KAP ***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

22.02.2020 - 00:18
KAP ***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.726.195.637 1.699.958.055
Satışların Maliyeti
22 -1.422.037.589 -1.293.977.441
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
304.158.048 405.980.614
BRÜT KAR (ZARAR)
304.158.048 405.980.614
Genel Yönetim Giderleri
22 -154.045.385 -108.623.377
Pazarlama Giderleri
22 -15.275.456 -14.221.118
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -6.445.651 -3.851.468
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 127.791.469 101.266.576
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -92.028.763 -61.790.226
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
164.154.262 318.761.001
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 47.210.278 30.705.614
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -8.354
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 28.408.313 38.699.123
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
239.772.853 388.157.384
Finansman Gelirleri
25 6.098.730 5.141.861
Finansman Giderleri
25 -277.872.771 -218.188.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-32.001.188 175.110.867
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
16.811.515 -21.254.018
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -7.964.053 -11.217.802
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 24.775.568 -10.036.216
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.189.673 153.856.849
DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.189.673 153.856.849
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-28.359.153 -1.068.683
Ana Ortaklık Payları
13.169.480 154.925.532
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,09750000 1,14690000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
335.168.305 357.643.049
Dönem Karı (Zararı)
-32.001.188 175.110.867
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-32.001.188 175.110.867
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
361.554.512 155.864.895
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 142.555.454 109.016.505
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.951.990 6.605.046
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.040.527 6.436.741
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.287.258 168.305
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
14 3.705.259
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.512.147 11.724.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 12.363.742 10.178.804
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 3.199.423 1.898.422
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -51.018 -352.704
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
196.567.251 132.055.699
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23/25 -8.887.903 -7.387.733
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23/25 205.455.154 139.443.432
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
70.790.861 26.950.073
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7.768.532 -63.517.168
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6.743.743 -63.517.168
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
6 1.024.789
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -28.408.313 -38.699.123
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -28.408.313 -38.699.123
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-46.183.410 -28.270.659
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -46.183.410 -28.270.659
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
27.330.852 50.197.958
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.328.643 86.810.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.328.643 86.810.845
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.000.723 -1.067.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-41.000.723 -1.067.910
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.193.961 -43.648.508
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.671.473 5.322.163
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
57.671.473 5.322.163
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.794.784 2.781.368
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
30.794.784 2.781.368
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
356.884.176 381.173.720
Alınan Faiz
23 2.789.173 2.245.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -10.716.881 -11.422.549
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.788.163 -14.353.994
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-120.258.258 -225.493.961
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.932.650 35.219.585
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.932.650 35.219.585
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-173.190.908 -257.008.287
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -171.072.514 -255.735.339
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.118.394 -1.272.948
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-3.705.259
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-3.705.259
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-69.829.113 -162.782.678
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.278.243.332 1.591.775.453
Kredilerden Nakit Girişleri
1.278.243.332 1.591.775.453
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.202.273.873 -1.633.107.590
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.202.273.873 -1.633.107.590
Ödenen Temettüler
-67.542.221
Ödenen Faiz
-151.897.302 -59.050.181
Alınan Faiz
25 6.098.730 5.141.861
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
145.080.934 -30.633.590
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-79.477.093 27.966.862
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.603.841 -2.666.728
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 201.636.639 204.303.367
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 267.240.480 201.636.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 267.350.543 202.067.347
Ticari Alacaklar
6 460.975.667 435.316.646
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 2.032.726 18.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
458.942.941 435.298.149
Diğer Alacaklar
3.972.111 1.593.821
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 228.724 248.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.743.387 1.345.224
Türev Araçlar
20 17.099.686 22.511.102
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
17.099.686 22.511.102
Stoklar
9 184.773.904 190.255.123
Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.154.694 9.539.353
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 3.078.501 2.526.430
Diğer Dönen Varlıklar
18a 104.203.590 76.159.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
104.203.590 76.159.066
ARA TOPLAM
1.053.608.696 939.968.888
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 131.852 280.706
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.053.740.548 940.249.594
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
30 64.478 64.478
Ticari Alacaklar
6 0 700.600
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 700.600
Diğer Alacaklar
8 4.009.281 3.682.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.009.281 3.682.965
Türev Araçlar
20 24.287.721 57.332.437
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
24.287.721 57.332.437
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 310.993.227 270.207.613
Maddi Duran Varlıklar
11 2.090.142.424 1.982.238.668
