KAP ***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor

12.11.2021 - 19:07
KAP ***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor

***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
7.511.375 16.537.386 24.048.761 5.001.922 8.748.145 13.750.067
GARANTİ VE KEFALETLER
799.315 1.254.363 2.053.678 936.472 1.000.723 1.937.195
Teminat Mektupları
799.315 722.316 1.521.631 918.282 646.548 1.564.830
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0
Diğer Teminat Mektupları
799.315 722.316 1.521.631 918.282 646.548 1.564.830
Banka Kredileri
0 0 0 18.190 0 18.190
İthalat Kabul Kredileri
0 18.190 18.190
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
0 531.421 531.421 0 353.655 353.655
Belgeli Akreditifler
517.670 517.670 329.441 329.441
Diğer Akreditifler
13.751 13.751 24.214 24.214
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0
Diğer Garantilerimizden
626 626 520 520
Diğer Kefaletlerimizden
0 0
TAAHHÜTLER
1.256.833 9.628.570 10.885.403 435.536 3.309.586 3.745.122
Cayılamaz Taahhütler
1.256.833 9.628.570 10.885.403 435.536 3.309.586 3.745.122
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.086.229 9.628.570 10.714.799 242.596 3.309.586 3.552.182
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.588 4.809
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
167.016 167.016 188.131 188.131
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.455.227 5.654.453 11.109.680 3.629.914 4.437.836 8.067.750
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.455.227 5.654.453 11.109.680 3.629.914 4.437.836 8.067.750
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.398.142 2.470.177 4.868.319 1.717.453 1.860.720 3.578.173
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.242.120 243.044 2.485.164 1.134.976 725.096 1.860.072
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
156.022 2.227.133 2.383.155 582.477 1.135.624 1.718.101
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.841.273 2.976.774 5.818.047 1.744.437 2.402.320 4.146.757
Swap Para Alım İşlemleri
894.516 2.024.688 2.919.204 544.501 1.490.371 2.034.872
Swap Para Satım İşlemleri
1.946.757 952.086 2.898.843 1.199.936 911.949 2.111.885
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
215.812 207.502 423.314 168.024 174.796 342.820
Para Alım Opsiyonları
107.906 103.751 211.657 84.012 87.398 171.410
Para Satım Opsiyonları
107.906 103.751 211.657 84.012 87.398 171.410
Faiz Alım Opsiyonları
0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
57.819.173 2.500.215 60.319.388 35.221.417 2.304.073 37.525.490
EMANET KIYMETLER
57.777.768 48.268 57.826.036 35.180.012 35.654 35.215.666
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
55.792.162 9 55.792.171 33.524.838 7 33.524.845
Tahsile Alınan Çekler
1.985.606 48.259 2.033.865 1.655.174 35.647 1.690.821
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
40.620 2.145.759 2.186.379 40.620 2.006.923 2.047.543
Menkul Kıymetler
0 0
Teminat Senetleri
1.680 1.633.149 1.634.829 1.680 1.467.443 1.469.123
Emtia
0 0
Varant
0 0
Gayrimenkul
38.940 507.930 546.870 38.940 535.353 574.293
Diğer Rehinli Kıymetler
4.680 4.680 4.127 4.127
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
785 306.188 306.973 785 261.496 262.281
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
65.330.548 19.037.601 84.368.149 40.223.339 11.052.218 51.275.557


