KAP ***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor

01.05.2020 - 02:23
KAP ***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor

***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
4.902.604 5.504.770 10.407.374 7.080.047 8.843.000 15.923.047
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 1.251.937 1.111.353 2.363.290 1.051.993 1.928.406 2.980.399
Teminat Mektupları
1.226.418 954.059 2.180.477 1.019.020 1.112.063 2.131.083
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.226.418 954.059 2.180.477 1.019.020 1.112.063 2.131.083
Banka Kredileri
25.519 0 25.519 32.973 44.122 77.095
İthalat Kabul Kredileri
25.519 25.519 32.973 44.122 77.095
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
0 156.875 156.875 0 723.169 723.169
Belgeli Akreditifler
117.043 117.043 647.336 647.336
Diğer Akreditifler
39.832 39.832 75.833 75.833
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0
Diğer Garantilerimizden
419 419 49.052 49.052
Diğer Kefaletlerimizden
0 0
TAAHHÜTLER
456.222 1.268.000 1.724.222 1.093.691 2.197.815 3.291.506
Cayılamaz Taahhütler
456.222 1.268.000 1.724.222 1.093.691 2.197.815 3.291.506
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
276.822 1.268.000 1.544.822 929.160 2.197.815 3.126.975
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.3.1.2 5.858 5.858 6.341 6.341
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
5.3.1.2 173.542 173.542 158.190 158.190
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 3.194.445 3.125.417 6.319.862 4.934.363 4.716.779 9.651.142
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.194.445 3.125.417 6.319.862 4.934.363 4.716.779 9.651.142
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.322.233 1.328.579 2.650.812 1.885.597 1.813.648 3.699.245
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
838.511 505.221 1.343.732 1.143.780 783.954 1.927.734
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
483.722 823.358 1.307.080 741.817 1.029.694 1.771.511
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.457.928 1.411.694 2.869.622 2.707.100 2.553.953 5.261.053
Swap Para Alım İşlemleri
304.567 1.108.587 1.413.154 706.773 1.836.764 2.543.537
Swap Para Satım İşlemleri
1.153.361 303.107 1.456.468 2.000.327 717.189 2.717.516
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
414.284 385.144 799.428 341.666 349.178 690.844
Para Alım Opsiyonları
207.142 192.572 399.714 170.833 174.589 345.422
Para Satım Opsiyonları
207.142 192.572 399.714 170.833 174.589 345.422
Faiz Alım Opsiyonları
0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
5.3.4 52.350.764 2.012.067 54.362.831 55.674.938 2.802.599 58.477.537
EMANET KIYMETLER
52.307.653 64.578 52.372.231 55.572.911 83.891 55.656.802
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
50.669.130 1.337 50.670.467 53.982.213 5 53.982.218
Tahsile Alınan Çekler
1.638.523 63.241 1.701.764 1.590.122 83.834 1.673.956
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 576 52 628
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
42.020 1.746.773 1.788.793 98.170 2.527.359 2.625.529
Menkul Kıymetler
0 0
Teminat Senetleri
2.080 1.266.127 1.268.207 2.080 1.948.925 1.951.005
Emtia
0 0
Varant
0 0
Gayrimenkul
39.940 477.611 517.551 96.090 575.688 671.778
Diğer Rehinli Kıymetler
3.035 3.035 2.746 2.746
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.091 200.716 201.807 3.857 191.349 195.206
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
57.253.368 7.516.837 64.770.205 62.754.985 11.645.599 74.400.584


