KAP ***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 19:21
KAP ***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 59.583.829 30.115.934 95.651.395
Transferler
30.115.934 -30.115.934
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.653.367 17.653.367
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 89.699.763 17.653.367 113.304.762 113.304.762
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 309.412 1.058.884 800.000 89.699.763 13.412.999 109.281.058
Transferler
13.412.999 -13.412.999
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.628.157 30.628.157
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 309.412 1.058.884 800.000 103.112.762 30.628.157 139.909.215 139.909.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.025.525 -3.466.073
Dönem Karı (Zararı)
30.628.157 17.653.367
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30.628.157 17.653.367
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-36.382.745 -36.379.508
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 191.513 556.595
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
596.012 264.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
216.485
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
379.527 264.739
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-219.270 -5.774.815
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-219.270 -5.774.815
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-48.382.080 -15.958.328
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.431.080 -15.467.699
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.251.066 41.788.274
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.423 43.451.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.423 43.451.878
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.045.699 -45.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.045.699 -45.073
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-250.277 -1.439.186
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.580 104.643
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-244.697 -1.543.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-234.733
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.333 55.388
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
54.333 55.388
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.005.654 23.062.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-141.989 -38.572.908
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.877.882 12.044.702
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
219.270 5.902.714
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-130.833
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-130.833
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Temettüler
0 258.732
Alınan Faiz
219.270 5.774.815
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.806.255 2.436.641
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
48.382.080 15.958.328
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.575.825 18.394.969
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
111.034.683 96.166.779
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
148.610.508 114.561.748


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 148.617.032 111.035.627
Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Ticari Alacaklar
8 24.092 14.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
24.092 14.669
Diğer Alacaklar
1.614.503 568.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.614.503 568.804
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 491.791
ARA TOPLAM
151.772.881 113.628.145
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
151.772.881 113.628.145
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 16.382 177.612
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 0 30.283
Ertelenmiş Vergi Varlığı
69.424 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
85.806 207.895
TOPLAM VARLIKLAR
151.858.687 113.836.040
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8 96.719 341.416
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
96.719 341.416
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 110.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 110.522
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 10.485.291 3.243.938
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.222.451 768.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.222.451 768.428
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
145.011 90.678
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 145.011 90.678
ARA TOPLAM
11.949.472 4.554.982
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.949.472 4.554.982
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.949.472 4.554.982
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
139.909.215 109.281.058
Ödenmiş Sermaye
16 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.368.296 1.368.296
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
309.412 309.412
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
309.412 309.412
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
1.058.884 1.058.884
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
800.000 800.000
Yasal Yedekler
16 800.000 800.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 103.112.762 89.699.763
Net Dönem Karı veya Zararı
30.628.157 13.412.999
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
139.909.215 109.281.058
TOPLAM KAYNAKLAR
151.858.687 113.836.040


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
18 -8.736.904 -6.594.302 -3.192.528 -1.839.344
Pazarlama Giderleri
18 -138.370 -107.293 -11.823 -19.943
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 50.934.511 26.594.052 37.432.923 11.684.072
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 0 -631 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.059.237 19.891.826 34.228.572 9.824.785
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 19.103 0 390
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.059.237 19.910.929 34.228.572 9.825.175
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
42.059.237 19.910.929 34.228.572 9.825.175
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.431.080 -2.257.562 -10.483.843 23.113
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-11.611.026 -2.024.460 -10.487.950 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
179.946 -233.102 4.107 23.113
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.628.157 17.653.367 23.744.729 9.848.288
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.628.157 17.653.367 23.744.729 9.848.288
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.628.157 17.653.367 23.744.729 9.848.288
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.628.157 17.653.367 23.744.729 9.848.288
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.628.157 17.653.367 23.744.729 9.848.288http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211948


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5021 Değişim: 0,00%
Düşük 32,4634 20.06.2024 Yüksek 32,5414
Açılış: 32,5026
35,0586 Değişim: 0,23%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,0839
Açılış: 34,9769
2.433,32 Değişim: 0,03%
Düşük 2.431,64 20.06.2024 Yüksek 2.437,36
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.