KAP ***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

06.04.2020 - 16:12
KAP ***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 63.021 400.000 51.709.892 13.885.797 68.058.710 68.058.710
Transferler
2.000.000 400.000 11.485.797 -13.885.797 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.727 1.058.884 -1.522.502 -433.891 -433.891
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 63.195.689 -1.522.502 67.624.819 67.624.819
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 63.195.689 -1.522.502 67.624.819 67.624.819
Transferler
17 -1.522.502 1.522.502 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-577.100 -577.100 -577.100
Dönem Sonu Bakiyeler
17 4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.673.187 -577.100 67.047.719 67.047.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.806.146 -13.600.009
Dönem Karı (Zararı)
-577.100 -1.522.502
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-577.100 -1.522.502
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.972.814 -3.602.477
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 960.781 613.448
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.875.324 5.080.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 6.875.324 5.080.072
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-11.811.224 -9.104.591
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -11.811.224 -9.104.591
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 2.305 -191.406
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.141.750 -1.679.791
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.551.144 -7.941.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -39.551.144 -7.941.280
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.563.319 -4.684.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 12.563.319 -4.684.968
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 0 307.043
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.022.450 10.994.091
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 39.613.683 10.554.698
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 408.767 439.393
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
107.125 -354.677
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
107.125 -354.677
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.591.836 -6.804.770
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -2.466.106 -4.058.654
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15 -7.931.876 -2.736.585
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.611.323 8.713.684
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-217.915 -405.301
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -17.915 -405.301
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -200.000 0
Alınan Temettüler
21 69.378 0
Alınan Faiz
11.759.860 9.118.985
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-651.729 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
728.767 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -1.380.496 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.153.448 -4.886.325
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.153.448 -4.886.325
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 58.772.518 63.658.843
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 67.925.966 58.772.518


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 69.528.547 60.239.138
Ticari Alacaklar
8 147.115.297 107.564.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
147.115.297 107.564.153
Diğer Alacaklar
9 2.384.567 14.921.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.384.567 14.921.659
Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 17.588
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 17.588
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 3.876.306 1.410.200
ARA TOPLAM
222.904.717 184.152.738
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
222.904.717 184.152.738
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
9 9.851 8.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.851 8.206
Maddi Duran Varlıklar
10 1.079.638 17.123
Mobilya ve Demirbaşlar
1.079.638 17.123
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 300.734 426.012
Bilgisayar Yazılımları
300.734 426.012
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.907.477 1.968.595
TOPLAM VARLIKLAR
225.812.194 186.121.333
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
710.645 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
710.645 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 710.645 0
Ticari Borçlar
8 149.636.175 109.613.725
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 147.425.666 107.811.983
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.210.509 1.801.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 306.978 185.947
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.823.799 8.024.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.823.799 8.024.030
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 381.147 395.053
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
381.147 395.053
ARA TOPLAM
157.858.744 118.218.755
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
157.858.744 118.218.755
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
481.988 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
481.988 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 481.988 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 362.753 219.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
362.753 219.074
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 60.990 58.685
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
905.731 277.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
158.764.475 118.496.514
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
67.047.719 67.624.819
Ödenmiş Sermaye
17 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.151.632 1.151.632
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.151.632 1.151.632
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
92.748 92.748
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.058.884 1.058.884
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
800.000 800.000
Yasal Yedekler
17 800.000 800.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 61.673.187 63.195.689
Net Dönem Karı veya Zararı
-577.100 -1.522.502
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
67.047.719 67.624.819
TOPLAM KAYNAKLAR
225.812.194 186.121.333


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 22.334.248 15.985.150
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.334.248 15.985.150
BRÜT KAR (ZARAR)
22.334.248 15.985.150
Genel Yönetim Giderleri
19 -31.311.633 -22.823.016
Pazarlama Giderleri
19 -3.570.418 -4.087.674
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 12.250.037 9.260.838
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -277.261 -43.711
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-575.027 -1.708.413
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
232 -5.495
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-574.795 -1.713.908
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-574.795 -1.713.908
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.305 191.406
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -2.305 191.406
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-577.100 -1.522.502
DÖNEM KARI (ZARARI)
-577.100 -1.522.502
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-577.100 -1.522.502
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 1.088.611
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 38.111
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 1.357.543
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -307.043
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -307.043
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 1.088.611
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-577.100 -433.891
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-577.100 -433.891http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835238


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.522 Değişim: 0,18% Hacim : 8.765 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.517 28.10.2021 Yüksek 1.525
Açılış: 1.519
9,5309 Değişim: 0,04%
Düşük 9,5193 29.10.2021 Yüksek 9,5349
Açılış: 9,5275
11,1500 Değişim: 0,02%
Düşük 11,1405 29.10.2021 Yüksek 11,1654
Açılış: 11,148
551,16 Değişim: 0,58%
Düşük 547,01 28.10.2021 Yüksek 558,06
Açılış: 547,96
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.