KAP ***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

20.06.2023 - 15:32
KAP ***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Çimsa Yönetim Kurulu, yönetişim uygulamalarını, ÇSY konularını, risk ve fırsatları düzenli olarak gözden geçirip günceller. Entegre Faaliyet Raporu 2021 Çimsa’da Yönetişim Sayfa 92-97 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY alanında yayınlanan politikalar Yönetim Kurulu onayından geçirilerek kamu ile paylaşılmaktadır. Politikalar&Belgeler https://cimsa.com.tr/surdurulebilirlik/politikalar/
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin ÇSY hedefleri her yıl düzenli olarak küresel raporlarında (Entegre Faaliyet Raporu, CDP vs.) açıklanmaktadır. Entegre Faaliyet Raporu 2021 Sürdürülebilirlik Hedefleri -Sayfa 41 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Her yıl Entegre Faaliyet Raporu'nda yayınlanmaktadır. Entegre Faaliyet Raporu 2021 Çimsa’da Sürdürülebilirlik Yönetimi, Sayfa 96-99 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Her yıl Entegre Faaliyet Raporu'nda yayımlanmakta ve Yönetim Kuruluna sunulmaktadır. Entegre Faaliyet Raporu 2021 Çimsa’da Sürdürülebilirlik Yönetimi, Sayfa 96-99 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Her yıl düzenli olarak, şirketin küresel raporlarında (Entegre Faaliyet Raporu, CDP vs.) açıklanmaktadır. Küresel Raporlarımız https://cimsa.com.tr/surdurulebilirlik/kuresel-raporlarimiz/
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin ÇSY hedefleri her yıl düzenli olarak Entegre Faaliyet Raporu'nda açıklanmaktadır. Entegre Faaliyet Raporu 2021 Performans Tabloları Sayfa 252-264 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin Ar-Ge- İnovasyon yatırımları her yıl düzenli olarak Entegre Faaliyet raporunda açıklanmaktadır. Entegre Faaliyet Raporu 2021 AR-GE ve İnovasyon Sayfa 62-67 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Şirketin sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgiler her yıl Entegre Faaliyet Raporu’nda verilmektedir. Entegre Faaliyet Raporu 2021 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan doğrudan ve dolaylı olarak ilişkili olduğu maddeleri düzenli olarak internet sitesinde ve Entegre Faaliyet Raporu'nda paylaşmaktadır. Entegre Faaliyet Raporu 2021 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Katkımız Sayfa 38-39 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Çevre, Sosyal ve Kurumsal Yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin Entegre Faaliyet Raporu'nda kamuya ilişkin açıklama yapmaktadır. Entegre Faaliyet Raporu 2021 Sayfa 132 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket küresel raporlarında sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar. İlgili Performans metriklerini güvence beyanından geçirmektedir. Her yıl şeffaflık ve güvenirliliği arttırmak adına ilgili beyanı genişleterek geliştirir. Entegre Faaliyet Raporu 2021 Sınırlı Güvence Raporu Sayfa 265-268 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Akredite kurum CPC tarafından verilen Entegre yönetim sistemi belgesi mevcuttur. (9001, 14001, 45001, 10002, 50001 yönetim sistemlerini kapsamaktadır.) ISO 14001 Belgesi https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/ISO-14001.pdf
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Her yıl düzenli olarak Entegre Faaliyet Raporu'nda açıklanmaktadır. Entegre Faaliyet Raporu 2021 Entegre Faaliyet Raporu Hakkında, Sayfa 1 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler küresel raporlarda kamuya açıklanmıştır. Entegre Faaliyet Raporu 2021 Sürdürülebilirlik Hedefleri -Sayfa 41 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf Küresel Raporlarımız https://cimsa.com.tr/surdurulebilirlik/kuresel-raporlarimiz/
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Şirket stratejisi ve sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında ÇSY hedefleri Şirket genel hedefleri içerisinde yer almakta olup, buradan da çalışanların bireysel hedeflerine girdi sağlamaktadır. Şirket hedeflerine Entegre Faaliyet Raporu’nda yer verilmektedir. Entegre Faaliyet Raporu 2021 Sürdürülebilirlik Hedefleri -Sayfa 41 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin değer zincirinde bulunan paydaşları ile çevresel konularda yaptığı iş birlikleri ve stratejisine nasıl entegre ettiği küresel raporlarda açıklanmaktadır. Entegre Faaliyet Raporu 2021 Paydaşlarımızın Katılımı, Sayfa 32-33, Sayfa 32-33 İklim Krizinin Yönetimi, Sayfa 52-55 Müşteri Deneyimi ve Sürdürülebilir İş Modelleri, Sayfa 58-61 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf Küresel Raporlarımız https://cimsa.com.tr/surdurulebilirlik/kuresel-raporlarimiz/
