KAP ***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

20.02.2019 - 23:58
KAP ***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.699.958.055 1.490.579.874
Satışların Maliyeti
21 -1.293.977.441 -1.095.690.025
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
405.980.614 394.889.849
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
405.980.614 394.889.849
Genel Yönetim Giderleri
21 -108.623.377 -79.826.881
Pazarlama Giderleri
21 -14.221.118 -10.984.195
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -3.851.468 -1.557.456
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 98.192.612 55.265.789
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -61.790.226 -28.135.236
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
315.687.037 329.651.870
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 33.779.578 51.805.811
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -8.354 -409.865
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 38.699.123 14.484.722
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
388.157.384 395.532.538
Finansman Gelirleri
24 5.141.861 2.728.922
Finansman Giderleri
24 -218.188.378 -102.315.797
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
175.110.867 295.945.663
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.254.018 -48.660.910
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -11.217.802 -37.674.035
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -10.036.216 -10.986.875
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
153.856.849 247.284.753
DÖNEM KARI (ZARARI)
153.856.849 247.284.753
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.068.683 18.932.811
Ana Ortaklık Payları
154.925.532 228.351.942
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 1,14690000 1,69040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -4.844.261 15.949.885 7.412.607 168.519.607 640.007.495 246.019.452 1.250.990.158 107.996.440 1.358.986.598
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
18.506.569 227.512.883 -246.019.452 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.655.877 13.903.655 -9.896.684 4.968.527 228.351.942 235.671.563 19.511.558 255.183.121
Dönem Karı (Zararı)
228.351.942 228.351.942 18.932.811 247.284.753
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.655.877 13.903.655 -9.896.684 4.968.527 7.319.621 578.747 7.898.368
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-191.819.908 -191.819.908 -191.819.908
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -6.500.138 29.853.540 -9.896.684 12.381.134 187.026.176 675.700.470 228.351.942 1.294.841.813 127.507.998 1.422.349.811
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -6.500.138 29.853.540 -9.896.684 12.381.134 187.026.176 675.700.470 228.351.942 1.294.841.813 127.507.998 1.422.349.811
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
6.078.800 222.273.142 -228.351.942 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
722.861 37.094.074 -65.490.581 -28.525.627 154.925.532 98.726.259 -2.054.469 96.671.790
Dönem Karı (Zararı)
154.925.532 154.925.532 -1.068.683 153.856.849
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
722.861 37.094.074 -65.490.581 -28.525.627 -56.199.273 -985.786 -57.185.059
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-67.542.221 -67.542.221 -67.542.221
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -5.777.277 66.947.614 -75.387.265 -16.144.493 193.104.976 830.431.391 154.925.532 1.326.025.851 125.453.529 1.451.479.380


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
373.002.835 223.486.232
Dönem Karı (Zararı)
175.110.867 295.945.663
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
175.110.867 295.945.663
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
155.864.895 75.487.805
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11/13 109.016.505 81.557.843
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.605.046 -975.070
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 6.436.741 -1.105.872
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 168.305 130.802
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.724.522 12.261.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.c 6.750.804 6.203.704
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.a 1.898.422 977.395
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.b -352.704 579.974
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14.a 3.428.000 4.500.000
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
23 -19.761
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
132.055.699 82.193.204
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22/24 -7.387.733 -3.665.395
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 139.443.432 85.858.599
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-63.517.168 1.342.425
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-63.517.168 1.342.425
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-38.699.123 -14.484.722
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -38.699.123 -14.484.722
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-28.270.659 -48.177.287
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -28.270.659 -48.177.287
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
26.950.073 -38.209.900
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
65.557.744 -99.746.039
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
102.170.632 -209.581.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
102.170.632 -209.581.194
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.067.911 41.962.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.067.911 41.962.033
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-43.648.508 29.998.107
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.322.163 15.032.061
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.322.163 15.032.061
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.781.368 22.842.954
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.781.368 22.842.954
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
396.533.506 271.687.429
Alınan Faiz
2.245.872 936.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16.c -11.422.549 -7.692.105
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-206.297
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -14.353.994 -39.867.681
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.371.587
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-225.493.961 -322.264.094
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.219.585 63.764.150
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.219.585 63.764.150
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-257.008.287 -355.636.782
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -255.735.339 -355.190.672
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.272.948 -446.110
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 -30.391.462
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
10.a -30.391.462
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.705.259 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-162.782.678 264.250.070
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.591.775.453 1.081.961.330
Kredilerden Nakit Girişleri
1.591.775.453 1.081.961.330
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.633.107.590 -581.095.778
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.633.107.590 -581.095.778
Ödenen Temettüler
18 -67.542.221 -191.819.908
Ödenen Faiz
-59.050.181 -47.544.257
Alınan Faiz
24 5.141.861 2.728.922
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19.761
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.273.804 165.472.208
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
27.966.862 6.002.745
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.693.058 171.474.953
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 204.303.367 32.828.414
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 216.996.425 204.303.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
153.856.849 247.284.753
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
704.339 -1.671.202
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
880.424 -2.089.002
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-176.085 417.800
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-176.085 417.800
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-57.889.398 9.569.570
Yabancı Para Çevrim Farkları
36.126.810 14.497.727
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
36.126.810 14.497.727
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-34.801.265 6.210.659
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-34.801.265 6.210.659
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.898.509 -12.370.855
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-79.898.509 -12.370.855
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.683.566 1.232.039
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20.683.566 1.232.039
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-57.185.059 7.898.368
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
96.671.790 255.183.121
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.054.469 19.511.558
Ana Ortaklık Payları
98.726.259 235.671.563


