KAP ***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor

03.11.2021 - 18:10
KAP ***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor
-10.581.196 -7.270.916 -4.366.442 -3.079.935
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.783.885 3.935.977 2.427.660 1.892.621
BRÜT KAR (ZARAR)
5.783.885 3.935.977 2.427.660 1.892.621
Genel Yönetim Giderleri
-587.141 -472.506 -190.236 -150.680
Pazarlama Giderleri
-2.291.138 -1.529.946 -891.512 -557.559
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 179.550 215.389 47.184 79.519
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -171.481 -255.617 -39.316 -105.513
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.913.675 1.893.297 1.353.780 1.158.388
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 195.617 80.940 160.703 9.862
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -224.218 -17.399 -211.836 -2.247
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -3.445 -3.214 -208 -265
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.881.629 1.953.624 1.302.439 1.165.738
Finansman Gelirleri
21 968.848 832.061 264.421 324.148
Finansman Giderleri
21 -987.095 -942.498 -376.328 -340.375
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.863.382 1.843.187 1.190.532 1.149.511
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-622.966 -436.412 -198.584 -234.925
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-660.356 -366.692 -217.477 -173.184
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 37.390 -69.720 18.893 -61.741
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.240.416 1.406.775 991.948 914.586
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.422 201
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.240.416 1.402.353 991.948 914.787
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
200.303 85.699 76.188 79.848
Ana Ortaklık Payları
23 2.040.113 1.316.654 915.760 834.939
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,08020000 0,05194000 0,03600000 0,03282000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,00000000 -0,00017000 0,00000000 0,00001000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.703.641 2.638.421
Dönem Karı (Zararı)
2.240.416 1.402.353
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.240.416 1.406.775
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 -4.422
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.557.377 1.322.095
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
775.485 678.372
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
204.907 55.375
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-9.643 38.975
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.628 7.119
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 210.922 9.281
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
116.804 95.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
116.804 95.758
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
269.947 181.438
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -106.189 -83.669
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 376.136 265.107
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-248.774 -115.759
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-39.569 -26.779
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-18.791 45.267
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -20.778 -72.046
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 3.445 3.214
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
622.966 436.412
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -161.543 -776
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -161.543 -776
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
21 13.709 14.840
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
260.550 74.906
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.302.615 -735.288
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
36.990 -109.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.339.605 -625.985
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-381.142 -239.807
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.517.407 763.348
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
231.133 93.989
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.286.274 669.359
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
426.900 286.653
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
426.900 286.653
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.058.343 2.799.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-57.040 -46.813
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-427.275 -158.925
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
129.613 44.805
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.682.059 -441.035
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
3 -2.234.822
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
203.622 15.869
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-831.247 -456.904
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -769.488 -412.442
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -61.759 -44.462
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 180.388
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.805.536 -1.041.746
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.096.716 2.369.845
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.755.070 -2.778.426
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -77.656 -57.110
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-664 14.847
Ödenen Temettüler
-794.574 -272.181
Ödenen Faiz
8 -401.465 -290.239
Alınan Faiz
106.189 83.669
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20.988 -112.151
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-783.954 1.155.640
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
754.725 631.716
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.229 1.787.356
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.660.596 2.822.808
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.631.367 4.610.164


