KAP ***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor

21.03.2019 - 20:39
KAP ***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor

***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
7.080.047 8.843.000 15.923.047 9.969.597 12.389.430 22.359.027
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 1.051.993 1.928.406 2.980.399 812.777 1.581.522 2.394.299
Teminat Mektupları
1.019.020 1.112.063 2.131.083 812.777 957.344 1.770.121
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.019.020 1.112.063 2.131.083 812.777 957.344 1.770.121
Banka Kredileri
32.973 44.122 77.095 0 21.261 21.261
İthalat Kabul Kredileri
32.973 44.122 77.095 0 21.261 21.261
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 723.169 723.169 0 567.190 567.190
Belgeli Akreditifler
0 647.336 647.336 0 552.594 552.594
Diğer Akreditifler
0 75.833 75.833 0 14.596 14.596
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 49.052 49.052 0 35.727 35.727
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
5.3.1 1.093.691 2.197.815 3.291.506 6.089.346 7.384.144 13.473.490
Cayılamaz Taahhütler
1.093.691 2.197.815 3.291.506 6.088.707 7.384.144 13.472.851
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
929.160 2.197.815 3.126.975 5.869.884 7.384.144 13.254.028
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.3.1.2 6.341 0 6.341 89.976 0 89.976
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
5.3.1.2 158.190 0 158.190 128.847 0 128.847
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 639 0 639
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 639 0 639
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 4.934.363 4.716.779 9.651.142 3.067.474 3.423.764 6.491.238
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4.934.363 4.716.779 9.651.142 3.067.474 3.423.764 6.491.238
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.885.597 1.813.648 3.699.245 1.164.117 1.421.752 2.585.869
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.143.780 783.954 1.927.734 1.118.851 191.971 1.310.822
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
741.817 1.029.694 1.771.511 45.266 1.229.781 1.275.047
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.707.100 2.553.953 5.261.053 1.849.373 1.946.098 3.795.471
Swap Para Alım İşlemleri
706.773 1.836.764 2.543.537 523.588 1.360.572 1.884.160
Swap Para Satım İşlemleri
2.000.327 717.189 2.717.516 1.325.785 585.526 1.911.311
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
341.666 349.178 690.844 53.984 55.914 109.898
Para Alım Opsiyonları
170.833 174.589 345.422 26.992 27.957 54.949
Para Satım Opsiyonları
170.833 174.589 345.422 26.992 27.957 54.949
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
5.3.4 55.674.938 2.802.599 58.477.537 61.023.403 2.501.384 63.524.787
EMANET KIYMETLER
55.572.911 83.891 55.656.802 60.903.012 109.044 61.012.056
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
53.982.213 5 53.982.218 59.359.198 3.979 59.363.177
Tahsile Alınan Çekler
1.590.122 83.834 1.673.956 1.543.106 104.440 1.647.546
Tahsile Alınan Ticari Senetler
576 52 628 708 625 1.333
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
5.3.1 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
98.170 2.527.359 2.625.529 115.820 2.144.108 2.259.928
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
2.080 1.948.925 1.951.005 2.080 1.720.114 1.722.194
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
96.090 575.688 671.778 113.740 421.931 535.671
Diğer Rehinli Kıymetler
0 2.746 2.746 0 2.063 2.063
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.857 191.349 195.206 4.571 248.232 252.803
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
62.754.985 11.645.599 74.400.584 70.993.000 14.890.814 85.883.814


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.428.866 1.511.775 5.940.641 2.684.649 1.150.055 3.834.704
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.684.173 1.353.996 5.038.169 1.200.418 1.112.843 2.313.261
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.1.1 3.573.020 1.299.578 4.872.598 1.194.752 1.042.650 2.237.402
Bankalar
5.1.3 111.153 54.418 165.571 5.666 70.193 75.859
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
149.989 0 149.989 295.136 0 295.136
Devlet Borçlanma Senetleri
149.989 0 149.989 295.136 0 295.136
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.4.3 569.708 0 569.708 1.168.110 0 1.168.110
Devlet Borçlanma Senetleri
5.1.4.3 569.708 0 569.708 1.167.108 0 1.167.108
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.1.4.3 0 0 0 1.002 0 1.002
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5.1.2.3 24.996 157.779 182.775 20.985 37.212 58.197
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.1.2.3 24.996 157.779 182.775 20.985 37.212 58.197
KREDİLER (Net)
5.1.5.6 2.033.658 1.743.762 3.777.420 3.556.510 924.679 4.481.189
Krediler
2.031.011 1.743.762 3.774.773 3.536.881 924.679 4.461.560
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
2.031.011 1.743.762 3.774.773 3.536.881 924.679 4.461.560
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Donuk Alacaklar
5.1.5.10 95.974 0 95.974 106.551 0 106.551
Özel Karşılıklar (-)
5.1.5.9 -93.327 0 -93.327 -86.922 0 -86.922
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 12.654 0 12.654 7.343 0 7.343
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 7.919 0 7.919 10.442 0 10.442
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
7.919 0 7.919 10.442 0 10.442
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 20.149 0 20.149 3.292 0 3.292
DİĞER AKTİFLER
5.1.18 127.038 171.508 298.546 116.546 27.791 144.337
VARLIKLAR TOPLAMI
6.630.284 3.427.045 10.057.329 6.378.782 2.102.525 8.481.307
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.2.1 3.821.690 3.972.366 7.794.056 4.225.971 2.522.758 6.748.729
ALINAN KREDİLER
5.2.3 6.662 0 6.662 7.009 0 7.009
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.2.1 189.482 29.374 218.856 29.106 22.139 51.245
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
189.482 29.374 218.856 29.106 22.139 51.245
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
153.723 0 153.723 91.829 0 91.829
Genel Karşılıklar
5.2.8.1 96.432 0 96.432 54.683 0 54.683
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
5.2.8.2 40.443 0 40.443 23.941 0 23.941
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
5.2.8.3 16.848 0 16.848 13.205 0 13.205
CARİ VERGİ BORCU
5.2.9 82.275 0 82.275 31.919 0 31.919
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
121.987 9.228 131.215 114.400 12.236 126.636
ÖZKAYNAKLAR
1.670.542 0 1.670.542 1.423.940 0 1.423.940
Ödenmiş Sermaye
5.2.12.1 33.753 0 33.753 33.753 0 33.753
Sermaye Yedekleri
245.777 0 245.777 245.777 0 245.777
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
245.777 0 245.777 245.777 0 245.777
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.2.12.8 -87.418 0 -87.418 -26.238 0 -26.238
Kar Yedekleri
989.683 0 989.683 903.125 0 903.125
Yasal Yedekler
5.2.12.10 18.058 0 18.058 18.058 0 18.058
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
5.2.12.11 971.625 0 971.625 885.067 0 885.067
Diğer Kar Yedekleri
5.2.1 0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
5.2.3 488.747 0 488.747 267.523 0 267.523
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
488.747 0 488.747 267.523 0 267.523
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.046.361 4.010.968 10.057.329 5.924.174 2.557.133 8.481.307