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 217.427.133 204.303.367
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 419.956.860 527.109.810
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 18.497 3.585.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
419.938.363 523.524.222
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 1.593.821 19.426.487
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 248.597 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.345.224 19.426.487
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
19 22.511.102 3.581.475
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
22.511.102 3.581.475
Stoklar
9 190.255.123 146.774.920
Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.539.353 7.751.792
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.539.353 7.751.792
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 2.526.430 3.606.207
Diğer Dönen Varlıklar
17 76.159.066 43.187.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
76.159.066 43.187.066
ARA TOPLAM
939.968.888 955.741.124
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
939.968.888 955.741.124
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
29 64.478 64.478
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 700.600 3.651.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
700.600 3.651.658
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
3.682.965 3.497.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.682.965 3.497.796
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
19 57.332.437 6.794.412
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
57.332.437 6.794.412
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 270.207.613 254.063.121
Maddi Duran Varlıklar
11 1.982.519.374 1.812.560.081
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
170.034.768 164.960.610
Şerefiye
12 151.824.511 148.119.252
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 18.210.257 16.841.358
Peşin Ödenmiş Giderler
10 912.971 1.831.108
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
912.971 1.831.108
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 40.740.895 7.414.569
Diğer Duran Varlıklar
17 17.824.367 31.870.606
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
17.824.367 31.870.606
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.544.020.468 2.286.708.439
TOPLAM VARLIKLAR
3.483.989.356 3.242.449.563
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 788.523.502 649.286.713
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
148.008.425 0
Banka Kredileri
148.008.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
640.515.077 649.286.713
Banka Kredileri
640.515.077 649.286.713
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 240.587.041 177.801.905
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
50.801.175 0
Banka Kredileri
50.801.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
189.785.866 177.801.905
Banka Kredileri
189.785.866 177.801.905
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 296.068.427 290.746.264
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 58.574.646 11.999.811
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
237.493.781 278.746.453
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 6.066.777 8.726.850
Diğer Borçlar
8 13.266.905 10.818.376
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 1.572.923 902.084
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.693.982 9.916.292
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
19 41.562.030 4.056.927
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
41.562.030 4.056.927
Ertelenmiş Gelirler
10 15.389.576 15.813.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 15.389.576 15.813.152
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 6.111.499 9.247.691
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.256.717 19.430.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.428.000 4.500.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 16.828.717 14.930.295
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 8.575.707 6.193.570
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.575.707 6.193.570
ARA TOPLAM
1.436.408.181 1.192.121.743
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.436.408.181 1.192.121.743
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 451.361.209 549.748.773
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
84.335.928 549.748.773
Banka Kredileri
84.335.928 549.748.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
367.025.281 0
Banka Kredileri
367.025.281
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
19 55.936.459 7.592.569
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
55.936.459 7.592.569
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
38.102.734 37.386.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14,16 33.842.645 32.773.566
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 4.260.089 4.612.792
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 50.701.393 33.250.309
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
596.101.795 627.978.009
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.032.509.976 1.820.099.752
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.326.025.851 1.294.841.813
Ödenmiş Sermaye
18 135.084.442 135.084.442
Sermaye Düzeltme Farkları
18 41.741.516 41.741.516
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.099.415 1.099.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.777.277 -6.500.138
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.777.277 -6.500.138
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.777.277 -6.500.138
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.584.144 32.337.990
Yabancı Para Çevrim Farkları
66.947.614 29.853.540
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-75.387.265 -9.896.684
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-75.387.265 -9.896.684
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-16.144.493 12.381.134
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-16.144.493 12.381.134
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
193.104.976 187.026.176
Yasal Yedekler
193.104.976 187.026.176
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
830.431.391 675.700.470
Net Dönem Karı veya Zararı
154.925.532 228.351.942
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
125.453.529 127.507.998
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.451.479.380 1.422.349.811
TOPLAM KAYNAKLAR
3.483.989.356 3.242.449.563http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741214


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.