KAP ***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor

31.10.2023 - 18:14
KAP ***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
70.562.640 40.771.531 31.734.435 17.412.583
Satışların Maliyeti
-45.335.674 -27.372.566 -19.801.225 -11.519.435
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.226.966 13.398.965 11.933.210 5.893.148
BRÜT KAR (ZARAR)
25.226.966 13.398.965 11.933.210 5.893.148
Genel Yönetim Giderleri
-2.451.665 -1.337.425 -1.041.837 -528.265
Pazarlama Giderleri
-9.094.790 -5.099.248 -3.970.573 -2.096.229
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.771.550 653.926 586.604 19.869
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.500.551 -598.184 -558.551 -44.354
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.951.510 7.018.034 6.948.853 3.244.169
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 485.498 216.280 16.708 8.424
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -11.997 -2.593 -1.298 -1.439
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -14.586 -2.780 -3.517 -1.111
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.410.425 7.228.941 6.960.746 3.250.043
Finansman Gelirleri
21 4.471.805 2.420.589 1.424.243 724.544
Finansman Giderleri
21 -6.630.855 -3.309.144 -2.150.790 -1.079.074
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.251.375 6.340.386 6.234.199 2.895.513
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.121.959 -2.346.581 -1.692.780 -975.361
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.902.866 -1.686.423 -1.284.991 -566.425
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.219.093 -660.158 -407.789 -408.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.129.416 3.993.805 4.541.419 1.920.152
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.129.416 3.993.805 4.541.419 1.920.152
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
380.078 311.816 214.820 101.291
Ana Ortaklık Payları
23 7.749.338 3.681.989 4.326.599 1.818.861
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,30464700 0,14474900 0,17009000 0,07150400
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.556.678 4.460.218
Dönem Karı (Zararı)
8.129.416 3.993.805
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.129.416 3.993.805
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.163.451 4.623.790
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.826.535 1.316.883
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
68.174 -40.234
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.055 -2.037
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
75.689 -2.666
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -17.570 -35.531
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
429.078 192.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
429.078 192.929
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.752.995 1.049.398
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -544.870 -151.394
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 2.297.865 1.200.792
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
727.263 47.996
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-374.922 -135.023
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-374.922 -135.023
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 14.586 2.780
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.121.959 2.346.581
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -30.639 -178.156
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -30.639 -178.156
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-371.578 20.636
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.711.710 -2.315.442
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.515.065 -3.474.532
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-419.848 -412.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.095.217 -3.061.774
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.187.115 -3.473.794
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.704.247 3.889.305
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
264.772 974.845
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.439.475 2.914.460
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.286.223 743.579
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.286.223 743.579
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.581.157 6.302.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-125.434 -75.492
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.834.067 -1.150.320
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.064.978 -616.123
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.138.739 -3.056.790
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
389.910 226.375
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
389.910 226.375
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.427.796 -2.472.938
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -4.208.953 -2.328.914
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -218.843 -144.024
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.100.853 -810.227
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-435.505 4.014.760
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 13.496.065 13.784.165
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -11.324.167 -7.994.931
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -184.059 -99.331
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-29.952 -118.673
Ödenen Temettüler
-777.555 -600.965
Ödenen Faiz
8 -2.160.707 -1.028.026
Alınan Faiz
544.870 151.394
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -78.873
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.982.434 5.418.188
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.129.723 3.207.868
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.112.157 8.626.056
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 14.008.982 4.141.603
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 21.121.139 12.767.659


