKLAR
4.663.467 4.663.467 4.267.018 4.267.018
Ödenmiş Sermaye
5.2.12.1 33.753 33.753 33.753 33.753
Sermaye Yedekleri
245.777 245.777 245.777 245.777
Diğer Sermaye Yedekleri
245.777 245.777 245.777 245.777
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.2.12.8 -115.998 -115.998 -107.833 -107.833
Kar Yedekleri
5.2.12.10 2.885.584 2.885.584 2.885.584 2.885.584
Yasal Yedekler
18.058 18.058 18.058 18.058
Olağanüstü Yedekler
5.2.12.11 2.867.526 2.867.526 2.867.526 2.867.526
Kar veya Zarar
1.614.351 1.614.351 1.209.737 1.209.737
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.209.737 1.209.737
Dönem Net Kâr veya Zararı
404.614 404.614 1.209.737 1.209.737
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
18.725.403 10.731.009 29.456.412 14.593.697 12.235.468 26.829.165


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
404.614 215.260
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-8.165 -18.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-8.165 -18.901
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-10.887 -24.232
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.722 5.331
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
396.449 196.359


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-986.102 -484.601
Alınan Faizler
715.091 478.992
Ödenen Faizler
-211.835 -102.502
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
62.885 35.394
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-411.447 184.009
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
437 334
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-81.784 -66.188
Ödenen Vergiler
-107.371 -240.614
Diğer
(VI.1) -952.078 -774.026
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
815.729 -1.711.593
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
777.029 -439.628
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-290.913 -520.472
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.055.350 -411.253
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.802 -47.012
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
549.476 -380.225
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
1.915.603 396.492
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.410 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-80.724 -309.495
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-170.373 -2.196.194
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
165.860 -1.137.517
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-5.264 -551
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.071.880 -1.697.040
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.241.025 559.827
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
1.979 247
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-10.503 5.843
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 6.471
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-10.503 -628
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
716.990 254.235
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
701.974 -3.073.633
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.013.946 10.781.538
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.715.920 7.707.905http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030716


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.457 Değişim: 0,63% Hacim : 63.827 Mio.TL Son veri saati : 14:56
Düşük 10.456 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,6416 Değişim: 1,14%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,7474
Açılış: 32,2736
34,8855 Değişim: -0,05%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,0776
Açılış: 34,9034
2.448,05 Değişim: 2,38%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.453,49
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.