KAP ***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.05.2020 - 15:23
KAP ***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 63.195.689 -1.522.502 67.624.819 67.624.819
Transferler
13 -1.522.502 1.522.502 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.547.240 5.547.240 5.547.240
Dönem Sonu Bakiyeler
13 4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.673.187 5.547.240 73.172.059 73.172.059
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.673.187 -577.100 67.047.719 67.047.719
Transferler
13 -577.100 577.100 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-692.163 -692.163 -692.163
Dönem Sonu Bakiyeler
13 4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.096.087 -692.163 66.355.556 66.355.556


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.059.963 -58.205.288
Dönem Karı (Zararı)
-692.163 5.547.240
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-692.163 5.547.240
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-595.170 -474.240
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 238.928 89.129
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
572.259 307.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
572.259 307.331
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -1.297.515 -3.216.075
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.297.515 -3.216.075
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -108.842 2.345.375
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.297.400 -55.842.163
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -4.442.595 -56.561.176
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.758 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.438.837 -56.561.176
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.298.729 -57.475.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-6 -3.298.729 -57.475.787
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0 1.190.267
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.199.822 56.580.337
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.368.300 56.545.484
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-168.478 34.853
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
244.102 424.196
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
244.102 424.196
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.584.733 -50.769.163
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -139.638 -283.031
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 -6.335.592 -7.153.094
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.300.228 3.079.773
Alınan Faiz
17 1.300.228 3.079.773
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-182.716 23.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 23.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
0 23.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-182.716 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.942.451 -32.125.515
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.942.451 -32.125.515
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
67.925.966 58.773.377
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
57.983.515 26.647.862


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 59.714.934 69.528.547
Ticari Alacaklar
5 151.557.892 147.115.297
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 3.758 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
151.554.134 147.115.297
Diğer Alacaklar
6 5.683.039 2.384.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.683.039 2.384.567
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 4.015.944 3.876.306
ARA TOPLAM
220.971.809 222.904.717
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
220.971.809 222.904.717
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
6 10.108 9.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.108 9.851
Maddi Duran Varlıklar
7 917.702 1.079.638
Mobilya ve Demirbaşlar
917.702 1.079.638
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 223.742 300.734
Bilgisayar Yazılımları
223.742 300.734
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 47.852 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.716.658 2.907.477
TOPLAM VARLIKLAR
223.688.467 225.812.194
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
776.078 710.645
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
776.078 710.645
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 776.078 710.645
Ticari Borçlar
153.835.997 149.636.175
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-20 151.793.966 147.425.666
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.042.031 2.210.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 692.674 306.978
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.028.039 6.823.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.028.039 6.823.799
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
276.680 381.147
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 276.680 381.147
ARA TOPLAM
156.609.468 157.858.744
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
156.609.468 157.858.744
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
328.263 481.988
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
328.263 481.988
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 328.263 481.988
Uzun Vadeli Karşılıklar
395.180 362.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 395.180 362.753
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 0 60.990
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
723.443 905.731
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
157.332.911 158.764.475
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
66.355.556 67.047.719
Ödenmiş Sermaye
13 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.151.632 1.151.632
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.151.632 1.151.632
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
92.748 92.748
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.058.884 1.058.884
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
800.000 800.000
Yasal Yedekler
13 800.000 800.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 61.096.087 61.673.187
Net Dönem Karı veya Zararı
-692.163 -577.100
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
66.355.556 67.047.719
TOPLAM KAYNAKLAR
223.688.467 225.812.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 4.133.204 10.937.315
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.133.204 10.937.315
BRÜT KAR (ZARAR)
4.133.204 10.937.315
Genel Yönetim Giderleri
15-16 -5.187.606 -5.463.897
Pazarlama Giderleri
15-16 -945.523 -1.164.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 1.298.592 3.654.888
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -87.709 -70.809
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-789.042 7.892.615
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-11.963
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-801.005 7.892.615
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-801.005 7.892.615
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
108.842 -2.345.375
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 0 -2.080.883
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 108.842 -264.492
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-692.163 5.547.240
DÖNEM KARI (ZARARI)
-692.163 5.547.240
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-692.163 5.547.240
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 1.640.069
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.357.543
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 282.526
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 282.526
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 1.640.069
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-692.163 7.187.309
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-692.163 7.187.309http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847677


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.