KAP ***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 00:45
KAP ***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor

***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 12.000.000 -10.837 232.592 13.917.772 10.565.231 36.704.758 36.704.758
Transferler
657.500 9.907.731 -10.565.231
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.810 1.137.552 1.093.742 1.093.742
Sermaye Arttırımı
6.800.000 6.800.000 6.800.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
23.882.715 23.882.715 23.882.715
Dönem Sonu Bakiyeler
18.800.000 23.882.715 -54.647 890.092 23.825.503 1.137.552 68.481.215 68.481.215
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 18.800.000 23.882.715 -54.647 890.092 23.825.503 1.137.552 68.481.215 68.481.215
Transferler
23.500.000 -23.500.000 176.250 961.302 -1.137.552
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.708 2.378.918 2.375.210 2.375.210
Sermaye Arttırımı
1.700.000 4.323.800 6.023.800 6.023.800
Dönem Sonu Bakiyeler
44.000.000 4.706.515 -58.355 1.066.342 24.786.805 2.378.918 76.880.225 76.880.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.307.085 -894.338
Dönem Karı (Zararı)
2.378.918 1.137.552
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.378.918 1.137.552
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.039.522 -227.482
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 769.650 657.774
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.077.755 281.559
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 17.185 281.559
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.060.570 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
228.977 127.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 228.977 127.763
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
330.808 109.871
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8 46.557 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 -14.920 353.342
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 299.171 -243.471
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -367.668 -734.883
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 0 -669.566
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.685.608 -329.163
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8.733.815 -8.733.815
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.004.268 6.409.592
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 1.608.009 -873.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -603.741 7.282.920
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.053 606.583
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -191.830 585.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 175.777 21.538
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 2.673.055 724.866
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.877.907 2.202.804
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -1.353.564 1.067.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -4.524.343 1.135.438
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -56.510 36.635
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-531.584 -1.030.817
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 0 21.391
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -531.584 -1.052.208
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 769.684 -547.728
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.160 2.717
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 -13.160 2.717
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.104.048 580.907
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 203.037 -1.475.245
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.244 -951.968
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15,16 1.598 706.790
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -7.842 -1.658.758
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.508.188 30.888.027
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 6.023.800 30.682.715
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -515.612 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 205.312
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.809.029 29.041.721
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.809.029 29.041.721
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 53.058.528 24.016.807
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.867.557 53.058.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 69.867.557 53.058.528
Finansal Yatırımlar
7 0 8.733.815
Ticari Alacaklar
7.794.964 9.115.588
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 1.608.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 7.794.964 7.507.579
Diğer Alacaklar
501.483 477.457
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 203.090 11.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 298.393 466.197
Peşin Ödenmiş Giderler
662.960 3.336.015
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 0 3.100.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 662.960 236.015
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 1.299 0
Diğer Dönen Varlıklar
13 17.861 4.701
ARA TOPLAM
78.846.124 74.726.104
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
78.846.124 74.726.104
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 8.814.358 9.874.928
Diğer Alacaklar
23.723 31.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 23.723 31.696
Maddi Duran Varlıklar
15 994.012 1.339.218
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 38 80
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 286.789 159.113
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.118.920 11.405.035
TOPLAM VARLIKLAR
88.965.044 86.131.139
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
152.644 163.148
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
152.644 163.148
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 152.644 163.148
Ticari Borçlar
9.446.330 15.339.157
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.396.801 2.719.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 8.049.529 12.619.791
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 54.396 110.906
Diğer Borçlar
429.684 961.268
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 429.684 961.268
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
905.577 135.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 905.577 135.893
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 231.183 26.847
Kısa Vadeli Karşılıklar
364.407 174.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 364.407 174.549
ARA TOPLAM
11.584.221 16.911.768
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.584.221 16.911.768
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.771 42.164
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.771 42.164
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.771 42.164
Uzun Vadeli Karşılıklar
333.623 290.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 333.623 290.796
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 165.204 405.196
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
500.598 738.156
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.084.819 17.649.924
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
76.880.225 68.481.215
Ödenmiş Sermaye
17 44.000.000 18.800.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.706.515 23.882.715
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-58.355 -54.647
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-58.355 -54.647
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -58.355 -54.647
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.066.342 890.092
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 24.786.805 23.825.503
Net Dönem Karı veya Zararı
2.378.918 1.137.552
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
76.880.225 68.481.215
TOPLAM KAYNAKLAR
88.965.044 86.131.139


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 38.873.368 41.673.345
Satışların Maliyeti
18 -35.906.136 -40.435.738
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.967.232 1.237.607
BRÜT KAR (ZARAR)
2.967.232 1.237.607
Genel Yönetim Giderleri
19 -4.334.391 -5.082.317
Pazarlama Giderleri
19 -2.542.278 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.210.239 2.577.373
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.841.521 -3.573.793
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.540.719 -4.841.130
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -1.060.570 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.601.289 -4.841.130
Finansman Gelirleri
23 8.859.808 7.009.075
Finansman Giderleri
23 -1.383.632 -530.654
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.874.887 1.637.291
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-495.969 -499.739
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -862.710 -1.223.671
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 366.741 723.932
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.378.918 1.137.552
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.378.918 1.137.552
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.378.918 1.137.552
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.708 -43.810
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17,24 -4.635 -54.763
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
927 Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17,24 927 10.953
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.708 -43.810
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.375.210 1.093.742
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.375.210 1.093.742http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917161


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.768 Değişim: -0,03% Hacim : 97.138 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.669 24.06.2024 Yüksek 10.824
Açılış: 10.792
32,9255 Değişim: 0,32%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,9267
Açılış: 32,8221
35,3630 Değişim: 0,63%
Düşük 35,0209 24.06.2024 Yüksek 35,4016
Açılış: 35,1421
2.464,94 Değişim: 0,58%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.469,31
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.