KAP ***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor

01.04.2022 - 02:18
KAP ***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor

***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
10.839.627 15.820.298 26.659.925 5.001.922 8.748.145 13.750.067
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 759.990 2.707.714 3.467.704 936.472 1.000.723 1.937.195
Teminat Mektupları
759.990 1.795.054 2.555.044 918.282 646.548 1.564.830
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0
Diğer Teminat Mektupları
759.990 1.795.054 2.555.044 918.282 646.548 1.564.830
Banka Kredileri
18.190 0 18.190
İthalat Kabul Kredileri
18.190 18.190
Diğer Banka Kabulleri
0
Akreditifler
911.737 911.737 0 353.655 353.655
Belgeli Akreditifler
859.678 859.678 329.441 329.441
Diğer Akreditifler
52.059 52.059 24.214 24.214
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0
Diğer Cirolar
0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0
Faktoring Garantilerinden
0
Diğer Garantilerimizden
923 923 520 520
Diğer Kefaletlerimizden
0 0
TAAHHÜTLER
3.011.257 3.848.922 6.860.179 435.536 3.309.586 3.745.122
Cayılamaz Taahhütler
3.011.257 3.848.922 6.860.179 435.536 3.309.586 3.745.122
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.793.250 3.848.922 6.642.172 242.596 3.309.586 3.552.182
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.3.1.2 3.576 3.576 4.809 4.809
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
5.3.1.2 214.319 214.319 188.131 188.131
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
112 112 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
7.068.380 9.263.662 16.332.042 3.629.914 4.437.836 8.067.750
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
7.068.380 9.263.662 16.332.042 3.629.914 4.437.836 8.067.750
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.155.454 4.180.651 7.336.105 1.717.453 1.860.720 3.578.173
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.544.910 982.276 3.527.186 1.134.976 725.096 1.860.072
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
610.544 3.198.375 3.808.919 582.477 1.135.624 1.718.101
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.748.190 4.852.057 8.600.247 1.744.437 2.402.320 4.146.757
Swap Para Alım İşlemleri
783.184 3.684.284 4.467.468 544.501 1.490.371 2.034.872
Swap Para Satım İşlemleri
2.965.006 1.167.773 4.132.779 1.199.936 911.949 2.111.885
Swap Faiz Alım İşlemleri
0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
164.736 230.954 395.690 168.024 174.796 342.820
Para Alım Opsiyonları
82.368 115.477 197.845 84.012 87.398 171.410
Para Satım Opsiyonları
82.368 115.477 197.845 84.012 87.398 171.410
Faiz Alım Opsiyonları
0
Faiz Satım Opsiyonları
0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0
Futures Para Satım İşlemleri
0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0
Diğer
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
52.460.360 3.565.673 56.026.033 35.221.417 2.304.073 37.525.490
EMANET KIYMETLER
52.420.355 70.895 52.491.250 35.180.012 35.654 35.215.666
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
5.3.4 50.472.196 13 50.472.209 33.524.838 7 33.524.845
Tahsile Alınan Çekler
1.948.159 70.882 2.019.041 1.655.174 35.647 1.690.821
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
39.220 3.056.934 3.096.154 40.620 2.006.923 2.047.543
Menkul Kıymetler
0
Teminat Senetleri
1.680 2.378.373 2.380.053 1.680 1.467.443 1.469.123
Emtia
0 0
Varant
0 0
Gayrimenkul
37.540 671.817 709.357 38.940 535.353 574.293
Diğer Rehinli Kıymetler
0 6.744 6.744 4.127 4.127
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
785 437.844 438.629 785 261.496 262.281
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
63.299.987 19.385.971 82.685.958 40.223.339 11.052.218 51.275.557


