KAP ***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor

14.08.2018 - 20:44
KAP ***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor

***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
10.738.035 15.055.885 25.793.920 9.969.597 12.389.430 22.359.027
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 825.750 2.132.433 2.958.183 812.777 1.581.522 2.394.299
Teminat Mektupları
825.750 1.246.277 2.072.027 812.777 957.344 1.770.121
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
825.750 1.246.277 2.072.027 812.777 957.344 1.770.121
Banka Kredileri
0 24.011 24.011 0 21.261 21.261
İthalat Kabul Kredileri
0 24.011 24.011 0 21.261 21.261
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 819.506 819.506 0 567.190 567.190
Belgeli Akreditifler
0 729.313 729.313 0 552.594 552.594
Diğer Akreditifler
0 90.193 90.193 0 14.596 14.596
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 42.639 42.639 0 35.727 35.727
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
4.574.374 6.496.181 11.070.555 6.089.346 7.384.144 13.473.490
Cayılamaz Taahhütler
4.573.873 6.496.181 11.070.054 6.088.707 7.384.144 13.472.851
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.333.429 6.496.181 10.829.610 5.869.884 7.384.144 13.254.028
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.3.1.2 101.444 0 101.444 89.976 0 89.976
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
5.3.1.2 139.000 0 139.000 128.847 0 128.847
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
501 0 501 639 0 639
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
501 0 501 639 0 639
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.337.911 6.427.271 11.765.182 3.067.474 3.423.764 6.491.238
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.337.911 6.427.271 11.765.182 3.067.474 3.423.764 6.491.238
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.394.170 1.700.482 3.094.652 1.164.117 1.421.752 2.585.869
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.281.897 247.130 1.529.027 1.118.851 191.971 1.310.822
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
112.273 1.453.352 1.565.625 45.266 1.229.781 1.275.047
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.347.237 4.131.729 7.478.966 1.849.373 1.946.098 3.795.471
Swap Para Alım İşlemleri
994.434 2.766.810 3.761.244 523.588 1.360.572 1.884.160
Swap Para Satım İşlemleri
2.352.803 1.364.919 3.717.722 1.325.785 585.526 1.911.311
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
596.504 595.060 1.191.564 53.984 55.914 109.898
Para Alım Opsiyonları
298.252 297.530 595.782 26.992 27.957 54.949
Para Satım Opsiyonları
298.252 297.530 595.782 26.992 27.957 54.949
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
60.142.472 2.720.324 62.862.796 61.023.403 2.501.384 63.524.787
EMANET KIYMETLER
60.043.014 76.036 60.119.050 60.903.012 109.044 61.012.056
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
58.344.595 4.788 58.349.383 59.359.198 3.979 59.363.177
Tahsile Alınan Çekler
1.697.139 71.130 1.768.269 1.543.106 104.440 1.647.546
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.280 118 1.398 708 625 1.333
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
5.3.1 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
97.070 2.340.023 2.437.093 115.820 2.144.108 2.259.928
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
2.080 1.835.983 1.838.063 2.080 1.720.114 1.722.194
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
94.990 501.624 596.614 113.740 421.931 535.671
Diğer Rehinli Kıymetler
0 2.416 2.416 0 2.063 2.063
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.388 304.265 306.653 4.571 248.232 252.803
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
70.880.507 17.776.209 88.656.716 70.993.000 14.890.814 85.883.814


