KAP ***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor

17.05.2021 - 21:57
KAP ***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor

***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
4.703.639 5.453.529 10.157.168 5.001.922 8.748.145 13.750.067
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 874.970 1.086.939 1.961.909 936.472 1.000.723 1.937.195
Teminat Mektupları
861.120 682.575 1.543.695 918.282 646.548 1.564.830
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0
Diğer Teminat Mektupları
861.120 682.575 1.543.695 918.282 646.548 1.564.830
Banka Kredileri
13.850 0 13.850 18.190 0 18.190
İthalat Kabul Kredileri
13.850 13.850 18.190 18.190
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
0 403.779 403.779 0 353.655 353.655
Belgeli Akreditifler
378.202 378.202 329.441 329.441
Diğer Akreditifler
25.577 25.577 24.214 24.214
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0
Diğer Garantilerimizden
585 585 520 520
Diğer Kefaletlerimizden
0 0
TAAHHÜTLER
456.009 459.361 915.370 435.536 3.309.586 3.745.122
Cayılamaz Taahhütler
456.009 459.361 915.370 435.536 3.309.586 3.745.122
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
268.867 459.361 728.228 242.596 3.309.586 3.552.182
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.3.1.2 4.648 4.648 4.809 4.809
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
5.3.1.2 182.494 182.494 188.131 188.131
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.372.660 3.907.229 7.279.889 3.629.914 4.437.836 8.067.750
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.372.660 3.907.229 7.279.889 3.629.914 4.437.836 8.067.750
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.685.896 2.081.732 3.767.628 1.717.453 1.860.720 3.578.173
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.536.619 376.841 1.913.460 1.134.976 725.096 1.860.072
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
149.277 1.704.891 1.854.168 582.477 1.135.624 1.718.101
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.502.364 1.634.374 3.136.738 1.744.437 2.402.320 4.146.757
Swap Para Alım İşlemleri
377.151 1.190.422 1.567.573 544.501 1.490.371 2.034.872
Swap Para Satım İşlemleri
1.125.213 443.952 1.569.165 1.199.936 911.949 2.111.885
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
184.400 191.123 375.523 168.024 174.796 342.820
Para Alım Opsiyonları
92.200 95.561 187.761 84.012 87.398 171.410
Para Satım Opsiyonları
92.200 95.562 187.762 84.012 87.398 171.410
Faiz Alım Opsiyonları
0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
38.985.626 2.356.063 41.341.689 35.221.417 2.304.073 37.525.490
EMANET KIYMETLER
38.944.221 40.127 38.984.348 35.180.012 35.654 35.215.666
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
37.007.915 8 37.007.923 33.524.838 7 33.524.845
Tahsile Alınan Çekler
1.936.306 40.119 1.976.425 1.655.174 35.647 1.690.821
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
5.3.1 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
40.620 2.025.354 2.065.974 40.620 2.006.923 2.047.543
Menkul Kıymetler
0 0
Teminat Senetleri
1.680 1.545.257 1.546.937 1.680 1.467.443 1.469.123
Emtia
0 0
Varant
0 0
Gayrimenkul
38.940 475.666 514.606 38.940 535.353 574.293
Diğer Rehinli Kıymetler
4.431 4.431 4.127 4.127
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
785 290.582 291.367 785 261.496 262.281
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
43.689.265 7.809.592 51.498.857 40.223.339 11.052.218 51.275.557


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
471.914 284.276
Kredilerden Alınan Faizler
5.4.1.1 161.192 117.414
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
17.151 1.733
Bankalardan Alınan Faizler
5.4.1.2 239.324 83.447
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
5.4.1.3 54.214 81.504
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
8.124 11.207
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
46.090 70.297
Diğer Faiz Gelirleri
33 178
FAİZ GİDERLERİ (-)
-104.734 -58.080
Mevduata Verilen Faizler
5.4.2.4 -85.291 -48.980
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
5.4.2.1 -11.485 -4.617
Kiralama Faiz Giderleri
-1.859 -1.168
Diğer Faiz Giderleri
-6.099 -3.315
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
367.180 226.196
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
25.635 25.292
Alınan Ücret ve Komisyonlar
35.394 33.205
Gayri Nakdi Kredilerden
12.616 7.442
Diğer
22.778 25.763
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-9.759 -7.913
Diğer
-9.759 -7.913
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 122.385 95.907
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
8.018 49.466
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
9.647 -11.577
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
104.720 58.018
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
34.775 36.395
FAALİYET BRÜT KÂRI
549.975 383.790
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
5.4.6 -108.034 -26.242
PERSONEL GİDERLERİ (-)
5.4.7 -46.484 -40.164
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-104.422 -65.889
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.4.8 291.035 251.495
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
291.035 251.495
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-75.775 -64.069
Cari Vergi Karşılığı
5.4.9 -75.795 -55.661
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-8.408
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.4.9 20
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 215.260 187.426
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
215.260 187.426
Grubun Karı (Zararı)
0
Azınlık Payları Karı (Zararı)
215.260 187.426
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
33.753 245.777 24.664 1.478.430 740.226 2.522.850
Yeni Bakiye
33.753 245.777 24.664 1.478.430 740.226 2.522.850
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.971 187.426 153.455
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.2.12.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 740 -740.226
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 740 -740.226
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 245.777 -9.307 1.478.430 740 187.426 2.676.305
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
33.753 245.777 -6.893 2.218.656 740.928 3.232.221
Yeni Bakiye
33.753 245.777 -6.893 2.218.656 740.928 3.232.221
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.901 215.260 196.359
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dağıtılan Temettü
740.928 -740.928
Diğer
740.928 -740.928
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 245.777 -25.794 2.218.656 740.928 215.260 3.428.580


