KAP ***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2023 - 19:57
KAP ***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.500.000 8.642.368 359.793 -11.493.778 -867.867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.090 0 0 0 1.842.497 7.572.680 0 51.461.783 0 51.461.783
Transferler
707.271 6.865.409 -7.572.680
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.713 24.734.082 24.730.369 24.730.369
Kar Payları
-5.012.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
-5.012.000 -5.012.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18 41.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 359.793 0 0 0 0 0 0 0 -11.493.778 0 0 0 0 0 -871.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.613.361 0 0 0 3.695.906 24.734.082 0 71.180.152 0 71.180.152
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 359.793 0 0 0 0 0 0 0 -39.882.204 0 0 0 0 0 -517.541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.613.361 0 0 0 3.695.906 9.125.030 0 27.536.713 0 27.536.713
Transferler
9.125.030 -9.125.030
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-739.177 173.167 -20.571.547 -21.137.557 -21.137.557
Dönem Sonu Bakiyeler
18 41.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 359.793 0 0 0 0 0 0 0 -40.621.381 0 0 0 0 0 -344.374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.613.361 0 0 0 12.820.936 -20.571.547 0 6.399.156 0 6.399.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.002.876 -30.681.257
Dönem Karı (Zararı)
-20.571.547 24.734.082
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.136.455 20.417.341
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 6.501.174 4.244.552
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.491.113 57.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.491.113 2.588.652
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -2.530.978
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.550.279 9.890.954
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -666.221 -179.200
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 10.216.500 10.070.154
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
173.167 325.819
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.420.722 5.898.342
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
32.073.441 -74.577.595
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.522.674 -42.175.987
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.249.375 -10.814.156
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-42.166.918 23.082.254
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.308.324 -45.277.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27.147.566 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.511.170 608.187
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.638.349 -29.426.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -31.330.770 -1.255.085
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-304.703 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.871.470 -15.632.607
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 -5.871.470 -15.632.607
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-779.375 62.603.102
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
183.795.598 236.771.609
Kredilerden Nakit Girişleri
183.795.598 236.771.609
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-175.440.611 -168.374.595
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-175.440.611 -168.374.595
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.981.844 1.992.073
Ödenen Temettüler
0 5.012.000
Ödenen Faiz
-7.818.739 -12.977.185
Alınan Faiz
666.221 179.200
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-647.969 16.289.238
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-647.969 16.289.238
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.074.113 75.911.415
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
48.426.144 92.200.653


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 48.426.144 49.074.113
Finansal Yatırımlar
4 69.408 69.408
Ticari Alacaklar
204.418.364 216.941.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 204.418.364 216.941.038
Diğer Alacaklar
17.574.685 11.782.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 17.574.685 11.782.502
Stoklar
9 278.920.200 236.446.957
Peşin Ödenmiş Giderler
16 13.810.099 12.103.080
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 7.384.743 7.080.040
Diğer Dönen Varlıklar
17 8.932.399 9.697.225
ARA TOPLAM
579.536.042 543.194.363
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
579.536.042 543.194.363
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 20.087 20.087
Maddi Duran Varlıklar
11 126.483.880 126.821.598
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 7.579.663 1.179.714
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 22.503.072 20.751.617
Peşin Ödenmiş Giderler
16 932.260 3.279.055
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 9.994.963 12.230.891
Diğer Duran Varlıklar
17 396.636 534.842
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
167.910.561 164.817.804
TOPLAM VARLIKLAR
747.446.603 708.012.167
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
268.120.976 250.741.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
268.120.976 250.741.603
Banka Kredileri
5 260.859.893 250.142.831
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 7.261.083 598.772
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.455.810 8.224.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.455.810 8.224.102
Banka Kredileri
5 7.277.417 7.630.581
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.178.393 593.521
Ticari Borçlar
264.799.972 228.491.648
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 264.799.972 228.491.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 30.531.975 3.384.409
Diğer Borçlar
104.722.068 101.506.491
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,26 104.722.068 101.506.491
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 18.340.968 19.134.733
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.080.175 2.126.102
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.130.775 1.176.702
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 949.400 949.400
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 1.203.330 1.113.972
ARA TOPLAM
698.255.274 614.723.060
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
698.255.274 614.723.060
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.896.524 3.986.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.896.524 3.986.986
Banka Kredileri
5 3.766.180 3.780.848
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 130.344 206.138
Uzun Vadeli Karşılıklar
38.895.649 61.765.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 38.895.649 61.765.408
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.792.173 65.752.394
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
741.047.447 680.475.454
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.399.156 27.536.713
Ödenmiş Sermaye
18 41.500.000 41.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 8.642.368 8.642.368
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
359.793 359.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-40.965.755 -40.399.745
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.621.381 -39.882.204
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -40.621.381 -39.882.204
Yabancı Para Çevrim Farkları
-344.374 -517.541
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 4.613.361 4.613.361
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12.820.936 3.695.906
Net Dönem Karı veya Zararı
-20.571.547 9.125.030
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.399.156 27.536.713
TOPLAM KAYNAKLAR
747.446.603 708.012.167


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 324.785.546 343.662.348
Satışların Maliyeti
19 -295.008.820 -270.971.396
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.776.726 72.690.952
BRÜT KAR (ZARAR)
29.776.726 72.690.952
Genel Yönetim Giderleri
20 -17.877.036 -9.623.299
Pazarlama Giderleri
20 -18.016.666 -22.759.691
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -807.679 -762.200
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 13.462.196 28.677.028
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -6.985.693 -24.912.352
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-448.152 43.310.438
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-448.152 43.310.438
Finansman Giderleri
23 -17.702.673 -12.678.014
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-18.150.825 30.632.424
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.420.722 -5.898.342
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 -3.833.503
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.420.722 -2.064.839
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.571.547 24.734.082
DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.571.547 24.734.082
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-20.571.547 24.734.082
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Ba 15 -923.971 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
357.961 -3.713
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 184.794 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
173.167 -3.713
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-566.010 -3.713
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.137.557 24.730.369
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-21.137.557 24.730.369http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150092


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.347 Değişim: 0,38% Hacim : 143.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.282 22.02.2024 Yüksek 9.406
Açılış: 9.360
31,0740 Değişim: 0,28%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6567 Değişim: 0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7267
Açılış: 33,6386
2.023,27 Değişim: 0,31%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.024,86
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.