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
2.119.406 1.210.235
Kredilerden Alınan Faizler
5.4.1.1 800.544 479.396
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
84.647 16.659
Bankalardan Alınan Faizler
5.4.1.2 727.965 403.708
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
5.4.1.3 506.142 310.215
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
34.639 72.268
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
471.503 237.947
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
108 257
FAİZ GİDERLERİ (-)
-515.440 -181.573
Mevduata Verilen Faizler
5.4.2.4 -450.451 -146.746
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
5.4.2.1 -50.877 -19.689
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-1.868 -4.746
Diğer Faiz Giderleri
-12.244 -10.392
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.603.966 1.028.662
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
121.249 89.183
Alınan Ücret ve Komisyonlar
173.757 121.103
Gayri Nakdi Kredilerden
66.548 35.736
Diğer
107.209 85.367
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
5.4.12 -52.508 -31.920
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-52.508 -31.920
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 10 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 562.239 307.113
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
22.008 101.717
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-40.959 63.225
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
581.190 142.171
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 159.544 111.410
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.447.008 1.536.368
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
5.4.6 -176.585 -48.159
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-191.541 -157.222
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-429.047 -365.181
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.649.835 965.806
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 1.649.835 965.806
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-440.098 -224.878
Cari Vergi Karşılığı
-417.174 -198.921
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-22.924 -25.957
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 1.209.737 740.928
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
5.4.8 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
5.4.8 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.11 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.4.10 1.209.737 740.928
Grubun Karı (Zararı)
1.209.737 740.928
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.2.12.7 33.753 245.777 24.664 1.478.430 740.226 2.522.850 2.522.850
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
33.753 245.777 24.664 1.478.430 740.226 2.522.850 2.522.850
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.557 740.928 709.371 709.371
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
740.226 -740.226 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
740.226 -740.226 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 245.777 -6.893 2.218.656 740.928 3.232.221 3.232.221
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.2.12.7 33.753 245.777 -6.893 2.218.656 740.928 3.232.221 3.232.221
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
33.753 245.777 -6.893 2.218.656 740.928 3.232.221 3.232.221
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-100.940 1.209.737 1.108.797 1.108.797
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
666.928 -740.928 -74.000 -74.000
Dağıtılan Temettü
-74.000 -74.000 -74.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
740.928 -740.928 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 245.777 -107.833 2.885.584 1.209.737 4.267.018 4.267.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.646.706 8.307.909 17.954.615 9.998.659 2.147.858 12.146.517
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.869.082 8.307.424 12.176.506 8.958.470 2.139.231 11.097.701
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.1.1 3.862.763 3.610.471 7.473.234 8.947.679 1.628.103 10.575.782
Bankalar
5.1.3 6.319 4.696.953 4.703.272 10.791 511.128 521.919
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
42.228 0 42.228 58.696 6.918 65.614
Devlet Borçlanma Senetleri
29.732 0 29.732 51.629 0 51.629
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 7.067 6.918 13.985
Diğer Finansal Varlıklar
12.496 0 12.496 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.4.3 5.096.478 0 5.096.478 851.480 0 851.480
Devlet Borçlanma Senetleri
5.1.4.3 5.096.478 0 5.096.478 851.480 0 851.480
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.1.4.3 0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5.1.2.3 638.918 485 639.403 130.013 1.709 131.722
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.1.2.3 638.918 485 639.403 130.013 1.709 131.722
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.881.515 4.847.067 8.728.582 3.171.939 3.528.276 6.700.215
Krediler
5.1.5.6 3.878.400 4.847.067 8.725.467 3.153.227 3.528.276 6.681.503
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Donuk Alacaklar
5.1.5.10 106.736 0 106.736 139.378 0 139.378
Özel Karşılıklar (-)
5.1.5.9 -103.621 0 -103.621 -120.666 0 -120.666
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 59.394 10 59.404 53.526 2.717 56.243
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 11.064 0 11.064 5.841 0 5.841
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
11.064 0 11.064 5.841 0 5.841
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
5.1.15 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 5.051 0 5.051 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
5.1.18 47.971 22.478 70.449 54.212 34.781 88.993
VARLIKLAR TOPLAMI
13.651.701 13.177.464 26.829.165 13.284.177 5.713.632 18.997.809
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.2.1 9.162.510 12.081.389 21.243.899 8.971.855 5.894.650 14.866.505
ALINAN KREDİLER
5.2.3 0 0 0 0 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.2 622.002 485 622.487 69.936 1.709 71.645
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
622.002 485 622.487 69.936 1.709 71.645
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.6 30.343 10 30.353 33.919 2.780 36.699
KARŞILIKLAR
326.281 0 326.281 204.135 0 204.135
Genel Karşılıklar
5.2.8.1 233.044 0 233.044 127.414 0 127.414
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
5.2.8.2 64.695 0 64.695 50.309 0 50.309
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
5.2.8.3 28.542 0 28.542 26.412 0 26.412
CARİ VERGİ BORCU
5.2.9 131.197 0 131.197 59.224 0 59.224
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 6.024 6.024
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
54.346 153.584 207.930 511.476 9.880 521.356
ÖZKAYNAKLAR
5.2.12.1 4.267.018 0 4.267.018 3.232.221 0 3.232.221
Ödenmiş Sermaye
33.753 0 33.753 33.753 0 33.753
Sermaye Yedekleri
245.777 0 245.777 245.777 0 245.777
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
245.777 0 245.777 245.777 0 245.777
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.2.12.8 -107.833 0 -107.833 -6.893 0 -6.893
Kar Yedekleri
2.885.584 0 2.885.584 2.218.656 0 2.218.656
Yasal Yedekler
5.2.12.10 18.058 0 18.058 18.058 0 18.058
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
5.2.12.11 2.867.526 0 2.867.526 2.200.598 0 2.200.598
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
5.4.10 1.209.737 0 1.209.737 740.928 0 740.928
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.209.737 0 1.209.737 740.928 0 740.928
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
14.593.697 12.235.468 26.829.165 13.088.790 5.909.019 18.997.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.209.737 740.928
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
100.940 31.557
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
100.940 31.557
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
131.091 40.458
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-30.151 -8.901
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.310.677 772.485


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-692.342 836.706
Alınan Faizler
2.115.714 1.241.000
Ödenen Faizler
-519.201 -182.097
Alınan Temettüler
10 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
173.757 121.103
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.775.777 685.901
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.506 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-143.762 -140.456
Ödenen Vergiler
-292.356 265.325
Diğer
(VI.1) -3.804.787 -1.154.070
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
664.461 2.729.708
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-991.774 16.725
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.398.817 -173.213
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.030.720 -2.466.790
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-58.013 -71.972
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-465.865 1.746.209
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
6.847.020 3.194.180
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 -37.264
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-237.370 521.833
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-27.881 3.566.414
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.363.661 1.313.633
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-19.265 -5.299
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3.454 758
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-8.047.093 1.296.456
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.699.925 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-682 21.718
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-80.346 257.007
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-74.000 252.182
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-6.346 4.825
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.391.621 585.746
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.080.267 5.722.800
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.094.213 5.371.413
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.013.946 11.094.213http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014835


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.