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.933.195 2.006.300 4.939.495 2.684.649 1.150.055 3.834.704
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.113.762 1.971.368 4.085.130 1.200.418 1.112.843 2.313.261
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.1.1 959.464 1.902.144 2.861.608 1.194.752 1.042.650 2.237.402
Bankalar
5.1.3 153.347 69.224 222.571 5.666 70.193 75.859
Para Piyasalarından Alacaklar
1.000.951 0 1.000.951 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
138.110 0 138.110 295.136 0 295.136
Devlet Borçlanma Senetleri
138.110 0 138.110 295.136 0 295.136
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.4.3 566.354 0 566.354 1.168.110 0 1.168.110
Devlet Borçlanma Senetleri
5.1.4.3 565.352 0 565.352 1.167.108 0 1.167.108
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.1.4.3 1.002 0 1.002 1.002 0 1.002
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5.1.2.3 114.969 34.932 149.901 20.985 37.212 58.197
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.1.2.3 114.969 34.932 149.901 20.985 37.212 58.197
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KREDİLER (Net)
5.1.5.6 2.986.426 1.520.377 4.506.803 3.556.510 924.679 4.481.189
Krediler
2.974.103 1.520.377 4.494.480 3.536.881 924.679 4.461.560
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
2.974.103 1.520.377 4.494.480 3.536.881 924.679 4.461.560
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Donuk Alacaklar
5.1.5.10 105.957 0 105.957 106.551 0 106.551
Özel Karşılıklar (-)
5.1.5.9 -93.634 0 -93.634 -86.922 0 -86.922
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 9.812 0 9.812 7.343 0 7.343
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 9.796 0 9.796 10.442 0 10.442
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
9.796 0 9.796 10.442 0 10.442
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 9.975 0 9.975 3.292 0 3.292
DİĞER AKTİFLER
5.1.18 115.766 21.175 136.941 116.546 27.791 144.337
VARLIKLAR TOPLAMI
6.064.970 3.547.852 9.612.822 6.378.782 2.102.525 8.481.307
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.2.1 4.145.847 3.606.259 7.752.106 4.225.971 2.522.758 6.748.729
ALINAN KREDİLER
5.2.3 3.460 0 3.460 7.009 0 7.009
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.2.1 15.434 123.956 139.390 29.106 22.139 51.245
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
15.434 123.956 139.390 29.106 22.139 51.245
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
142.272 0 142.272 91.829 0 91.829
Genel Karşılıklar
5.2.8.1 107.639 0 107.639 54.683 0 54.683
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
5.2.8.2 19.436 0 19.436 23.941 0 23.941
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
5.2.8.3 15.197 0 15.197 13.205 0 13.205
CARİ VERGİ BORCU
5.2.9 28.223 0 28.223 31.919 0 31.919
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
115.145 113.217 228.362 114.400 12.236 126.636
ÖZKAYNAKLAR
1.319.009 0 1.319.009 1.423.940 0 1.423.940
Ödenmiş Sermaye
5.2.12.1 33.753 0 33.753 33.753 0 33.753
Sermaye Yedekleri
245.777 0 245.777 245.777 0 245.777
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
245.777 0 245.777 245.777 0 245.777
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.2.12.8 -91.333 0 -91.333 -26.238 0 -26.238
Kar Yedekleri
989.696 0 989.696 903.125 0 903.125
Yasal Yedekler
5.2.12.10 18.058 0 18.058 18.058 0 18.058
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
5.2.12.11 971.638 0 971.638 885.067 0 885.067
Diğer Kar Yedekleri
5.2.1 0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
5.2.3 141.116 0 141.116 267.523 0 267.523
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
141.116 0 141.116 267.523 0 267.523
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.769.390 3.843.432 9.612.822 5.924.174 2.557.133 8.481.307


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 0 0 -4.834 830.625 0 197.500 0 0 1.302.821
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 0 0 -4.834 830.625 0 197.500 0 0 1.302.821
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.2.12.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.221 0 0 93.572 0 0 93.793
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.500 0 -197.500 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.000 0 0 0 0 -125.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.500 0 0 0 0 -125.000
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -197.500 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 0 0 -3.613 903.125 0 93.572 0 0 1.272.614
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 0 0 -26.238 903.125 0 267.523 0 0 1.423.940
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 0 0 -26.238 903.125 0 267.523 0 0 1.423.940
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.2.12.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -69.095 0 0 141.116 0 0 76.021
Kar Dağıtımı
5.2.12.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.571 0 -267.523 0 0 -180.952
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -181.500 0 0 0 0 -181.500
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267.523 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 548 0 -267.523 0 0 548
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 0 -91.333 989.696 0 141.116 0 0 1.319.009


