" />

KAP ***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 16:11
KAP ***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.673.187 -577.100 67.047.719 67.047.719
Transferler
-577.100 577.100 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.268.152 5.268.152 5.268.152
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.096.087 5.268.152 72.315.871 72.315.871
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.096.087 -1.512.258 65.535.461 65.535.461
Transferler
12 -1.512.258 1.512.258 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.884.261 20.884.261 20.884.261
Dönem Sonu Bakiyeler
12 4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 59.583.829 20.884.261 86.419.722 86.419.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.248.004 -12.138.164
Dönem Karı (Zararı)
20.884.261 5.268.152
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.884.261 5.268.152
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.965.327 -185.925
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 530.785 708.772
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.024.722 464.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-448.498 67.970
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.473.220 396.929
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.120.563 -3.350.166
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.120.563 -3.350.166
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
50.932 236.677
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 7.479.451 1.753.893
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.278.247 -10.565.708
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
44.152.584 52.892.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
44.152.584 52.892.271
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.252.369 -9.589.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.252.369 -9.589.039
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
40.502 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.857.644 -53.580.845
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-44.553.269 -53.540.817
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-304.375 -40.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13.986 -48.653
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-323.550 -239.442
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-323.550 -239.442
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
32.127.835 -5.483.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-7.565.729 -6.335.592
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.685.898 -319.091
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.096.911 2.851.226
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-228.329 -609.462
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -31.930 -609.462
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -196.399 0
Alınan Temettüler
16 199.639 89.358
Alınan Faiz
16 7.125.601 3.371.330
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-535.356 -612.172
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-535.356 -612.172
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.809.559 -9.899.110
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.809.559 -9.899.110
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 62.413.370 67.925.966
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 95.222.929 58.026.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 97.713.465 64.573.715
Finansal Yatırımlar
1 1.517.254 0
Ticari Alacaklar
5 12.215 44.026.791
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 4.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.215 44.022.406
Diğer Alacaklar
6 510.686 6.752.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
510.686 6.752.131
Peşin Ödenmiş Giderler
0 40.502
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 40.502
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 2.178.919 3.691.862
ARA TOPLAM
101.932.539 119.085.001
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
101.932.539 119.085.001
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1 0 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
0 1.517.254
Diğer Alacaklar
0 10.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 10.924
Maddi Duran Varlıklar
7 850.926 1.182.764
Mobilya ve Demirbaşlar
850.926 1.182.764
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 144.968 115.586
Bilgisayar Yazılımları
144.968 115.586
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.129.720 140.199
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.125.614 2.966.727
TOPLAM VARLIKLAR
104.058.153 122.051.728
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
111.827 591.213
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
111.827 591.213
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
111.827 591.213
Ticari Borçlar
2.568.402 46.896.216
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-19 112.907 44.335.985
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.455.495 2.560.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 228.025 214.039
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8.641.927 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 6.059.847 8.152.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.059.847 8.152.356
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 28.403 213.945
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28.403 213.945
ARA TOPLAM
17.638.431 56.067.769
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.638.431 56.067.769
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 448.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
0 448.498
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 448.498
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.638.431 56.516.267
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
86.419.722 65.535.461
Ödenmiş Sermaye
12 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.151.632 1.151.632
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.151.632 1.151.632
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
92.748 92.748
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.058.884 1.058.884
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
800.000 800.000
Yasal Yedekler
12 800.000 800.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 59.583.829 61.096.087
Net Dönem Karı veya Zararı
20.884.261 -1.512.258
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
86.419.722 65.535.461
TOPLAM KAYNAKLAR
104.058.153 122.051.728


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 41.975.715 19.112.605 28.588.787 3.333.575
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.975.715 19.112.605 28.588.787 3.333.575
BRÜT KAR (ZARAR)
41.975.715 19.112.605 28.588.787 3.333.575
Genel Yönetim Giderleri
14,15 -20.303.866 -12.814.560 -6.657.146 -3.340.780
Pazarlama Giderleri
14,15 -1.340.050 -2.494.384 -330.450 -712.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 8.288.487 3.463.742 2.665.647 1.162.774
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -110.052 -252.138 -39.555 -101.003
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.510.234 7.015.265 24.227.283 341.769
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
26.433 6.780 2.325 -4.882
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.536.667 7.022.045 24.229.608 336.887
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.536.667 7.022.045 24.229.608 336.887
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.652.406 -1.753.893 -6.426.495 -328.265
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -8.641.927 -1.853.412 -6.911.935 -300.957
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 989.521 99.519 485.440 -27.308
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.884.261 5.268.152 17.803.113 8.622
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.884.261 5.268.152 17.803.113 8.622
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.884.261 5.268.152 17.803.113 8.622
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.884.261 5.268.152 17.803.113 8.622
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.884.261 5.268.152 17.803.113 8.622http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973426


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: -0,74% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8282 Değişim: -0,21%
Düşük 32,7650 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,6597 Değişim: -0,59%
Düşük 35,5787 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.536,96 Değişim: 0,08%
Düşük 2.525,24 23.07.2024 Yüksek 2.554,68
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.