KAP ***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:55
KAP ***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 237.000.000 -29.199 12.137.869 -67.031.045 15.547.818 -2.071.397 379.964 -6.858.359 -25.077.932 163.997.719 25.738.470 189.736.189
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-316.546 0 -24.761.386 25.077.932 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -1.108.415 -224.395 -4.645.195 -5.978.005 -500.678 -6.478.683
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
26 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
26 237.000.000 0 0 0 0 -29.199 0 12.137.869 -67.031.045 0 0 0 14.122.857 0 -2.295.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379.964 0 0 0 -31.619.745 -4.645.195 0 158.019.714 25.237.792 183.257.506
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 237.000.000 -21.202 -25.700.000 11.677.210 -65.169.290 12.406.320 -2.903.619 292.377 -51.232.596 -35.558.603 80.790.597 17.084.546 97.875.143
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-236.589 -35.322.014 35.558.603 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 0 -420.868 -4.294.825 -4.715.693 -1.269.958 -5.985.651
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
12.317 -4.557 23.622 31.382 42.618 74.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
8.885 -511.828 6.147.956 -911.653 148.555 -97.316 -4.492.477 292.122 2.564.048 2.856.170
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 237.000.000 0 0 0 0 0 -25.700.000 11.160.825 -59.021.334 0 0 0 11.258.078 0 -3.175.932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.061 0 0 0 -91.023.465 -4.294.825 0 76.398.408 18.421.254 94.819.662


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.060.263 -23.165.561
Dönem Karı (Zararı)
-5.697.592 -5.182.942
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 -5.697.592 -5.182.942
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.162.961 6.130.781
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.923.284 1.822.306
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 , 17 1.927.627 -348.975
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 , 23 -255.612 -1.054.077
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22 , 23 3.098.210 2.181.572
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 -293.445 4.247.808
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 -293.445 4.247.808
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 -237.103 -717.853
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.525.632 -24.113.400
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -3.250.724 -2.761
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 1.482.314 -3.968.276
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,10 -7.436.879 -24.248.206
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -3.408.388 -2.932.535
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 10.122.718 2.859.520
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,10 965.327 4.178.858
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.060.263 -23.165.561
Ödenen Temettüler
0
Alınan Temettüler
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.886.815 -1.745.843
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 3.471.363 1.160.022
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -6.358.178 -2.905.865
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.457.329 8.467.626
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.856.170 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
74.000 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 74.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 3.527.159 8.467.626
Ödenen Temettüler
0 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.510.251 -16.443.778
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.510.251 -16.443.778
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.332.314 19.251.160
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.842.565 2.807.382


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.842.565 3.332.314
Finansal Yatırımlar
6 120.434 117.410
Ticari Alacaklar
44.245.122 45.727.436
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,9 223.263 1.253.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 44.021.859 44.474.168
Diğer Alacaklar
68.278.630 60.859.563
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 66.528.229 60.085.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.750.401 774.388
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
20 650.991 1.241.601
Stoklar
11 27.119.619 23.711.231
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.250.207 931.039
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 494.070 455.983
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.792.276 1.703.927
ARA TOPLAM
149.793.914 138.080.504
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
149.793.914 138.080.504
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.257.700 10.000
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 449.300 10.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 2.808.400 0
Diğer Alacaklar
5.938.990 5.776.172
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8, 10 5.925.495 5.767.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 13.495 8.908
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 39.858.401 39.564.956
Maddi Duran Varlıklar
15 114.185.697 112.970.051
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
15 9.714.775 5.769.626
Diğer Maddi Duran Varlıklar
15 104.470.922 107.200.425
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 104.142 119.151
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 104.142 119.151
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.161.623 620.745
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
164.506.553 159.061.075
TOPLAM VARLIKLAR
314.300.467 297.141.579
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 38.247.591 38.921.976
Ticari Borçlar
59.385.430 49.262.712
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 , 9 1.785.903 1.444.605
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 57.599.527 47.818.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.480.803 3.240.031
Diğer Borçlar
28.453.439 21.117.873
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 , 10 28.443.921 21.113.747
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 9.518 4.126
Ertelenmiş Gelirler
12 9.054.114 10.594.486
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.736.674 3.752.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 312.104 409.329
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 5.424.570 3.343.548
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 518.031 3.049.106
ARA TOPLAM
144.876.082 129.939.061
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
144.876.082 129.939.061
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 62.849.240 58.903.308
Ertelenmiş Gelirler
12 558.649 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.196.834 10.424.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 11.196.834 10.424.067
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.604.723 69.327.375
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
219.480.805 199.266.436
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
76.398.408 80.790.597
Ödenmiş Sermaye
18 237.000.000 237.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
18 0 -21.202
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
18 -25.700.000 -25.700.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 11.160.825 11.677.210
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -59.021.334 -65.169.290
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.082.146 9.502.701
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.082.146 9.502.701
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 11.258.078 12.406.320
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -3.175.932 -2.903.619
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 195.061 292.377
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -91.023.465 -51.232.596
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -4.294.825 -35.558.603
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 18.421.254 17.084.546
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
94.819.662 97.875.143
TOPLAM KAYNAKLAR
314.300.467 297.141.579


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 44.830.290 31.036.472
Satışların Maliyeti
19 -39.200.624 -27.847.675
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.629.666 3.188.797
BRÜT KAR (ZARAR)
5.629.666 3.188.797
Genel Yönetim Giderleri
0 -3.658.715 -2.712.529
Pazarlama Giderleri
0 -2.224.433 -1.213.753
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 -1.723
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 4.075.205 2.634.080
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -5.564.964 -1.896.265
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.743.241 -1.393
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 270.189 816.408
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -930.100 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 293.445 -4.247.808
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.109.707 -3.432.793
Finansman Gelirleri
23 3.010.714 3.317.277
Finansman Giderleri
23 -6.598.599 -5.067.426
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.697.592 -5.182.942
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
375.090 64.279
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 375.090 64.279
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.322.502 -5.118.663
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.322.502 -5.118.663
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -1.027.677 -473.468
Ana Ortaklık Payları
26 -4.294.825 -4.645.195
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-663.149 -1.360.020
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 0 -1.166.753
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -828.937 -314.507
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
165.788 121.240
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
24 58.338
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 165.788 62.902
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-663.149 -1.360.020
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.985.651 -6.478.683
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -1.269.958 -500.678
Ana Ortaklık Payları
0 -4.715.693 -5.978.005http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682934


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.