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Her yıl düzenli olarak şirketin Entegre Faaliyet Raporu'nda ve web sitesinde desteklediği faaliyetler ve iş birlikleri açıklanmaktadır. Entegre Faaliyet Raporu 2021 Çimsa’nın Kurumsal Üyelikleri, Sayfa 35 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel göstergeler ışığında şirket faaliyetlerinin çevresel etkileri ile ilgili verileri dönemsel olarak, şeffaf ve karşılaştırılabilir bir şekilde küresel raporlar aracılığı ile açıklanmaktadır. Entegre Faaliyet Raporu 2021 Çevresel Performans Tabloları, Sayfa 257-260 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Her yıl düzenli olarak şirketin küresel raporlarında (Entegre Faaliyet Raporu, CDP vs.) açıklanmaktadır. Entegre Faaliyet Raporu 2021 Raporlama Kılavuzu, Sayfa 244-251 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel göstergelerde meydana gelen artış veya azalış durumları, bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak küresel raporlarda yer almaktadır. Entegre Faaliyet Raporu 2021 Çevresel Performans Tabloları, Sayfa 257-260 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Şirket çevresel etkilerini azaltmak için belirlediği hedefleri küresel raporlarında açıklamakta ve takip ettiği hedeflerin rapor yılında gerçekleşen ilerlemeleri hakkında bilgi vermektedir. Entegre Faaliyet Raporu 2021 Sürdürülebilirlik Hedefleri -Sayfa 41 İklim Krizinin Yönetimi, Sayfa 53,55 Çevresel Mükemmeliyet, Sayfa 69 Çevresel Performans Tabloları, Sayfa 257-260 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Her yıl düzenli olarak şirketin küresel raporlarında (Entegre Faaliyet Raporu, CDP vs.) açıklanmaktadır. Entegre Faaliyet Raporu 2021 İklim Krizinin Yönetimi, Sayfa 52-57 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket sunduğu ürünlerinin çevre performansını nicel olarak değerlendiren ve beyan eden EPD Belgelerine sahiptir. Bu belgeler kanalıyla ürünlerin yaşam döngüsü boyunca oluşturdukları çevresel etkileri hakkında şeffaf ve karşılaştırılabilir bilgiler iletilerek bağımsız olarak doğrulanması ve tescillenmesi sağlanmaktadır. Buna ek olarak ürün güvenlik bilgi formları da destekleyici bilgi olarak alınabilir. Ürünler https://cimsa.com.tr/urunler/ EPD-Recipro40 https://www.environdec.com/library/epd2236 EPD-Isıdaç40 https://www.environdec.com/library/epd2235 EPD-Super White https://www.environdec.com/library/epd2234
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Çimsa değer zincirini kapsayan Kapsam 3 emisyonlarını ölçmekte, azaltım aksiyonlarını belirleyerek raporlarında paylaşmaktadır. Entegre Faaliyet Raporu 2021 İklim Krizinin Yönetimi, Sayfa 53,55 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Her yıl düzenli olarak, şirketin küresel raporlarında (Entegre Faaliyet Raporu, CDP vs.) açıklanmaktadır. Entegre Faaliyet Raporu 2021 Çevresel Performans Tabloları, Sayfa 260 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Her yıl düzenli olarak, şirketin küresel raporlarında (Entegre Faaliyet Raporu, CDP vs.) açıklanmaktadır. Entegre Faaliyet Raporu 2021 Çevresel Performans Tabloları, Sayfa 257,258 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Her yıl düzenli olarak, şirketin küresel raporlarında (Entegre Faaliyet Raporu, CDP vs.) açıklanmaktadır Entegre Faaliyet Raporu 2021 Çevresel Performans Tabloları, Sayfa 257,258 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Her yıl düzenli olarak, şirketin küresel raporlarında (Entegre Faaliyet Raporu, CDP vs.) açıklanmaktadır Entegre Faaliyet Raporu 2021 İklim Krizinin Yönetimi, Sayfa 54 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf Yatırımcı Sunumu Çimsa’s ESG Approach – Environmental, Sayfa 31 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/12/1.-Cimsa-Q3-2022-IR-Presentation.pdf IREC Sertifikaları https://cimsa.com.tr/surdurulebilirlik/politikalar/cevre/
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Her yıl düzenli olarak, şirketin küresel raporlarında (Entegre Faaliyet Raporu, CDP vs.) açıklanmaktadır Entegre Faaliyet Raporu 2021 Çevresel Performans Tabloları, Sayfa 258 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Her yıl düzenli olarak, şirketin küresel raporlarında (Entegre Faaliyet Raporu, CDP vs.) açıklanmaktadır Entegre Faaliyet Raporu 2021 İklim Krizinin Yönetimi, Sayfa 54 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Her yıl düzenli olarak, şirketin küresel raporlarında (Entegre Faaliyet Raporu, CDP vs.) açıklanmaktadır. Entegre Faaliyet Raporu 2021 Çevresel Performans Tabloları, Sayfa 260 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Emisyon Ticaret Sistemi Türkiye’de henüz uygulamaya başlanmamıştır. Uygulanması durumuna karşı hazırlık yapılmaktadır