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 -4.834 0 830.625 0 197.500 0 0 1.302.821
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 -4.834 0 830.625 0 197.500 0 0 1.302.821
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.5.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267.523 0 0 246.119
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.500 0 -197.500 0 0 -125.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.000 0 0 0 0 -125.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.500 0 -197.500 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 -26.238 0 903.125 0 267.523 0 0 1.423.940
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 -26.238 0 903.125 0 267.523 0 0 1.423.940
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 -26.238 0 903.125 0 267.523 0 0 1.423.940
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.5.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.180 0 0 0 0 488.747 0 0 427.567
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.558 0 -267.523 0 0 -180.965
Dağıtılan Temettü
5.2.12.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -181.500 0 0 0 0 -181.500
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267.523 0 -267.523 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535 0 0 0 535
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 -87.418 0 989.683 0 488.747 0 0 1.670.542


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
488.747 267.523
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-61.180 -21.404
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-61.180 -21.404
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-78.436 -27.441
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.256 6.037
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
427.567 246.119


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.071.406 -273.742
Alınan Faizler
1.387.254 939.159
Ödenen Faizler
-597.604 -445.765
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
119.130 103.339
Elde Edilen Diğer Kazançlar
554.428 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
9.775 177
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-90.415 -96.068
Ödenen Vergiler
-64.154 -140.407
Diğer
-247.008 -634.177
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.307.148 -266.266
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-101.796 -170.374
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 98.602
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-208.961 -576.128
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
705.345 178.360
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-277.075 -123.485
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
230.900 897.808
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
826.255 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-380 -308.256
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
132.860 -262.793
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.378.554 -540.008
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
524.333 -367.723
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.022 -2.768
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
303 303
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -1.109.542
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
515.675 754.450
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
9.377 -10.166
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-181.500 -125.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
5.2.12.11 -181.500 -125.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
360.539 134.990
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.081.926 -897.741
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6.5 1.954.437 2.852.178
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6.5 5.036.363 1.954.437


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 1.382.726 1.120.299
Kredilerden Alınan Faizler
5.4.1.1 656.189 472.020
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
48.593 23.041
Bankalardan Alınan Faizler
5.4.1.2 510.640 396.045
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
46.132 129.017
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
5.4.1.3 121.172 100.173
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
37.936 12.723
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
83.236 87.450
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
0 3
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.4.2 -585.809 -445.765
Mevduata Verilen Faizler
5.4.2.4 -557.130 -424.298
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
5.4.2.1 -22.956 -18.893
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
0 -508
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Diğer Faiz Giderleri
-5.723 -2.066
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
796.917 674.534
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
76.704 66.440
Alınan Ücret ve Komisyonlar
119.130 103.339
Gayri Nakdi Kredilerden
14.264 14.615
Diğer
5.4.12 104.866 88.724
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-42.426 -36.899
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
5.4.12 -42.426 -36.899
PERSONEL GİDERLERİ (-)
5.4.7 -129.878 -101.971
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 157.457 -218.901
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
29.478 4.284
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-40.480 14.959
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
168.459 -238.144
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 105.865 135.964
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.007.065 556.066
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
5.4.6 -57.539 -10.798
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -310.646 -214.120
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.4.8 638.880 331.148
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 638.880 331.148
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-150.133 -63.625
Cari Vergi Karşılığı
5.4.9 -148.893 -57.935
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.240 -5.690
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.4.9 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 488.747 267.523
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
5.4.8 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.1.1 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
5.4.1.2 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.1.3 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
488.747 267.523
Grubun Karı (Zararı)
488.747 267.523
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749175


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,4927 Değişim: -0,02%
Düşük 32,3805 22.04.2024 Yüksek 32,6378
Açılış: 32,5004
34,6441 Değişim: -0,13%
Düşük 34,5012 22.04.2024 Yüksek 34,8460
Açılış: 34,6901
2.434,60 Değişim: -2,60%
Düşük 2.429,05 22.04.2024 Yüksek 2.506,13
Açılış: 2.499,53
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.