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1.605.347 1.382.726
Kredilerden Alınan Faizler
5.4.1.1 666.145 656.189
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
46.076 48.593
Bankalardan Alınan Faizler
5.4.1.2 743.998 510.640
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
46.132
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
5.4.1.3 148.949 121.172
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
45.895 37.936
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
103.054 83.236
Diğer Faiz Gelirleri
179
FAİZ GİDERLERİ (-)
-639.850 -585.809
Mevduata Verilen Faizler
5.4.2.4 -611.852 -557.130
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
5.4.2.1 -17.513 -22.956
Kiralama Faiz Giderleri
-5.076
Diğer Faiz Giderleri
-5.409 -5.723
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
965.497 796.917
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
87.130 76.704
Alınan Ücret ve Komisyonlar
127.509 119.130
Gayri Nakdi Kredilerden
23.223 14.264
Diğer
104.286 104.866
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
5.4.12 -40.379 -42.426
Diğer
-40.379 -42.426
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 222.582 157.457
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
74.070 29.478
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
37.538 -40.480
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
110.974 168.459
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 112.239 105.865
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.387.448 1.136.943
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
5.4.6 -15.042 -57.539
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-142.542 -129.878
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-273.760 -310.646
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
956.104 638.880
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
956.104 638.880
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-215.878 -150.133
Cari Vergi Karşılığı
-239.245 -148.893
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.240
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
23.367
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
740.226 488.747
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
740.226 488.747
Grubun Karı (Zararı)
740.226 488.747
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
33.753 -106.904 -93.327 -93.327
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 36.357 6.366 42.723 12.654 12.654
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 5.922 5.922 7.919 7.919
Diğer
5.922 5.922 7.919 7.919
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 11.905 11.905 20.149 20.149
DİĞER AKTİFLER
5.1.18 47.909 23.228 71.137 127.038 171.508 298.546
VARLIKLAR TOPLAMI
8.819.237 4.032.584 12.851.821 6.630.284 3.427.045 10.057.329
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.2.1 5.385.926 4.540.726 9.926.652 3.821.690 3.972.366 7.794.056
ALINAN KREDİLER
5.2.3 37.252 37.252 6.662 6.662
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.2 28.758 17.601 46.359 189.482 29.374 218.856
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
28.758 17.601 46.359 189.482 29.374 218.856
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.6 25.435 6.439 31.874
KARŞILIKLAR
157.604 157.604 153.723 153.723
Genel Karşılıklar
5.2.8.1 93.147 93.147 96.432 96.432
Çalışan Hakları Karşılığı
5.2.8.2 41.023 41.023 40.443 40.443
Diğer Karşılıklar
5.2.8.3 23.434 23.434 16.848 16.848
CARİ VERGİ BORCU
5.2.9 76.664 76.664 82.275 82.275
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
44.362 8.204 52.566 121.987 9.228 131.215
ÖZKAYNAKLAR
2.522.850 2.522.850 1.670.542 1.670.542
Ödenmiş Sermaye
5.2.12.1 33.753 33.753 33.753 33.753
Sermaye Yedekleri
245.777 245.777 245.777 245.777
Diğer Sermaye Yedekleri
245.777 245.777 245.777 245.777
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.2.12.8 24.664 24.664 -87.418 -87.418
Kar Yedekleri
1.478.430 1.478.430 989.683 989.683
Yasal Yedekler
5.2.12.10 18.058 18.058 18.058 18.058
Statü Yedekleri

Olağanüstü Yedekler
5.2.12.11 1.460.372 1.460.372 971.625 971.625
Diğer Kar Yedekleri
5.2.1 0 0
Kar veya Zarar
5.2.3 740.226 740.226 488.747 488.747
Dönem Net Kâr veya Zararı
740.226 740.226 488.747 488.747
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
8.278.851 4.572.970 12.851.821 6.046.361 4.010.968 10.057.329


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
740.226 488.747
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
112.082 -61.180
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
112.082 -61.180
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
143.695 -78.436
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-31.613 17.256
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
852.308 427.567


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-400.349 1.071.406
Alınan Faizler
1.553.005 1.387.254
Ödenen Faizler
-627.081 -597.604
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
127.510 119.130
Elde Edilen Diğer Kazançlar
21.711 554.428
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.062 9.775
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-144.599 -90.415
Ödenen Vergiler
-211.393 -64.154
Diğer
(VI.1) -1.120.564 -247.008
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.000.872 1.307.148
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
355.105 -101.796
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-212.683 -208.961
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-485.202 705.345
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
214.485 -277.075
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
324.431 230.900
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
1.795.384 826.255
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
30.600 -380
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-21.248 132.860
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.600.523 2.378.554
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.474.771 524.333
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.