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
141.116 93.572
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-65.095 -26.238
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-65.095 -26.238
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-81.369 -32.798
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.274 6.560
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
76.021 67.334


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
337.094 28.677
Alınan Faizler
603.016 517.219
Ödenen Faizler
-187.930 -213.665
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
58.672 53.176
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
177 1.943
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-57.609 -51.059
Ödenen Vergiler
53.571 -48.099
Diğer
-132.803 -230.838
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-214.781 2.356.462
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-26.958 -45.633
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-338.465 -249.446
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-74.155 -528.947
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-965.042 -19.126
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
230.900 1.151.772
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
772.610 1.486.862
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-3.574 743.128
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
189.903 -182.148
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
122.313 2.385.139
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
507.920 271.816
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.028 -3.728
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
303 144
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-322.487 -472.375
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
827.369 754.450
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
3.763 -6.675
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-181.500 -125.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
3.21 -181.500 -125.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
81.061 31.427
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
529.794 2.563.382
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.954.437 2.852.178
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.484.231 5.415.560


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
524.238 533.576 289.421 320.506
Kredilerden Alınan Faizler
5.4.1.1 260.270 214.024 137.106 116.892
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
17.321 11.908 8.807 9.439
Bankalardan Alınan Faizler
5.4.1.2 145.478 204.814 83.129 123.170
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
29.487 55.687 29.487 48.370
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
5.4.1.3 71.682 47.140 30.892 22.632
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
24.020 6.230 11.369 2.206
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
47.662 40.910 19.523 20.426
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
0 3 0 3
FAİZ GİDERLERİ (-)
-187.822 -205.938 -90.875 -120.033
Mevduata Verilen Faizler
5.4.2.4 -174.781 -196.037 -82.808 -114.692
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
5.4.2.1 -11.082 -8.403 -6.881 -4.918
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
0 -508 0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Diğer Faiz Giderleri
-1.959 -990 -1.186 -423
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
336.416 327.638 198.546 200.473
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
39.299 36.885 19.664 17.417
Alınan Ücret ve Komisyonlar
58.672 53.176 29.883 26.258
Gayri Nakdi Kredilerden
6.217 7.401 3.355 3.786
Diğer
52.455 45.775 26.528 22.472
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-19.373 -16.291 -10.219 -8.841
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-19.373 -16.291 -10.219 -8.841
PERSONEL GİDERLERİ (-)
5.4.7 -51.135 -52.169 -23.700 -28.913
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 18.699 -115.704 -6.417 -86.219
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-13.651 715 -11.165 4.256
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.901 23.395 7.536 6.452
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
27.449 -139.814 -2.788 -96.927
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
47.903 63.958 6.351 28.037
FAALİYET BRÜT KÂRI
391.182 260.608 194.444 130.795
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
5.4.6 -60.924 -8.665 -13.967 -1.101
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -140.471 -133.545 -53.759 -68.406
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.4.8 189.787 118.398 126.718 61.288
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
189.787 118.398 126.718 61.288
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -48.671 -24.826 -25.809 -16.403
Cari Vergi Karşılığı
-36.153 -24.238 -13.044 -16.047
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-12.518 -588 -12.518 -356
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 -247 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 141.116 93.572 100.909 44.885
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.1.1 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
5.4.1.2 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.1.3 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
141.116 93.572 100.909 44.885
Grubun Karı (Zararı)
141.116 93.572 100.909 44.885
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703722


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.062 Değişim: 0,00% Hacim : 131.770 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.062 28.02.2024 Yüksek 9.237
Açılış: 9.185
31,2262 Değişim: 0,08%
Düşük 31,1201 29.02.2024 Yüksek 31,2691
Açılış: 31,2017
33,9438 Değişim: 0,27%
Düşük 33,7735 29.02.2024 Yüksek 34,0964
Açılış: 33,8529
2.043,35 Değişim: 0,14%
Düşük 2.035,77 29.02.2024 Yüksek 2.046,24
Açılış: 2.040,58
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.