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1.539.287 807.817 521.357 272.850
Kredilerden Alınan Faizler
5.4.1.1 553.273 326.557 201.345 107.667
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
62.746 9.361 22.095 3.805
Bankalardan Alınan Faizler
5.4.1.2 604.287 202.855 144.795 72.989
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
5.4.1.3 318.899 268.706 153.099 88.340
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
28.122 68.537 13.891 29.340
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
290.777 200.169 139.208 59.000
Diğer Faiz Gelirleri
82 338 23 49
FAİZ GİDERLERİ (-)
-376.885 -120.819 -137.891 -28.142
Mevduata Verilen Faizler
5.4.2.4 -324.838 -98.040 -122.669 -21.327
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
5.4.2.1 -39.878 -11.586 -12.906 -3.509
Kiralama Faiz Giderleri
-1.867 -3.083 -841
Diğer Faiz Giderleri
-10.302 -8.110 -2.316 -2.465
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.162.402 686.998 383.466 244.708
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
81.195 67.453 27.567 21.968
Alınan Ücret ve Komisyonlar
115.544 90.012 40.512 28.391
Gayri Nakdi Kredilerden
42.381 25.048 15.251 9.093
Diğer
73.163 64.964 25.261 19.298
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-34.349 -22.559 -12.945 -6.423
Diğer
-34.349 -22.559 -12.945 -6.423
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 318.740 231.335 141.256 62.103
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
17.848 95.574 5.399 8.511
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-35.297 -9.194 20.148 -408
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
336.189 144.955 115.709 54.000
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
98.042 84.620 33.636 22.292
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.660.379 1.070.406 585.925 351.071
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
5.4.6 -89.392 -64.400 -22.241 -28.026
PERSONEL GİDERLERİ (-)
5.4.7 -134.033 -115.326 -43.552 -38.140
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-298.912 -236.122 -90.528 -87.288
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.4.8 1.138.042 654.558 429.604 197.617
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.138.042 654.558 429.604 197.617
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-295.347 -159.324 -111.735 -49.801
Cari Vergi Karşılığı
5.4.9 -305.832 -157.366 -100.874 -45.473
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.958 -10.861 -4.328
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.4.9 10.485
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 842.695 495.234 317.869 147.816
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
842.695 495.234 317.869 147.816
Grubun Karı (Zararı)
0 0 0 0
Azınlık Payları Karı (Zararı)
842.695 495.234 317.869 147.816
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
33.753 245.777 24.664 1.478.430 740.226 2.522.850
Yeni Bakiye
33.753 245.777 24.664 1.478.430 740.226 2.522.850
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.621 495.234 472.613
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.2.12.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
740.226 -740.226
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
740.226 -740.226
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 245.777 2.043 2.218.656 495.234 2.995.463
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
33.753 245.777 -6.893 2.218.656 740.928 3.232.221
Yeni Bakiye
33.753 245.777 -6.893 2.218.656 740.928 3.232.221
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-698 842.695 841.997
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
5.2.12.8 666.928 -740.928 -74.000
Dağıtılan Temettü
-74.000 -74.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
740.928 -740.928
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 245.777 -7.591 2.885.584 842.695 4.000.218