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.850.788 3.748.374 11.599.162 9.998.659 2.147.858 12.146.517
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.252.112 3.740.009 8.992.121 8.958.470 2.139.231 11.097.701
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.1.1 5.245.929 1.269.340 6.515.269 8.947.679 1.628.103 10.575.782
Bankalar
5.1.3 6.183 2.470.669 2.476.852 10.791 511.128 521.919
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
546.033 7.551 553.584 58.696 6.918 65.614
Devlet Borçlanma Senetleri
538.245 538.245 51.629 51.629
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.788 7.551 15.339 7.067 6.918 13.985
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.4.3 1.944.916 1.944.916 851.480 851.480
Devlet Borçlanma Senetleri
5.1.4.3 1.944.916 1.944.916 851.480 851.480
Türev Finansal Varlıklar
5.1.2.3 107.727 814 108.541 130.013 1.709 131.722
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.1.2.3 107.727 814 108.541 130.013 1.709 131.722
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.1.5.6 3.579.077 3.549.794 7.128.871 3.171.939 3.528.276 6.700.215
Krediler
3.560.365 3.549.794 7.110.159 3.153.227 3.528.276 6.681.503
Donuk Alacaklar
5.1.5.10 138.886 138.886 139.378 139.378
Özel Karşılıklar (-)
5.1.5.9 -120.174 -120.174 -120.666 -120.666
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0
Satış Amaçlı
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 59.377 1.660 61.037 53.526 2.717 56.243
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 6.577 6.577 5.841 0 5.841
Şerefiye
0
Diğer
6.577 6.577 5.841 5.841
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 0 0
DİĞER AKTİFLER
5.1.18 70.439 15.001 85.440 54.212 34.781 88.993
VARLIKLAR TOPLAMI
11.566.258 7.314.829 18.881.087 13.284.177 5.713.632 18.997.809
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.2.1 8.268.061 6.616.944 14.885.005 8.971.855 5.894.650 14.866.505
ALINAN KREDİLER
5.2.3 6.471 6.471 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
FONLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.2 76.912 814 77.726 69.936 1.709 71.645
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
76.912 814 77.726 69.936 1.709 71.645
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.6 35.624 1.703 37.327 33.919 2.780 36.699
KARŞILIKLAR
214.768 0 214.768 204.135 0 204.135
Genel Karşılıklar
5.2.8.1 162.928 162.928 127.414 127.414
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
5.2.8.2 33.137 33.137 50.309 50.309
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
5.2.8.3 18.703 18.703 26.412 26.412
CARİ VERGİ BORCU
5.2.9 94.738 94.738 59.224 59.224
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
1.500 1.500 6.024 6.024
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
64.443 70.529 134.972 511.476 9.880 521.356
ÖZKAYNAKLAR
3.428.580 0 3.428.580 3.232.221 0 3.232.221
Ödenmiş Sermaye
5.2.12.1 33.753 33.753 33.753 33.753
Sermaye Yedekleri
245.777 0 245.777 245.777 0 245.777
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
245.777 245.777 245.777 245.777
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.2.12.8 -25.794 -25.794 -6.893 -6.893
Kar Yedekleri
2.218.656 2.218.656 2.218.656 2.218.656
Yasal Yedekler
5.2.12.10 18.058 18.058 18.058 18.058
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
5.2.12.11 2.200.598 2.200.598 2.200.598 2.200.598
Diğer Kar Yedekleri
5.2.1 0 0
Kar veya Zarar
5.2.3 956.188 956.188 740.928 740.928
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
740.928 740.928 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
215.260 215.260 740.928 740.928
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
12.191.097 6.689.990 18.881.087 13.088.790 5.909.019 18.997.809


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
215.260 187.426
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-18.901 -33.971
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-18.901 -33.971
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-24.232 -43.553
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.331 9.582
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
196.359 153.455


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-484.601 6.422
Alınan Faizler
478.992 227.246
Ödenen Faizler
-102.502 -56.764
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
35.394 33.204
Elde Edilen Diğer Kazançlar
184.009 195.557
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
334 14.600
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-66.188 -56.568
Ödenen Vergiler
-240.614 -59.471
Diğer
(VI.1) -774.026 -291.382
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.711.593 1.839.156
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-439.628 -382.687
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-520.472 221.901
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-411.253 -919.273
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-47.012 -39.193
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-380.225 29.925
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
396.492 2.729.119
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
151.869
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-309.495 47.495
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-2.196.194 1.845.578
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.137.517 -926.596
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-551 -2.180
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.697.040 -1.603.321
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
559.827 676.351
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
247 2.554
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
5.843 -4.105
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
6.471 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-628 -4.105
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
254.235 182.668
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-3.073.633 1.097.545
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.781.538 5.371.413
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.707.905 6.468.958http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936669


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.