KAP ***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

21.02.2020 - 20:31
KAP ***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.788.712 -4.995.365
Dönem Karı (Zararı)
-10.447.614 18.372.631
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.102.887 21.478.559
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 12.928.133 6.594.953
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
731.735 -11.496
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 807.079 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -75.344 -11.496
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.443.789 1.795.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,15 3.345.063 1.808.072
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -24.700 -13.050
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7,13 123.426 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.749.929 1.278.575
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -207.919 -330.270
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 2.005.828 1.284.853
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 133.752 465.736
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -181.732 -141.744
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8.163.719 7.384.902
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -3.914.418 4.847.532
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -410.929
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 0 -410.929
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
36.089.217 -38.172.427
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.164.999 -12.494.925
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.204.406 -6.098.751
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.923.192 -20.324.758
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.221.806 946.205
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
160.008 -200.198
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
48.744.490 1.678.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13,15 -1.955.778 -2.142.652
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -4.531.476
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.113.513 -32.903.229
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 706.384
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -16.113.513 -33.609.613
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.392.722 29.631.616
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
289.094.819 151.327.271
Kredilerden Nakit Girişleri
268.931.614 124.190.064
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
20.163.205 27.137.207
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-291.962.355 -115.397.744
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-255.732.891 -101.980.410
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-36.229.464 -13.417.334
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.895.189 0
Ödenen Temettüler
-10.000.000 -5.280.000
Ödenen Faiz
-1.837.916 -1.359.052
Alınan Faiz
207.919 341.141
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.282.477 -8.266.978
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.282.477 -8.266.978
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.948.073 11.215.051
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.230.550 2.948.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -3.760.426 1.227.307 9.242.351 10.765.070 42.616.670 42.616.670
Transferler
948.285 9.816.785 -10.765.070
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-778.483 4.382 18.372.631 17.598.530 17.598.530
Dönem Karı (Zararı)
18.372.631 18.372.631 18.372.631
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-778.483 4.382 -774.101 -774.101
Kar Payları
-5.280.000 -5.280.000 -5.280.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18 16.500.000 8.642.368 -4.538.909 4.382 2.175.592 13.779.136 18.372.631 54.935.200 54.935.200
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -4.538.909 4.382 2.175.592 13.779.136 18.372.631 54.935.200 54.935.200
Transferler
1.730.498 16.642.133 -18.372.631 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-965.221 -37.627 -10.447.614 -11.450.462 -11.450.462
Dönem Karı (Zararı)
-10.447.614 -10.447.614 -10.447.614
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-965.221 -37.627 -1.002.848 -1.002.848
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18 16.500.000 8.642.368 -5.504.130 -33.245 3.906.090 20.421.269 -10.447.614 33.484.738 33.484.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 17.230.550 2.948.073
Ticari Alacaklar
73.147.867 70.608.215
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 324.199 526.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 72.823.668 70.081.544
Diğer Alacaklar
4.658.862 999.599
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.658.862 999.599
Stoklar
9 62.790.623 58.384.294
Peşin Ödenmiş Giderler
16 2.047.540 1.208.793
Diğer Dönen Varlıklar
17 6.020.006 7.575.525
ARA TOPLAM
165.895.448 141.724.499
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
165.895.448 141.724.499
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 20.087 20.087
Maddi Duran Varlıklar
11 61.218.226 62.419.577
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 83.781 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 7.690.716 1.992.261
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 4.149.042 0
Diğer Duran Varlıklar
17 667.677 405.762
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
73.829.529 64.837.687
TOPLAM VARLIKLAR
239.724.977 206.562.186
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
73.156.600 67.843.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
73.156.600 67.843.481
Banka Kredileri
5 73.156.600 53.173.433
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 14.670.048
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
96.712 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
96.712 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 96.712 0
Ticari Borçlar
117.414.881 71.059.323
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 117.414.881 71.059.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 992.424 2.131.897
Diğer Borçlar
895.290 330.739
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,27 895.290 330.739
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 907.472 1.629.177
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.904.015 348.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.730.589 273.656
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 173.426 74.700
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 180.492 92.890
ARA TOPLAM
195.547.886 143.435.863
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
195.547.886 143.435.863
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10.692.353 8.184.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 10.692.353 8.184.442
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 0 6.681
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.692.353 8.191.123
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
206.240.239 151.626.986
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.484.738 54.935.200
Ödenmiş Sermaye
18 16.500.000 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 8.642.368 8.642.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.537.375 -4.534.527
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.504.130 -4.538.909
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -5.504.130 -4.538.909
Yabancı Para Çevrim Farkları
-33.245 4.382
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 3.906.090 2.175.592
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20.421.269 13.779.136
Net Dönem Karı veya Zararı
-10.447.614 18.372.631
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.484.738 54.935.200
TOPLAM KAYNAKLAR
239.724.977 206.562.186


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 315.152.125 311.900.263
Satışların Maliyeti
19 -280.197.575 -247.200.282
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.954.550 64.699.981
BRÜT KAR (ZARAR)
34.954.550 64.699.981
Genel Yönetim Giderleri
20 -18.583.856 -14.026.667
Pazarlama Giderleri
20 -23.024.493 -13.426.250
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -1.000.307 -1.260.701
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 18.903.320 89.131.488
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -15.292.098 -93.704.941
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.042.884 31.412.910
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 410.929
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.042.884 31.823.839
Finansman Giderleri
24 -10.319.148 -8.603.676
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-14.362.032 23.220.163
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 3.914.418 -4.847.532
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 -4.343.473
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 3.914.418 -504.059
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.447.614 18.372.631
DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.447.614 18.372.631
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-10.447.614 18.372.631
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) 26 -0,63000000 1,11000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-965.221 -778.483
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.206.526 -973.104
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
241.305 194.621
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 241.305 194.621
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-37.627 4.382
Yabancı Para Çevrim Farkları
-37.627 4.382
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.002.848 -774.101
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.450.462 17.598.530
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-11.450.462 17.598.530http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821055


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,00% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8014 Değişim: -0,06%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,8438
Açılış: 32,8221
35,0956 Değişim: -0,13%
Düşük 35,0209 24.06.2024 Yüksek 35,1829
Açılış: 35,1421
2.453,23 Değişim: 0,10%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.455,37
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.