KAP ***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor

29.05.2020 - 20:54
KAP ***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor

***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 12.000.000 -10.837 232.592 13.917.772 10.565.231 36.704.758 36.704.758
Transferler
10.565.231 -10.565.231
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.178 1.880.914 1.875.736 1.875.736
Dönem Sonu Bakiyeler
15 12.000.000 -16.015 232.592 24.483.003 1.880.914 38.580.494 38.580.494
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 18.800.000 23.882.715 -54.647 890.092 23.825.503 1.137.552 68.481.215 68.481.215
Transferler
176.252 961.300 -1.137.552
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.494 769.441 738.947 738.947
Dönem Sonu Bakiyeler
15 18.800.000 23.882.715 -85.141 1.066.344 24.786.803 769.441 69.220.162 69.220.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.899.340 -3.393.491
Dönem Karı (Zararı)
769.441 1.880.914
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
769.441 1.880.914
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-51.095 450.339
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 184.201 158.347
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-99.999 -100.000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -99.999 -100.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
41.473 19.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 41.473 19.541
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-44.776 107.258
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4-8 51.368 357.166
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4-8 -96.144 -249.908
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -131.994 340.146
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -74.953
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.191.584 -4.276.287
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 6.864.158 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
863.441 528.918
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -959.787 781.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.823.228 -252.932
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.133 -321.760
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -146.173 -151.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 123.040 -170.227
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -1.524.927 -845.244
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.798.529 -3.090.280
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -421.167 -531.906
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -4.377.362 -2.558.374
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 146.432 175.992
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-259.646 -1.325.235
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 321.766 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -581.412 -1.325.235
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -31.884 605.253
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.328 -3.931
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-44.328 -3.931
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.909.930 -1.945.034
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -10.590 -1.448.457
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.635 -21.446
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,14 1.597 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -22.232 -21.446
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-112.606 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -112.606 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.766.099 -3.414.937
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 1.766.099 -3.414.937
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 53.058.528 24.016.807
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.824.627 20.601.870


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 54.824.627 53.058.528
Finansal Yatırımlar
6 1.869.657 8.733.815
Ticari Alacaklar
8.448.289 9.115.588
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.612.095 1.608.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 5.836.194 7.507.579
Diğer Alacaklar
500.590 477.457
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 157.433 11.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 343.157 466.197
Peşin Ödenmiş Giderler
4.860.942 3.336.015
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 3.100.000 3.100.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.760.942 236.015
Diğer Dönen Varlıklar
49.030 4.701
ARA TOPLAM
70.553.135 74.726.104
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
70.553.135 74.726.104
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 9.874.928 9.874.928
Diğer Alacaklar
31.696 31.696
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 31.696 31.696
Maddi Duran Varlıklar
13 1.175.663 1.339.218
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 69 80
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 241.838 159.113
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.324.194 11.405.035
TOPLAM VARLIKLAR
81.877.329 86.131.139
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
84.648 163.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
84.648 163.148
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 84.648 163.148
Ticari Borçlar
10.591.996 15.339.157
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 2.337.301 2.719.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 8.254.695 12.619.791
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 257.338 110.906
Diğer Borçlar
701.622 961.268
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 701.622 961.268
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
104.009 135.893
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 104.009 135.893
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 16.257 26.847
Kısa Vadeli Karşılıklar
188.467 174.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 188.467 174.549
ARA TOPLAM
11.944.337 16.911.768
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.944.337 16.911.768
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.058 42.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.058 42.164
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 8.058 42.164
Uzun Vadeli Karşılıklar
348.845 290.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 348.845 290.796
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 355.927 405.196
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
712.830 738.156
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.657.167 17.649.924
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
69.220.162 68.481.215
Ödenmiş Sermaye
15 18.800.000 18.800.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 23.882.715 23.882.715
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-85.141 -54.647
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-85.141 -54.647
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -85.141 -54.647
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.066.344 890.092
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 24.786.803 23.825.503
Net Dönem Karı veya Zararı
769.441 1.137.552
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
69.220.162 68.481.215
TOPLAM KAYNAKLAR
81.877.329 86.131.139


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 3.625.527 9.006.833
Satışların Maliyeti
16 -3.871.234 -6.364.829
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-245.707 2.642.004
BRÜT KAR (ZARAR)
-245.707 2.642.004
Genel Yönetim Giderleri
-1.194.490 -1.267.967
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
624.628 918.433
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-428.924 -835.462
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.244.493 1.457.008
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.244.493 1.457.008
Finansman Gelirleri
17 2.141.378 1.094.209
Finansman Giderleri
17 -22.571 -163.838
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
874.314 2.387.379
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-104.873 -506.465
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -229.244 -165.024
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 124.371 -341.441
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
769.441 1.880.914
DÖNEM KARI (ZARARI)
769.441 1.880.914
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
769.441 1.880.914
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-30.494 -5.178
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-38.118 -6.473
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.624 1.295
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
7.624 1.295
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-30.494 -5.178
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
738.947 1.875.736
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
738.947 1.875.736http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847871


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.073 Değişim: 0,11% Hacim : 32.940 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.049 14.01.2022 Yüksek 2.081
Açılış: 2.071
13,5109 Değişim: -0,06%
Düşük 13,4871 17.01.2022 Yüksek 13,5443
Açılış: 13,5192
15,4241 Değişim: -0,03%
Düşük 15,4022 17.01.2022 Yüksek 15,4607
Açılış: 15,428
789,19 Değişim: -0,06%
Düşük 787,78 17.01.2022 Yüksek 791,45
Açılış: 789,66
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.