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 40.381.296 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
166.153.834 170.034.768
Şerefiye
14 148.119.252 151.824.511
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 18.034.582 18.210.257
Peşin Ödenmiş Giderler
1.582.452 912.971
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.582.452 912.971
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 59.162.445 40.740.895
Diğer Duran Varlıklar
24.239.065 17.824.367
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
18a 24.239.065 17.824.367
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.721.016.223 2.543.739.762
TOPLAM VARLIKLAR
3.774.756.771 3.483.989.356
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
674.684.295 788.523.502
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
261.670.888 148.008.425
Banka Kredileri
7 261.670.888 148.008.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
413.013.407 640.515.077
Banka Kredileri
7 413.013.407 640.515.077
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
205.671.050 240.587.041
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
62.150.067 50.801.175
Banka Kredileri
7 62.150.067 50.801.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
143.520.983 189.785.866
Banka Kredileri
7 143.520.983 189.785.866
Ticari Borçlar
6 353.739.900 296.068.427
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 63.805.500 58.574.646
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
289.934.400 237.493.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 9.459.649 6.066.777
Diğer Borçlar
8 26.554.732 13.266.905
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 3.537.576 1.572.923
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
23.017.156 11.693.982
Türev Araçlar
17.038.221 41.562.030
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
20 17.038.221 41.562.030
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23.577.123 15.389.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 23.577.123 15.389.576
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 287.389 6.111.499
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.028.140 20.256.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 0 3.428.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 20.028.140 16.828.717
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.502.245 8.575.707
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18b 14.502.245 8.575.707
ARA TOPLAM
1.345.542.744 1.436.408.181
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.345.542.744 1.436.408.181
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
820.816.512 451.361.209
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
177.828.189 84.335.928
Banka Kredileri
7 177.828.189 84.335.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
642.988.323 367.025.281
Banka Kredileri
7 642.988.323 367.025.281
Türev Araçlar
23.036.946 55.936.459
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
20 23.036.946 55.936.459
Uzun Vadeli Karşılıklar
47.337.626 38.102.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15,17 43.128.555 33.842.645
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 4.209.071 4.260.089
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 52.259.704 50.701.393
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
943.450.788 596.101.795
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.288.993.532 2.032.509.976
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.387.934.113 1.326.025.851
Ödenmiş Sermaye
19 135.084.442 135.084.442
Sermaye Düzeltme Farkları
19 41.741.516 41.741.516
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.099.415 1.099.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.924.835 -5.777.277
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.924.835 -5.777.277
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.924.835 -5.777.277
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.302.196 -24.584.144
Yabancı Para Çevrim Farkları
54.499.662 66.947.614
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-39.575.608 -75.387.265
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-39.575.608 -75.387.265
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12.378.142 -16.144.493
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12.378.142 -16.144.493
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
193.104.976 193.104.976
Yasal Yedekler
193.104.976 193.104.976
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
985.356.923 830.431.391
Net Dönem Karı veya Zararı
13.169.480 154.925.532
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
97.829.126 125.453.529
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.485.763.239 1.451.479.380
TOPLAM KAYNAKLAR
3.774.756.771 3.483.989.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -6.500.138 29.853.540 -9.896.684 12.381.134 187.026.176 675.700.470 -228.351.942 1.294.841.813 127.507.998 1.422.349.811
Transferler
6.078.800 222.273.142 -228.351.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
722.861 37.094.074 -65.490.581 -28.525.627 154.925.532 98.726.259 -2.054.469 96.671.790
Dönem Karı (Zararı)
154.925.532 154.925.532 -1.068.683 153.856.849
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
722.861 37.094.074 -65.490.581 -28.525.627 -56.199.273 -985.786 -57.185.059
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
-67.542.221 -67.542.221 -67.542.221
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -5.777.277 66.947.614 -75.387.265 -16.144.493 193.104.976 830.431.391 154.925.532 1.326.025.851 125.453.529 1.451.479.380
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -5.777.277 66.947.614 -75.387.265 -16.144.493 193.104.976 830.431.391 154.925.532 1.326.025.851 125.453.529 1.451.479.380
Transferler
154.925.532 -154.925.532
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.147.558 -12.447.952 35.811.657 28.522.635 13.169.480 61.908.262 -27.624.403 34.283.859
Dönem Karı (Zararı)
13.169.480 13.169.480 -28.359.153 -15.189.673
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.147.558 -12.447.952 35.811.657 28.522.635 48.738.782 734.750 49.473.532
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -8.924.835 54.499.662 -39.575.608 12.378.142 193.104.976 985.356.923 13.169.480 1.387.934.113 97.829.126 1.485.763.239


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.189.673 153.856.849
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.147.557 704.339
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.035.330 880.424
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
887.773 -176.085
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
887.773 -176.085
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
52.621.089 -57.889.398
Yabancı Para Çevrim Farkları
-11.713.203 36.126.810
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
36.567.481 -34.801.265
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
36.567.481 -34.801.265
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
45.912.381 -79.898.509
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
45.912.381 -79.898.509
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18.145.570 20.683.566
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-18.145.570 20.683.566
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.473.532 -57.185.059
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.283.859 96.671.790
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-27.624.403 -2.054.469
Ana Ortaklık Payları
61.908.262 98.726.259



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821067


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.