" />

KAP ***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 19:33
KAP ***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 237.000.000 -21.202 -25.700.000 11.677.210 -65.169.290 12.406.320 -2.903.619 292.377 -51.232.596 -35.558.603 80.790.597 17.084.546 97.875.143
Transferler
-191.158 -35.367.445 35.558.603 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 -1.963.318 -1.253.402 -25.530.350 -28.747.070 -6.666.321 -35.413.391
Sermaye Arttırımı
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
19 21.202 -1.221.346 8.104.018 72.033.652 -16.358.164 55.675.488
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
19 0 0 0 0 -1.116 0 2.589.076 2.587.960 206.596 2.794.556
Dönem Sonu Bakiyeler
19 237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 8.076.420 -3.802.532 60.158 -75.906.947 -25.530.350 126.665.139 -5.733.343 120.931.796
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 8.076.420 -3.802.532 60.158 -75.906.947 -25.530.350 126.665.139 -5.733.343 120.931.796
Transferler
-251.670 -25.278.680 25.530.350 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 -1.592.290 -18.245.084 6.384.108 458.798 6.842.906
Dönem Sonu Bakiyeler
19 237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 34.046.232 -5.394.822 60.158 -101.185.627 -18.245.084 133.049.247 -5.274.545 127.774.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.724.552 -78.670.715
Dönem Karı (Zararı)
-21.061.705 -31.899.579
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-21.061.705 -31.899.579
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
37.689.645 48.295.322
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 8.345.072 7.045.867
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 1.092.232 -3.008.557
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 3.976.152 -1.149.694
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24 9.651.404 25.447.667
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
15.258.843 16.565.065
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 15.258.843 16.565.065
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 -634.058 -8.338.511
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 11.733.485
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.148.960 -95.066.458
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -38.196.732 -21.288.760
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.942.159 10.336.417
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,10 39.730.767 -64.241.238
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 2.386.514 -156.697
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -23.032.991 -223.754
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,10 14.905.641 -19.492.426
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.478.980 -78.670.715
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -1.754.428 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.117.864 5.853.979
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
19 0 1.647.440
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 1.457.660 21.116.134
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -2.575.524 -16.909.595
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.847.322 70.827.853
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 59.907.365
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 59.907.365
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 -6.847.322 10.920.488
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
759.366 -1.988.883
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
759.366 -1.988.883
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.343.431 3.332.314
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.102.797 1.343.431


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.102.797 1.343.431
Ticari Alacaklar
37.333.178 35.391.019
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,9 0 868.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 37.333.178 34.522.264
Diğer Alacaklar
93.828.222 130.566.040
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 93.684.647 127.972.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 143.575 2.593.569
Stoklar
11 21.481.414 23.867.928
Peşin Ödenmiş Giderler
406.125 1.131.748
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 406.125 1.131.748
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 201.803 14.130
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.030.675 490.194
ARA TOPLAM
156.384.214 192.804.490
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
156.384.214 192.804.490
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 59.612.902 21.416.170
Diğer Alacaklar
334 2.995.816
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 0 2.995.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 334 334
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 7.741.048 22.999.891
Maddi Duran Varlıklar
15 123.102.086 94.402.058
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 60.785 129.061
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 0 482.384
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
190.517.155 142.425.380
TOPLAM VARLIKLAR
346.901.369 335.229.870
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 43.142.847 32.855.865
Ticari Borçlar
26.005.967 49.038.958
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,9 116.869 2.466.925
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 25.889.098 46.572.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 2.500.774 2.176.152
Diğer Borçlar
62.806.996 39.218.182
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,10 62.804.039 39.209.597
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 2.957 8.585
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
786.535 755.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 786.535 755.203
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 0 949.592
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.416.716 3.302.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 3.416.716 3.302.586
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 2.419.477 1.757.027
ARA TOPLAM
141.079.312 130.053.565
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
141.079.312 130.053.565
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 61.582.061 74.740.213
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 50.173
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.431.647 9.454.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 12.431.647 9.454.123
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 4.033.647 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
78.047.355 84.244.509
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
219.126.667 214.298.074
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
133.049.247 126.665.139
Ödenmiş Sermaye
19 237.000.000 237.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 10.455.864 10.455.864
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19 -23.687.474 -23.687.474
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28.651.410 4.273.888
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28.651.410 4.273.888
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 34.046.232 8.076.420
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -5.394.822 -3.802.532
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 60.158 60.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -101.185.627 -75.906.947
Net Dönem Karı veya Zararı
28 -18.245.084 -25.530.350
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 -5.274.545 -5.733.343
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
127.774.702 120.931.796
TOPLAM KAYNAKLAR
346.901.369 335.229.870


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 145.340.024 141.209.515
Satışların Maliyeti
20 -134.560.596 -120.115.896
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.779.428 21.093.619
BRÜT KAR (ZARAR)
10.779.428 21.093.619
Genel Yönetim Giderleri
22 -9.704.366 -10.164.705
Pazarlama Giderleri
22 -8.313.778 -7.976.097
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 8.664.068 14.937.310
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -8.238.291 -16.486.735
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.812.939 1.403.392
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 13.505.599 21.031.724
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -1.357 -12.745
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -9.144.888 -25.650.601
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.453.585 -3.228.230
Finansman Gelirleri
25 16.344.708 28.565.913
Finansma
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0516 Değişim: -0,08%
Düşük 32,9331 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0241 Değişim: -0,37%
Düşük 35,9674 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.556,84 Değişim: -1,70%
Düşük 2.543,05 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.