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Emisyon Ticaret Sistemi Türkiye’de henüz uygulamaya başlanmamıştır. Uygulanması durumuna karşı hazırlık yapılmaktadır
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Emisyon Ticaret Sistemi Türkiye’de henüz uygulamaya başlanmamıştır. Uygulanması durumuna karşı hazırlık yapılmaktadır.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Her yıl düzenli olarak, şirketin Entegre Faaliyet Raporunda açıklanmaktadır. Entegre Faaliyet Raporu 2021 Ortaklık Yapısı, Sayfa 112 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Sayfa 112-243 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Çimsa, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi başta olmak üzere insan haklarını düzenleyen ulusal ve uluslararası normlara tam uyumu gözetmekte, gerekli uygulamaları faaliyet döngüsü kapsamında hayata geçirmektedir. Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde İnsan Hakları Politikası yayınlanmıştır. İnsan Hakları Politikası https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/EYS-IK-PL-01-Cimsa-Insan-Haklari-Politikasi.pdf
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Şirket tüm süreçlerinde “İş’te Eşitlik” ilkesini gözetmektedir. Bu doğrultuda şirket uygulamalarını geliştirerek 2022 yılı içerisinde Sorumlu Satınalma Politikası, İnsan Hakları Politikası ve Eşitlik, Çeşitlilik, Kapsayıcılık Politikası yayınlanmıştır. Sorumlu Satınalma Politikası https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2023/06/EYS-SA-PL-01-Sorumlu-Satinalma-Politikasi.pdf Eşitlik, Çeşitlilik, Kapsayıcılık Politikası https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/EYS-IK-PL-03-Esitlik-Cesitlilik-ve-Kapsayicilik-Politikasi.pdf İnsan Hakları Politikası https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/EYS-IK-PL-01-Cimsa-Insan-Haklari-Politikasi.pdf
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Her yıl düzenli olarak Entegre Faaliyet Raporu'nda açıklanmaktadır. Bununla beraber şirket 2023'te yayınladığı Sorumlu Satınalma Politikası'na İnsan Hakları ve Eşitlik, Çeşitlilik, Kapsayıcılık ilkelerini de dahil ederek açıklamalarını yapmıştır. Entegre Faaliyet Raporu 2021 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf Sorumlu Satınalma Politikası https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2023/06/EYS-SA-PL-01-Sorumlu-Satinalma-Politikasi.pdf İnsan Hakları Politikası https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/EYS-IK-PL-01-Cimsa-Insan-Haklari-Politikasi.pdf Eşitlik, Çeşitlilik, Kapsayıcılık Politikası https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/EYS-IK-PL-03-Esitlik-Cesitlilik-ve-Kapsayicilik-Politikasi.pdf
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Çimsa çocuk işçi çalıştırılmasına karşı olup, tüm iş süreçlerinde İşte Eşitlik ilkesini gözetmektedir. Bu kapsamda 2022 yılında İnsan Hakları Politikası'nı yayınlamıştır. İnsan Hakları Politikası https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/EYS-IK-PL-01-Cimsa-Insan-Haklari-Politikasi.pdf İş Etiği Kuralları https://cimsa.com.tr/surdurulebilirlik/politikalar/is-etigi-kurallari/
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Çalışanlara yapılan tüm çalışmalar her yıl düzenli olarak Entegre Faaliyet Raporu'nda açıklanmaktadır. Entegre Faaliyet Raporu 2021 İş Gücü Deneyimi ve Çalışan Bağlılığı, Sayfa 74-83 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Çalışanlara yapılan tüm çalışmalar her yıl düzenli olarak Entegre Faaliyet Raporu'nda açıklanmaktadır. Entegre Faaliyet Raporu 2021 İş Gücü Deneyimi ve Çalışan Bağlılığı, Sayfa 74-83 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Çalışanlara yapılan tüm çalışmalar her yıl düzenli olarak Entegre Faaliyet Raporu'nda açıklanmaktadır. Entegre Faaliyet Raporu 2021 İş Gücü Deneyimi ve Çalışan Bağlılığı, Sayfa 74-83 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Kurumsal web sayfasında İş Sağlığı ve Güvenliği ‘ne dair takip ettiği yönetim sistemi ve prosedürler yayınlanmaktadır. Politikalar & Belgeler - Sosyal https://cimsa.com.tr/surdurulebilirlik/politikalar/sosyal/
