KAP ***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

20.02.2021 - 01:18
KAP ***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -4.538.909 4.382 2.175.592 13.779.136 18.372.631 54.935.200 54.935.200
Transferler
1.730.498 16.642.133 -18.372.631 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-965.221 -37.627 -10.447.614 -11.450.462 -11.450.462
Dönem Karı (Zararı)
-10.447.614 -10.447.614 -10.447.614
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-965.221 -37.627 -1.002.848 -1.002.848
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18 16.500.000 8.642.368 -5.504.130 -33.245 3.906.090 20.421.269 -10.447.614 33.484.738 33.484.738
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -5.504.130 -33.245 3.906.090 20.421.269 -10.447.614 33.484.738 33.484.738
Transferler
-10.447.614 10.447.614 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-946.846 -385.914 -8.131.158 -9.463.918 -9.463.918
Dönem Karı (Zararı)
-8.131.158 -8.131.158 -8.131.158
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-946.846 -385.914 -1.332.760 -1.332.760
Dönem Sonu Bakiyeler
18 16.500.000 8.642.368 -6.450.976 -419.159 3.906.090 9.973.655 -8.131.158 24.020.820 24.020.820


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.521.982 46.788.712
Dönem Karı (Zararı)
-8.131.158 -10.447.614
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.814.571 23.102.887
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 12.492.305 12.928.133
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
130.798 731.735
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 130.798 807.079
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -75.344
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.926.176 3.443.789
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13, 15 3.626.602 3.345.063
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -126.019 -24.700
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7, 13 425.593 123.426
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.651.872 1.749.929
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -335.149 -207.919
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 5.987.021 2.005.828
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 133.752
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -181.732
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15.825.549 8.163.719
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -2.212.129 -3.914.418
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.254.685 36.089.217
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.675.112 -3.164.999
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.042.959 -3.204.406
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.325.544 -3.923.192
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.072.834 46.221.806
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.630.178 160.008
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.428.728 48.744.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13,15 -1.906.746 -1.955.778
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.023.122 -16.113.513
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -11.023.122 -16.113.513
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.990.456 -16.392.722
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
265.616.251 289.094.819
Kredilerden Nakit Girişleri
265.616.251 268.931.614
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
20.163.205
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-272.920.340 -291.962.355
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-272.920.340 -255.732.891
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-36.229.464
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.214.578 -1.895.189
Ödenen Temettüler
-10.000.000
Ödenen Faiz
-5.806.938 -1.837.916
Alınan Faiz
335.149 207.919
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.491.596 14.282.477
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.491.596 14.282.477
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.230.550 2.948.073
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.738.954 17.230.550


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 11.738.954 17.230.550
Ticari Alacaklar
83.692.181 73.147.867
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 324.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 83.692.181 72.823.668
Diğer Alacaklar
1.078.965 4.658.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.078.965 4.658.862
Stoklar
9 77.187.945 62.790.623
Peşin Ödenmiş Giderler
16 3.991.816 2.047.540
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.652.985 6.020.006
ARA TOPLAM
179.342.846 165.895.448
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
179.342.846 165.895.448
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 20.087 20.087
Maddi Duran Varlıklar
11 59.202.846 61.218.226
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 758.887 83.781
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 9.073.257 7.690.716
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 6.597.883 4.149.042
Diğer Duran Varlıklar
17 627.360 667.677
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
76.280.320 73.829.529
TOPLAM VARLIKLAR
255.623.166 239.724.977
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
82.239.896 73.156.600
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
82.028.980 73.156.600
Banka Kredileri
5 82.028.980 73.156.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
210.916
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 210.916
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
80.209 96.712
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
80.209 96.712
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 80.209 96.712
Ticari Borçlar
128.487.715 117.414.881
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 128.487.715 117.414.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 1.229.723 992.424
Diğer Borçlar
886.138 895.290
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,26 886.138 895.290
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 3.012.245 907.472
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.009.927 1.904.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 536.927 1.730.589
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 473.000 173.426
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 286.190 180.492
ARA TOPLAM
217.232.043 195.547.886
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
217.232.043 195.547.886
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
389.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
389.314
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 389.314
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 560.593
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.420.396 10.692.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 13.420.396 10.692.353
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.370.303 10.692.353
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
231.602.346 206.240.239
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.020.820 33.484.738
Ödenmiş Sermaye
18 16.500.000 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 8.642.368 8.642.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.450.976 -5.504.130
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.450.976 -5.504.130
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -6.450.976 -5.504.130
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-419.159 -33.245
Yabancı Para Çevrim Farkları
-419.159 -33.245
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 3.906.090 3.906.090
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.973.655 20.421.269
Net Dönem Karı veya Zararı
-8.131.158 -10.447.614
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.020.820 33.484.738
TOPLAM KAYNAKLAR
255.623.166 239.724.977


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 335.265.960 315.152.125
Satışların Maliyeti
19 -283.887.074 -280.197.575
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
51.378.886 34.954.550
BRÜT KAR (ZARAR)
51.378.886 34.954.550
Genel Yönetim Giderleri
20 -17.299.697 -18.583.856
Pazarlama Giderleri
20 -23.150.480 -23.024.493
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -1.688.904 -1.000.307
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 37.789.914 18.903.320
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -34.524.669 -15.292.098
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.505.050 -4.042.884
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.505.050 -4.042.884
Finansman Giderleri
23 -22.848.337 -10.319.148
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24 -10.343.287 -14.362.032
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.212.129 3.914.418
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 2.212.129 3.914.418
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.131.158 -10.447.614
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.131.158 -10.447.614
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.131.158 -10.447.614
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) -0,49000000 -0,63000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-946.845 -965.221
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.183.557 -1.206.526
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
236.712 241.305
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 236.712 241.305
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-385.914 -37.627
Yabancı Para Çevrim Farkları
-385.914 -37.627
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.332.759 -1.002.848
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.463.917 -11.450.462
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.463.917 -11.450.462http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911261


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.