KAP ***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 14:42
KAP ***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 61.496 400.000 44.936.678 6.823.696 54.221.870 54.221.870
Transferler
6.823.696 -6.823.696 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.923.911 1.923.911 1.923.911
Dönem Sonu Bakiyeler
11 2.000.000 61.496 400.000 51.760.374 1.923.911 56.145.781 56.145.781
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 63.021 400.000 51.760.374 13.885.797 68.109.192 68.109.192
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-50.482 -50.482 -50.482
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.000.000 63.021 400.000 51.709.892 13.885.797 68.058.710 68.058.710
Transferler
2.000.000 400.000 11.485.797 -13.885.797 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.058.884 2.805.527 3.864.411 3.864.411
Dönem Sonu Bakiyeler
11 4.000.000 63.021 1.058.884 800.000 63.195.689 2.805.527 71.923.121 71.923.121


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.218.963 -2.425.370
Dönem Karı (Zararı)
2.805.527 1.923.911
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.805.527 1.923.911
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.176.239 -941.279
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
308.910 210.701
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.840.440 1.469.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.840.440 1.469.368
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -5.740.451 -2.911.350
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.740.451 -2.911.350
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 1.095.742 290.002
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.022.280 -1.286.868
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.808.131 -23.124.442
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 4.796.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.808.131 -27.921.126
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.034.647 -3.705.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.034.647 -3.705.830
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.299.822 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.994.112 28.160.854
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.490.786 27.911.603
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
503.326 249.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -2.093.968
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-473.436 -523.482
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-473.436 -523.482
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.392.992 -304.236
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -2.538.940 -16.895
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.287.031 -2.104.239
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.642.267 2.626.149
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8 -40.504 -278.609
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.309
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.504 -277.300
Alınan Faiz
5.682.771 2.904.758
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.576.696 200.779
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.576.696 200.779
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 64.587.332 46.477.787
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 47.010.636 46.678.566


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 48.768.572 65.706.540
Ticari Alacaklar
5 104.431.004 99.622.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
104.431.004 99.622.873
Diğer Alacaklar
6 26.905.916 10.590.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26.905.916 10.590.292
Peşin Ödenmiş Giderler
0 14.343
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 14.343
ARA TOPLAM
180.105.492 175.934.048
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
180.105.492 175.934.048
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.517.254 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.517.254 159.711
Diğer Alacaklar
6 7.756 6.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.756 6.991
Maddi Duran Varlıklar
7 22.502 38.638
Mobilya ve Demirbaşlar
22.502 38.638
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 477.484 612.644
Bilgisayar Yazılımları
477.484 612.644
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 222.300 56.952
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.247.296 874.936
TOPLAM VARLIKLAR
182.352.788 176.808.984
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 106.635.807 101.265.548
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 104.770.132 99.903.199
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.865.675 1.362.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 181.407 143.092
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 685.302 2.648.454
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 2.453.004 3.651.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.453.004 3.651.619
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
280.834 792.585
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
280.834 792.585
ARA TOPLAM
110.236.354 108.501.298
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.236.354 108.501.298
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 193.313 198.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
193.313 198.494
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
193.313 198.494
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
110.429.667 108.699.792
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
71.923.121 68.109.192
Ödenmiş Sermaye
11 4.000.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
63.021 63.021
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
63.021 63.021
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
63.021 63.021
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.058.884 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.058.884 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.058.884 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 800.000 400.000
Yasal Yedekler
800.000 400.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 63.195.689 51.760.374
Net Dönem Karı veya Zararı
2.805.527 13.885.797
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
71.923.121 68.109.192
TOPLAM KAYNAKLAR
182.352.788 176.808.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 13.968.079 10.590.364 5.770.944 2.871.874
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.968.079 10.590.364 5.770.944 2.871.874
BRÜT KAR (ZARAR)
13.968.079 10.590.364 5.770.944 2.871.874
Genel Yönetim Giderleri
13 -13.093.794 -8.520.216 -4.185.813 -2.472.233
Pazarlama Giderleri
13 -2.967.141 -3.225.515 -1.008.125 -1.185.181
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 5.745.754 3.886.173 2.548.385 1.259.513
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -50.288 -419.223 -631 -21.827
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.602.610 2.311.583 3.124.760 452.146
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.602.610 2.311.583 3.124.760 452.146
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.602.610 2.311.583 3.124.760 452.146
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-797.083 -387.672 -688.446 -98.817
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.261.090 -768.700 -811.931 -163.675
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 464.007 381.028 123.485 64.858
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.805.527 1.923.911 2.436.314 353.329
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.805.527 1.923.911 2.436.314 353.329
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.805.527 1.923.911 2.436.314 353.329
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.058.884 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.357.543 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.357.543 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-298.659 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-298.659 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.058.884 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.864.411 1.923.911 2.436.314 353.329
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.864.411 1.923.911 2.436.314 353.329http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716174


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.