KAP ***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 18:37
KAP ***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 237.000.000 10.455.864 -23.687.474 8.076.420 -3.802.532 60.158 -75.906.947 -25.530.350 126.665.139 -5.733.343 120.931.796
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
0 0 0 -251.670 0 0 -25.278.680 25.530.350 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 0 0 0 0 585.543 0 0 12.378.866 12.964.409 -810.807 12.153.602
Dönem Sonu Bakiyeler
18 237.000.000 10.455.864 -23.687.474 7.824.750 -3.216.989 60.158 -101.185.627 12.378.866 139.629.548 -6.544.150 133.085.398
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 237.000.000 10.455.864 -23.687.474 34.046.232 -5.394.822 60.158 -101.185.627 -18.245.084 133.049.247 -5.274.545 127.774.702
Transferler
-706.531 -17.538.553 18.245.084 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 193.619 4.431.218 4.624.837 -797.284 3.827.553
Sermaye Arttırımı
237.000.000 2.493.129 239.493.129 239.493.129
Dönem Sonu Bakiyeler
19 474.000.000 12.948.993 -23.687.474 33.339.701 -5.201.203 60.158 -118.724.180 4.431.218 377.167.213 -6.071.829 371.095.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.526.762 -4.602.687
Dönem Karı (Zararı)
3.060.019 11.754.935
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.060.019 11.754.935
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.387.809 11.926.948
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 3.444.200 1.904.470
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 1.030.786 1.119.187
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 4.483.842 -3.171.626
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 -5.533.885 5.871.363
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13.339 6.203.554
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 13.339 6.203.554
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-50.473 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.974.590 -27.334.760
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 311.029 -52.089.129
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -15.292.521 4.516.429
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,10 -666.147 31.886.803
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -899.433 3.295.582
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.161.790 -12.547.889
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,10 -5.589.308 -2.396.556
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.526.762 -3.652.877
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 0 -949.810
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.974.879 -899.120
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 50.473 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -2.025.352 -899.120
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
134.310.055 6.358.532
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
239.493.129 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 239.493.129 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 -105.183.074 6.358.532
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
121.808.414 856.725
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
121.808.414 856.725
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.102.797 1.343.431
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 123.911.211 2.200.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 123.911.211 2.102.797
Ticari Alacaklar
52.625.699 37.333.178
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 52.625.699 37.333.178
Diğer Alacaklar
93.826.497 93.828.222
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 93.675.296 93.684.647
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 151.201 143.575
Stoklar
11 22.380.847 21.481.414
Peşin Ödenmiş Giderler
1.453.090 406.125
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.453.090 406.125
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 345.514 201.803
Diğer Dönen Varlıklar
14 507.871 1.030.675
ARA TOPLAM
295.050.729 156.384.214
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
295.050.729 156.384.214
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 59.301.873 59.612.902
Diğer Alacaklar
334 334
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 334 334
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 7.727.709 7.741.048
Maddi Duran Varlıklar
121.678.198 123.102.086
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
65.825 60.785
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
188.773.939 190.517.155
TOPLAM VARLIKLAR
483.824.668 346.901.369
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 4.025.676 43.142.847
Ticari Borçlar
31.167.757 26.005.967
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,9 171.250 116.869
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 30.996.507 25.889.098
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.459.223 2.500.774
Diğer Borçlar
51.354.712 62.806.996
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,10 51.351.755 62.804.039
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 2.957 2.957
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.615.083 786.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.615.083 786.535
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.417.237 3.416.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.417.237 3.416.716
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 961.572 2.419.477
ARA TOPLAM
96.001.260 141.079.312
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
96.001.260 141.079.312
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 0 61.582.061
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.215.453 12.431.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 13.215.453 12.431.647
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 3.512.571 4.033.647
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.728.024 78.047.355
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
112.729.284 219.126.667
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
377.167.213 133.049.247
Ödenmiş Sermaye
18 474.000.000 237.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 12.948.993 10.455.864
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -23.687.474 -23.687.474
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28.138.498 28.651.410
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28.138.498 28.651.410
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 33.339.701 34.046.232
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -5.201.203 -5.394.822
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 60.158 60.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -118.724.180 -101.185.627
Net Dönem Karı veya Zararı
25 4.431.218 -18.245.084
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -6.071.829 -5.274.545
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.