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 21.121.139 14.008.982
Finansal Yatırımlar
6 761.466 760.333
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
64.669 132.302
Vadeli Mevduatlar
696.797 628.031
Ticari Alacaklar
12.560.845 3.715.842
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 1.232.518 797.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11.328.327 2.918.452
Diğer Alacaklar
9 78.372 81.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 78.372 81.200
Türev Araçlar
7 104.027 11.362
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7 104.027 11.362
Stoklar
12.086.171 6.676.623
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.171.377 1.265.919
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.171.377 1.265.919
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
198.518 465.703
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.233.656 1.103.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 1.233.656 1.103.819
ARA TOPLAM
50.315.571 28.089.783
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
50.315.571 28.089.783
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
123.536 106.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
123.536 106.064
Türev Araçlar
7 73.205 15.229
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7 73.205 15.229
Maddi Duran Varlıklar
12 25.224.289 16.433.124
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 523.792 396.858
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.722.484 12.835.775
Şerefiye
14 3.813.662 2.923.535
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 13.908.822 9.912.240
Peşin Ödenmiş Giderler
10 864.397 275.103
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
864.397 275.103
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 1.130.757 564.967
Diğer Duran Varlıklar
64.790 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
64.790 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
45.727.250 30.627.120
TOPLAM VARLIKLAR
96.042.821 58.716.903
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 5.965.064 2.430.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 5.965.064 2.430.749
Banka Kredileri
8 5.965.064 2.430.749
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 8.485.265 3.357.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 8.485.265 3.357.593
Banka Kredileri
8.303.141 3.242.261
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
182.124 115.332
Ticari Borçlar
15.202.633 8.284.254
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 2.702.493 2.391.232
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12.500.140 5.893.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
256.417 170.164
Diğer Borçlar
3.062.711 1.712.627
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 214.907 129.536
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.847.804 1.583.091
Türev Araçlar
7 384.160 95.784
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7 384.160 95.784
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 146.851 182.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 146.851 182.018
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.080.939 165.506
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.402.243 780.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
561.433 250.354
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
840.810 529.687
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 141.184 46.224
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 141.184 46.224
ARA TOPLAM
36.127.467 17.224.960
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.127.467 17.224.960
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 17.794.169 15.055.775
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 17.794.169 15.055.775
Banka Kredileri
17.350.846 14.685.840
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
443.323 369.935
Ticari Borçlar
4.879 1.635
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.879 1.635
Türev Araçlar
7 0 542.609
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7 0 542.609
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 33.973 55.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 33.973 55.710
Uzun Vadeli Karşılıklar
641.786 544.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
641.786 544.165
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 3.631.721 2.495.653
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.106.528 18.695.547
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
58.233.995 35.920.507
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.837.262 20.171.058
Ödenmiş Sermaye
19 254.371 254.371
Sermaye Düzeltme Farkları
19 -8.559 -8.559
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
98.792 98.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-326.925 -264.140
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-326.925 -264.140
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-336.707 -273.922
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.782 9.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.172.712 10.943.133
Yabancı Para Çevrim Farkları
29.728.916 17.410.518
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-10.556.204 -6.467.385
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-269.721 -596.392
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-10.286.483 -5.870.993
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 243.700 341.335
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.653.833 4.475.075
Net Dönem Karı veya Zararı
7.749.338 4.331.051
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.971.564 2.625.338
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.808.826 22.796.396
TOPLAM KAYNAKLAR
96.042.821 58.716.903


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 98.792 -81.926 9.782 10.904.236 -3.538.405 281.858 2.863.653 2.271.412 13.055.214 1.914.628 14.969.842
Transferler
59.477 -59.477
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.306.594 -3.038.237 2.271.412 1.410.577 6.950.346 682.467 7.632.813
Dönem Karı (Zararı)
0 3.681.989 3.681.989 311.816 3.993.805
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.306.594 -3.038.237 2.271.412 -2.271.412 3.268.357 370.651 3.639.008
Kar Payları
-600.513 0 -600.513 -452 -600.965
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 98.792 -81.926 9.782 17.210.830 -6.576.642 341.335 4.475.075 3.681.989 19.405.047 2.596.643 22.001.690
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 98.792 -273.922 9.782 17.410.518 -6.467.385 341.335 4.475.075 4.331.051 20.171.058 2.625.338 22.796.396
Transferler
-97.635 97.635
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.785 12.318.398 -4.088.819 4.331.051 3.418.287 15.916.132 1.213.048 17.129.180
Dönem Karı (Zararı)
0 7.749.338 7.749.338 380.078 8.129.416
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.785 12.318.398 -4.088.819 4.331.051 -4.331.051 8.166.794 832.970 8.999.764
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.499.686 0 -1.499.686 168.134 -1.331.552
Kar Payları
-750.242 0 -750.242 -34.956 -785.198
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 98.792 -336.707 9.782 29.728.916 -10.556.204 243.700 6.653.833 7.749.338 33.837.262 3.971.564 37.808.826


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.129.416 3.993.805 4.541.419 1.920.152
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-62.785 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-78.481
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.696 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.696
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.062.549 3.639.008 1.498.052 1.277.604
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
13.151.368 6.677.245 1.841.924 2.434.133
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
13.151.368 6.677.245 1.841.924 2.434.133
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
334.334 -193.175 208.846 -92.946
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
334.334 -193.175 208.846 -92.946
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.887.320 -3.615.138 -1.011.660 -1.380.365
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.887.320 -3.615.138 -1.011.660 -1.380.365
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.464.167 770.076 458.942 316.782
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.464.167 770.076 458.942 316.782
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.999.764 3.639.008 1.498.052 1.277.604
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.129.180 7.632.813 6.039.471 3.197.756
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.213.048 682.467 94.216 169.471
Ana Ortaklık Payları
15.916.132 6.950.346 5.945.255 3.028.285http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212604


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.