KAP ***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 - 22:10
KAP ***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor

***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 18.800.000 23.882.715 -54.647 890.092 23.825.503 1.137.552 68.481.215 68.481.215
Transferler
23.500.000 -23.500.000 176.252 961.300 -1.137.552
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.051 2.954.194 2.907.143 2.907.143
Sermaye Arttırımı
1.700.000 4.323.800 6.023.800 6.023.800
Dönem Sonu Bakiyeler
16 44.000.000 4.706.515 -101.698 1.066.344 24.786.803 2.954.194 77.412.158 77.412.158
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 44.000.000 4.706.515 -58.355 1.066.342 24.786.805 2.378.918 76.880.225 76.880.225
Transferler
207.245 2.171.673 -2.378.918
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-124.971 9.815.801 9.690.830 9.690.830
Dönem Sonu Bakiyeler
16 44.000.000 4.706.515 -183.326 1.273.587 26.958.478 9.815.801 86.571.055 86.571.055


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.385.781 4.609.489
Dönem Karı (Zararı)
9.815.801 2.954.194
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.815.801 2.954.194
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.387.859 1.589.413
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 564.474 582.042
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-90.484 -99.999
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -90.484 -99.999
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
179.473 165.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 179.473 165.710
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-375.898 13.919
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7 37.000 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -410.478 31.465
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 -2.420 -17.546
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 3.226.866 927.741
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.116.572 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.606.481 610.650
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 0 8.733.815
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.789.535 -17.080.506
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 0 595.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -26.789.535 -17.675.985
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-177.932 -11.028
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -84.995 -142.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -92.937 131.015
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 0 -3.099.505
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -3.560.781 170.736
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.652.541 2.645.542
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -47.649 -929.603
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 25.700.190 3.575.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 26.593 271.162
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
425.406 -210.073
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 425.406 -210.073
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 16.151.876 10.240.525
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.121.687 -1.050.018
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 -1.121.687 -1.050.018
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.810.141 5.154.257
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -2.424.360 -544.768
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-54.621 -419.617
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,15 1.717.822 1.598
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -1.772.443 -421.215
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-350.907 6.095.557
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 6.023.800
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 0 71.757
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -350.907 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.980.253 10.285.429
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 19.980.253 10.285.429
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 69.867.557 53.058.528
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
89.847.810 63.343.957


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 89.847.810 69.867.557
Ticari Alacaklar
34.677.403 7.794.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 34.677.403 7.794.964
Diğer Alacaklar
679.415 501.483
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 288.085 203.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 391.330 298.393
Peşin Ödenmiş Giderler
4.223.741 662.960
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.223.741 662.960
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 2.213.877 1.299
Diğer Dönen Varlıklar
12 1.139.548 17.861
ARA TOPLAM
132.781.794 78.846.124
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
132.781.794 78.846.124
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 8.814.358 8.814.358
Diğer Alacaklar
23.723 23.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 23.723 23.723
Maddi Duran Varlıklar
14 2.243.725 994.012
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 7 38
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 4.407.777 286.789
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.489.590 10.118.920
TOPLAM VARLIKLAR
148.271.384 88.965.044
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 286.926 152.644
Ticari Borçlar
34.688.393 9.446.330
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.388.476 1.396.801
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 33.299.917 8.049.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 80.989 54.396
Diğer Borçlar
855.090 429.684
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 855.090 429.684
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.057.453 905.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 17.057.453 905.577
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 19.401 231.183
Kısa Vadeli Karşılıklar
479.580 364.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 479.580 364.407
ARA TOPLAM
53.467.832 11.584.221
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.467.832 11.584.221
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 196.545 1.771
Uzun Vadeli Karşılıklar
522.894 333.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 522.894 333.623
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 7.513.058 165.204
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.232.497 500.598
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
61.700.329 12.084.819
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
86.571.055 76.880.225
Ödenmiş Sermaye
16 44.000.000 44.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 4.706.515 4.706.515
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-183.326 -58.355
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -183.326 -58.355
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.273.587 1.066.342
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 26.958.478 24.786.805
Net Dönem Karı veya Zararı
9.815.801 2.378.918
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
86.571.055 76.880.225
TOPLAM KAYNAKLAR
148.271.384 88.965.044


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 66.085.561 27.588.112 37.870.376 23.794.835
Satışların Maliyeti
17 -61.856.055 -25.796.375 -36.935.771 -21.028.849
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.229.506 1.791.737 934.605 2.765.986
BRÜT KAR (ZARAR)
4.229.506 1.791.737 934.605 2.765.986
Genel Yönetim Giderleri
-3.844.862 -3.138.357 -1.403.393 -1.145.053
Pazarlama Giderleri
0 -2.703.735 0 -2.703.735
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.855.671 696.404 295.051 131.630
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.737.442 -618.893 -390.845 -224.649
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
502.873 -3.972.844 -564.582 -1.175.821
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.116.572 0 1.116.572 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.619.445 -3.972.844 551.990 -1.175.821
Finansman Gelirleri
18 11.900.922 7.953.080 2.286.496 4.060.716
Finansman Giderleri
18 -248.226 -85.594 -199.819 -38.274
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.272.141 3.894.642 2.638.667 2.846.621
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.456.340 -940.448 -786.528 -791.697
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -198.231 -944 2.028.113 231.201
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -3.258.109 -939.504 -2.814.641 -1.022.898
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.815.801 2.954.194 1.852.139 2.054.924
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.815.801 2.954.194 1.852.139 2.054.924
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.815.801 2.954.194 1.852.139 2.054.924
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,22300000 0,06800000 0,01700000 0,00300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-124.971 -47.051 -38.749 -10.905
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -156.214 -58.814 -48.436 -13.631
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31.243 11.763 9.687 2.726
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 31.243 11.763 9.687 2.726
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-124.971 -47.051 -38.749 -10.905
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.690.830 2.907.143 1.813.390 2.044.019
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.690.830 2.907.143 1.813.390 2.044.019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976099


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3661 Değişim: 0,42%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0146 Değişim: 0,44%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.092,51 Değişim: 1,93%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.094,29
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.