KAP ***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

21.02.2019 - 21:47
KAP ***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -3.184.260 1.136.063 8.430.059 2.058.536 33.582.766
Transferler
91.244 1.967.292 -2.058.536 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-576.166 10.765.070 10.188.904
Dönem Karı (Zararı)
10.765.070 10.765.070
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-576.166 -576.166
Kar Payları
-1.155.000 -1.155.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17 16.500.000 8.642.368 -3.760.426 1.227.307 9.242.351 10.765.070 42.616.670 42.616.670
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -3.760.426 1.227.307 9.242.351 10.765.070 42.616.670
Transferler
948.285 9.816.785 -10.765.070 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-778.483 4.382 18.372.631 17.598.530
Dönem Karı (Zararı)
18.372.631 18.372.631
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-778.483 4.382 -774.101
Kar Payları
-5.280.000 -5.280.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17 16.500.000 8.642.368 -4.538.909 4.382 2.175.592 13.779.136 18.372.631 54.935.200 54.935.200


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.995.365 14.898.140
Dönem Karı (Zararı)
18.372.631 10.765.070
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.478.559 12.492.518
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 6.594.953 5.250.228
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-11.496 103.257
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 16.417
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -11.496 86.840
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.795.022 2.021.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.808.072 2.091.300
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -13.050 -70.172
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.278.575 215.928
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -330.270 -420.305
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 1.284.853 661.947
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 -141.744 -158.986
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 465.736 133.272
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.384.902 2.264.914
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 4.847.532 2.637.063
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-410.929 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -410.929 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.172.427 -5.502.867
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.494.925 -11.519.151
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.098.751 -2.503.000
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.324.758 -7.794.303
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
946.205 14.415.142
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-200.198 1.898.445
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.678.763 17.754.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12,14 -2.142.652 -1.097.457
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.531.476 -1.759.124
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.903.229 -14.504.392
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
706.384 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -33.609.613 -14.504.392
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.631.616 -6.986.721
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
151.327.271 71.103.665
Kredilerden Nakit Girişleri
124.190.064 71.103.665
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
27.137.207 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-115.397.744 -76.779.309
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-101.980.410 -54.055.898
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-13.417.334 -22.723.411
Ödenen Temettüler
-5.280.000 -1.155.000
Ödenen Faiz
-1.359.052 -611.699
Alınan Faiz
341.141 455.622
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.266.978 -6.592.973
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.266.978 -6.592.973
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.215.051 17.808.024
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.948.073 11.215.051


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.948.073 11.225.922
Ticari Alacaklar
70.608.215 58.579.026
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 26 526.671 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 70.081.544 58.579.026
Diğer Alacaklar
7 999.599 330.038
Stoklar
9 58.384.294 37.747.338
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.208.793 841.855
Diğer Dönen Varlıklar
16 7.575.525 1.489.844
ARA TOPLAM
141.724.499 110.214.023
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
141.724.499 110.214.023
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 20.087 20.087
Maddi Duran Varlıklar
10 62.419.577 37.213.682
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.992.261 779.653
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 1.388.244
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 0 302.757
Diğer Duran Varlıklar
16 405.762 439.771
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
64.837.687 40.144.194
TOPLAM VARLIKLAR
206.562.186 150.358.217
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 67.843.481 24.603.251
Ticari Borçlar
71.059.323 70.254.862
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 71.059.323 70.254.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 2.131.897 1.521.427
Diğer Borçlar
330.739 253.521
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7, 26 330.739 253.521
Ertelenmiş Gelirler
15 1.629.177 2.549.702
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 591.209
Kısa Vadeli Karşılıklar
348.356 1.108.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 273.656 1.020.515
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 74.700 87.750
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 92.890 60.251
ARA TOPLAM
143.435.863 100.942.488
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
143.435.863 100.942.488
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 8.184.442 6.799.059
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 6.681 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.191.123 6.799.059
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
151.626.986 107.741.547
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
54.935.200 42.616.670
Ödenmiş Sermaye
17 16.500.000 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 8.642.368 8.642.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.538.909 -3.760.426
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.538.909 -3.760.426
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -4.538.909 -3.760.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.382 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 4.382 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 2.175.592 1.227.307
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13.779.136 9.242.351
Net Dönem Karı veya Zararı
18.372.631 10.765.070
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.935.200 42.616.670
TOPLAM KAYNAKLAR
206.562.186 150.358.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 311.900.263 225.121.382
Satışların Maliyeti
18 -247.200.282 -187.106.280
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
64.699.981 38.015.102
BRÜT KAR (ZARAR)
64.699.981 38.015.102
Genel Yönetim Giderleri
19 -14.026.667 -8.661.291
Pazarlama Giderleri
19 -13.426.250 -9.442.786
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -1.260.701 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 89.131.488 28.504.354
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -93.704.941 -30.848.128
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.412.910 17.567.251
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 410.929 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.823.839 17.567.251
Finansman Giderleri
23 -8.603.676 -4.165.118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.220.163 13.402.133
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -4.847.532 -2.637.063
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -4.343.473 -2.350.333
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -504.059 -286.730
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.372.631 10.765.070
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.372.631 10.765.070
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.372.631 10.765.070
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) 25 1,11000000 0,65000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-778.483 -576.166
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -973.104 -720.208
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
194.621 144.042
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 194.621 144.042
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.382 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.382 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-774.101 -576.166
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.598.530 10.188.904
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.598.530 10.188.904http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741483


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: 0,00% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2184 Değişim: -0,02%
Düşük 32,1053 27.05.2024 Yüksek 32,2371
Açılış: 32,2247
34,9799 Değişim: 0,12%
Düşük 34,4911 27.05.2024 Yüksek 35,0065
Açılış: 34,9384
2.429,26 Değişim: 0,45%
Düşük 2.409,91 27.05.2024 Yüksek 2.432,31
Açılış: 2.418,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.