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Her yıl düzenli olarak Entegre Faaliyet Raporu'nda açıklanmaktadır. Entegre Faaliyet Raporu 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği, Sayfa 48-51 Sosyal Performans Sayfa 261-263 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Bilgi Güvenliği Politikası ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası şirket internet sitesinde yer almaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Politikası https://cimsa.com.tr/surdurulebilirlik/politikalar/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-genel-aydinlatma-metni/ Bilgi Güvenliği Politikası https://cimsa.com.tr/surdurulebilirlik/politikalar/bilgi-guvenligi-politikasi/ Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/Bilgi-Guvenligi-Yonetim-Sistemi.pdf
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Çimsa, H. Ö. Sabancı Holding İş Etiği Kuralları benimsenmekte olup internet sitesinde İş Etiği Kuralları kamuya açıklanmaktadır. İş Etiği Kuralları https://cimsa.com.tr/surdurulebilirlik/politikalar/is-etigi-kurallari/
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Şirket, sürdürülebilirlik stratejisi doğtultusunda belirlediği yönetişim modeli ile toplumsal refaha katkı sağlama amacıyla toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamında çalışmalar üretmekte, çıktılarını her yıl entegre faaliyet raporu aracılığı ile paylaşmaktadır. Entegre Faaliyet Raporu 2021 Sosyal Etkimiz Sayfa 84-87 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Tüm departmanların ana sürdürülebilirlik stratejisine hakimiyetinin ve aynı zamanda katkısının sağlanması için Çevre, Sosyal ve Yönetişim konularında şirketin değer yaratma noktalarını referans alarak Sürdürülebilirlik Yönetim Komitesi liderliğinde çalışmalarını yürüten odak grupları oluşturulmuştur. Entegre Faaliyet Raporu 2021 Çimsa’da Sürdürülebilirlik Yönetimi, Sayfa 96-99 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi'ni uygulamaktadır. Yönetim sistemi belgesi kurumsal web sitesinde yer almaktadır. Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/ISO-10002.pdf
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, paydaşları ile interaktif bir iletişim ve iş birliği içinde faaliyetlerini yürütmektedir. Bu iletişim unsurları ve paydaş öncelikleri her yıl düzenli olarak Entegre Faaliyet Raporu'nda açıklanmaktadır. Entegre Faaliyet Raporu 2021 Paydaşlarımızın Katılımı, Sayfa 32-34 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Şirket Entegre Faaliyet Raporu'nu hazırlarken benimsediği IFRS Foundation tarafından önerilen Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Standartlarına ve Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB) uyumlu olarak hazırlamaktadır. Buna ek olarak her yıl Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Raporu ve Su Raporu yayınlamaktadır. Entegre Faaliyet Raporu 2021 Entegre Faaliyet Raporu Hakkında, Sayfa 1 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Her yıl düzenli olarak Entegre Faaliyet Raporu'nda açıklanmaktadır. Entegre Faaliyet Raporu 2021 Çimsa’nın Kurumsal Üyelikleri, Sayfa 35 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Katkımız, Sayfa 38-39 İş Gücü Deneyimi ve Çalışan Bağlılığı, Sayfa 81,82 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Şirket, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde bulunmaktadır. Bununla beraber 2022 son çeyreğinde Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde yer almaya hak kazanan ilk çimento şirketi olmuştur. Haber Bülteni https://www.dunya.com/ekonomi/cimsa-bist-surdurulebilirlik-25-endeksinde-yer-aldi-haberi-674972 Entegre Faaliyet Raporu 2021 Entegre Faaliyet Rapor Hakkında, Sayfa 1 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında ilişki içinde olunan menfaat sahipleriyle iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirler alınmakta ve sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmaktadır.
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Her yıl düzenli olarak Entegre Faaliyet Raporu'nda açıklanmaktadır. Farkındalığın artırılması hedeflenmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 2022 yılında iki yeni kurumsal sosyal sorumluluk projesi hayata geçirilmiştir. Entegre Faaliyet Raporu 2021 Sosyal Etkimiz, Sayfa 84-87 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/2021-Entegre-Faaliyet-Raporu.pdf Yatırımcı Sunumu Çimsa’s ESG Approach – Social, Sayfa 33 https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2022/12/1.-Cimsa-Q3-2022-IR-Presentation.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160436


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.