KAP ***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2019 - 18:27
KAP ***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 63.021 400.000 51.760.374 13.885.797 68.109.192 68.109.192
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-50.482 -50.482 -50.482
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.000.000 63.021 400.000 51.709.892 13.885.797 68.058.710 68.058.710
Transferler
2.000.000 400.000 11.485.797 -13.885.797 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.058.884 2.805.527 3.864.411 3.864.411
Dönem Sonu Bakiyeler
11 4.000.000 63.021 1.058.884 800.000 63.195.689 2.805.527 71.923.121 71.923.121
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 63.195.689 -1.522.502 67.624.819 67.624.819
Transferler
-1.522.502 1.522.502 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.126.548 7.126.548 7.126.548
Dönem Sonu Bakiyeler
11 4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.673.187 7.126.548 74.751.367 74.751.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.756.381 -23.218.963
Dönem Karı (Zararı)
7.126.548 2.805.527
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.126.548 2.805.527
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-796.559 -6.176.239
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
261.068 308.910
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.281.637 -1.840.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.471.353 -1.840.440
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-189.716 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.684.845 -5.740.451
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -9.684.845 -5.740.451
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 3.345.581 1.095.742
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.346.893 -14.022.280
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.778.155 -4.808.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.778.155 -4.808.131
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.302.792 -18.034.647
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.302.792 -18.034.647
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0 1.299.822
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.747.608 7.994.112
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.596.181 7.490.786
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-151.427 503.326
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.648 -473.436
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-74.648 -473.436
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.983.096 -17.392.992
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -2.230.751 -2.538.940
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.508.726 -3.287.031
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.743.184 5.642.267
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.915 -40.504
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -17.915 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -40.504
Alınan Temettüler
69.378 0
Alınan Faiz
9.691.721 5.682.771
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.986.803 -17.576.696
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.986.803 -17.576.696
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 58.772.518 64.587.332
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 60.759.321 47.010.636


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 62.255.173 60.239.138
Ticari Alacaklar
5 102.788.682 107.564.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
102.788.682 107.564.153
Diğer Alacaklar
6 19.171.314 14.921.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.171.314 14.921.659
Peşin Ödenmiş Giderler
0 17.588
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 17.588
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 209.977 1.410.200
ARA TOPLAM
184.425.146 184.152.738
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
184.425.146 184.152.738
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
4 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
6 9.553 8.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.553 8.206
Maddi Duran Varlıklar
7 24.518 17.123
Mobilya ve Demirbaşlar
24.518 17.123
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 175.464 426.012
Bilgisayar Yazılımları
175.464 426.012
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 35.092 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.761.881 1.968.595
TOPLAM VARLIKLAR
186.187.027 186.121.333
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 104.679.085 109.613.725
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 103.028.770 107.811.983
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.650.315 1.801.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 227.302 185.947
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 5.838.473 8.024.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.838.473 8.024.030
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
315.158 395.053
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
315.158 395.053
ARA TOPLAM
111.060.018 118.218.755
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
111.060.018 118.218.755
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 375.642 219.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
375.642 219.074
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 58.685
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
375.642 277.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
111.435.660 118.496.514
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
74.751.367 67.624.819
Ödenmiş Sermaye
11 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.151.632 1.151.632
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.151.632 1.151.632
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
92.748 92.748
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.058.884 1.058.884
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
800.000 800.000
Yasal Yedekler
11 800.000 800.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 61.673.187 63.195.689
Net Dönem Karı veya Zararı
7.126.548 -1.522.502
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
74.751.367 67.624.819
TOPLAM KAYNAKLAR
186.187.027 186.121.333


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 19.215.107 13.968.079 1.515.094 5.770.944
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.215.107 13.968.079 1.515.094 5.770.944
BRÜT KAR (ZARAR)
19.215.107 13.968.079 1.515.094 5.770.944
Genel Yönetim Giderleri
13 -16.039.334 -13.093.794 -5.423.488 -4.185.813
Pazarlama Giderleri
13 -2.833.416 -2.967.141 -769.420 -1.008.125
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 10.199.912 5.745.754 3.156.099 2.548.385
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -70.140 -50.288 -628 -631
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.472.129 3.602.610 -1.522.343 3.124.760
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.472.129 3.602.610 -1.522.343 3.124.760
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.472.129 3.602.610 -1.522.343 3.124.760
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.345.581 -797.083 -69.957 -688.446
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -3.430.974 -1.261.090 -75.197 -811.931
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 85.393 464.007 5.240 123.485
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.126.548 2.805.527 -1.592.300 2.436.314
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.126.548 2.805.527 -1.592.300 2.436.314
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.126.548 2.805.527 -1.592.300 2.436.314
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.384 1.058.884 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 1.357.543
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 1.357.543
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.384 -298.659
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.384 -298.659
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.384 1.058.884 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.134.932 3.864.411 -1.592.300 2.436.314
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.134.932 3.864.411 -1.592.300 2.436.314http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794641


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5106 Değişim: 0,03%
Düşük 32,3805 22.04.2024 Yüksek 32,6378
Açılış: 32,5004
34,6538 Değişim: -0,10%
Düşük 34,5012 22.04.2024 Yüksek 34,8460
Açılış: 34,6901
2.433,69 Değişim: -2,63%
Düşük 2.429,05 22.04.2024 Yüksek 2.506,13
Açılış: 2.499,53
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.