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.856.553 4.632.552 13.489.105 9.998.659 2.147.858 12.146.517
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.540.888 4.631.013 9.171.901 8.958.470 2.139.231 11.097.701
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.1.1 4.535.677 2.314.884 6.850.561 8.947.679 1.628.103 10.575.782
Bankalar
5.1.3 5.211 2.316.129 2.321.340 10.791 511.128 521.919
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
236.312 0 236.312 58.696 6.918 65.614
Devlet Borçlanma Senetleri
227.494 227.494 51.629 51.629
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.818 8.818 7.067 6.918 13.985
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.4.3 4.003.172 0 4.003.172 851.480 0 851.480
Devlet Borçlanma Senetleri
5.1.4.3 4.003.172 4.003.172 851.480 851.480
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.1.4.3 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Türev Finansal Varlıklar
5.1.2.3 76.181 1.539 77.720 130.013 1.709 131.722
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.1.2.3 76.181 1.539 77.720 130.013 1.709 131.722
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.1.5.6 3.901.165 3.584.300 7.485.465 3.171.939 3.528.276 6.700.215
Krediler
3.882.576 3.584.300 7.466.876 3.153.227 3.528.276 6.681.503
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0
Faktoring Alacakları
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Donuk Alacaklar
5.1.5.10 137.590 137.590 139.378 139.378
Özel Karşılıklar (-)
5.1.5.9 -119.001 -119.001 -120.666 -120.666
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0
Konsolide Edilmeyenler
0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0
Konsolide Edilmeyenler
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 55.706 41 55.747 53.526 2.717 56.243
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 7.883 0 7.883 5.841 0 5.841
Şerefiye
0 0
Diğer
7.883 7.883 5.841 5.841
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 5.047 5.047 0
DİĞER AKTİFLER
5.1.18 73.610 19.408 93.018 54.212 34.781 88.993
VARLIKLAR TOPLAMI
12.899.964 8.236.301 21.136.265 13.284.177 5.713.632 18.997.809
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.2.1 9.294.349 7.278.339 16.572.688 8.971.855 5.894.650 14.866.505
ALINAN KREDİLER
5.2.3 3.161 3.161
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0
Bonolar
0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
Tahviller
0
FONLAR
0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0
Diğer
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.2.1 53.603 1.539 55.142 69.936 1.709 71.645
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
53.603 1.539 55.142 69.936 1.709 71.645
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.6 30.036 42 30.078 33.919 2.780 36.699
KARŞILIKLAR
240.354 0 240.354 204.135 0 204.135
Genel Karşılıklar
5.2.8.1 166.927 166.927 127.414 127.414
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
5.2.8.2 47.570 47.570 50.309 50.309
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
5.2.8.3 25.857 25.857 26.412 26.412
CARİ VERGİ BORCU
5.2.9 116.740 116.740 59.224 59.224
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 6.024 6.024
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
81.576 36.308 117.884 511.476 9.880 521.356
ÖZKAYNAKLAR
4.000.218 0 4.000.218 3.232.221 0 3.232.221
Ödenmiş Sermaye
5.2.12.1 33.753 33.753 33.753 33.753
Sermaye Yedekleri
245.777 0 245.777 245.777 0 245.777
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
245.777 245.777 245.777 245.777
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.2.12.8 -7.591 -7.591 -6.893 -6.893
Kar Yedekleri
2.885.584 0 2.885.584 2.218.656 2.218.656
Yasal Yedekler
5.2.12.10 18.058 18.058 18.058 18.058
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
5.2.12.11 2.867.526 2.867.526 2.200.598 2.200.598
Diğer Kar Yedekleri
5.2.1 0 0
Kar veya Zarar
5.2.3 842.695 0 842.695 740.928 740.928
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
842.695 842.695 740.928 740.928
Azınlık Payları
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
13.820.037 7.316.228 21.136.265 13.088.790 5.909.019 18.997.809


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
842.695 495.234
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-698 -22.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-698 -22.621
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.284 -29.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
586 6.380
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
841.997 472.613


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-183.436 203.887
Alınan Faizler
1.476.741 715.611
Ödenen Faizler
-381.551 -119.512
Alınan Ücret ve Komisyonlar
115.544 90.012
Elde Edilen Diğer Kazançlar
342.180 346.531
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.001 -39.853
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-119.642 -119.383
Ödenen Vergiler
-213.025 -156.346
Diğer
(VI.1) -1.405.684 -513.173
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-209.006 1.648.315
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-58.997 -1.120.065
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-693.743 -75.635
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-767.006 -1.689.388
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-95.202 -71.475
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-452.975 3.041.194
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.163.823 313.135
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
3.161 854.498
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-308.067 396.051
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-392.442 1.852.202
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.098.462 209.678
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
10.395 9.516
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3.379
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-7.040.027 -980
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.926.693 184.923
Diğer
1.098 16.219
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-74.000 -8.787
Temettü Ödemeleri
-74.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-8.787
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
497.781 301.183
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-3.067.123 2.354.276
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.781.538 5.371.413
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.714.415 7.725.689http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977507


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0513 Değişim: 0,21%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6676 Değişim: 0,09%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.033,14 Değişim: 0,80%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.037,19
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.