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.631.367 4.660.596
Finansal Yatırımlar
6 2.176 23.164
Vadeli Mevduatlar
6 2.176 23.164
Ticari Alacaklar
2.373.155 1.092.390
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 259.093 296.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.114.062 796.305
Diğer Alacaklar
9 38.614 33.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 38.614 33.876
Türev Araçlar
7 40.890 36.216
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7 40.890 36.216
Stoklar
1.676.133 1.041.025
Peşin Ödenmiş Giderler
10 441.317 298.718
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 441.317 298.718
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
289.461 248.651
Diğer Dönen Varlıklar
18 338.575 282.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 338.575 282.287
ARA TOPLAM
9.831.688 7.716.923
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.831.688 7.716.923
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
66.487 47.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
66.487 47.230
Türev Araçlar
7 13.063 6.696
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7 13.063 6.696
Maddi Duran Varlıklar
12 8.455.570 7.343.668
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 171.456 193.812
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.873.515 3.447.193
Şerefiye
14 2.946.953 983.477
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 2.926.562 2.463.716
Peşin Ödenmiş Giderler
10 62.869 208.474
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 62.869 208.474
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 287.855 183.335
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.930.815 11.430.408
TOPLAM VARLIKLAR
24.762.503 19.147.331
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 517.499 985.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 517.499 985.021
Banka Kredileri
517.499 984.451
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 570
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 348.025 314.706
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 348.025 314.706
Banka Kredileri
303.136 258.507
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44.889 56.199
Ticari Borçlar
3.421.227 1.837.208
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 666.450 479.707
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.754.777 1.357.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
45.518 50.009
Diğer Borçlar
9 1.052.624 518.142
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.052.624 518.142
Türev Araçlar
7 3.101 58.166
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7 3.101 58.166
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
185.795 62.430
Kısa Vadeli Karşılıklar
151.948 78.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
151.948 78.702
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 491.080 418.125
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 491.080 418.125
ARA TOPLAM
6.216.817 4.322.509
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.216.817 4.322.509
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 5.506.614 4.860.685
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 5.506.614 4.860.685
Banka Kredileri
5.334.108 4.681.884
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
172.506 178.801
Ticari Borçlar
92.402 49.475
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 91.112 46.722
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.290 2.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
167.033 146.826
Türev Araçlar
7 262.962 213.420
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7 262.962 213.420
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 919.930 813.961
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 636 3.814
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 636 3.814
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.949.577 6.088.181
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.166.394 10.410.690
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.911.575 7.662.411
Ödenmiş Sermaye
19 254.371 254.371
Sermaye Düzeltme Farkları
19 -8.559 -8.559
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
98.792 214.241
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-4.748 -4.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.739 -24.739
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.739 -24.739
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.521 -34.521
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.782 9.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.357.244 3.435.916
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.734.994 4.370.130
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.377.750 -934.214
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-186.082 -141.940
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.191.668 -792.274
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 275.363 206.683
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.923.738 2.356.575
Net Dönem Karı veya Zararı
2.040.113 1.232.671
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.684.534 1.074.230
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.596.109 8.736.641
TOPLAM KAYNAKLAR
24.762.503 19.147.331


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 3.699.139 -424.014 184.044 1.652.554 965.769 6.515.034 854.315 7.369.349
Transferler
22.639 -22.639
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.354.963 -446.723 965.769 350.885 2.224.894 326.782 2.551.676
Dönem Karı (Zararı)
1.316.654 1.316.654 85.699 1.402.353
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.354.963 -446.723 965.769 -965.769 908.240 241.083 1.149.323
Kar Payları
-239.109 -239.109 -33.072 -272.181
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 5.054.102 -870.737 206.683 2.356.575 1.316.654 8.500.819 1.148.025 9.648.844
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -34.521 9.782 4.370.130 -934.214 206.683 2.356.575 1.232.671 7.662.411 1.074.230 8.736.641
Transferler
68.680 -68.680
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.364.864 -443.536 1.232.671 807.442 2.961.441 374.384 3.335.825
Dönem Karı (Zararı)
2.040.113 2.040.113 200.303 2.240.416
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.364.864 -443.536 1.232.671 -1.232.671 921.328 174.081 1.095.409
Kar Payları
-115.449 -596.828 -712.277 -82.297 -794.574
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
318.217 318.217
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 98.792 -4.748 -34.521 9.782 5.734.994 -1.377.750 275.363 2.923.738 2.040.113 9.911.575 1.684.534 11.596.109


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.240.416 1.402.353 991.948 914.787
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.095.409 1.149.323 7.776 778.122
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.538.945 1.596.046 70.817 1.004.294
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.538.945 1.596.046 70.817 1.004.294
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.481 23.350 -1.391 18.330
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-44.481 23.350 -1.391 18.330
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-499.243 -596.433 -66.431 -308.403
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-499.243 -596.433 -66.431 -308.403
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
100.188 126.360 4.781 63.901
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
100.188 126.360 4.781 63.901
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.095.409 1.149.323 7.776 778.122
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.335.825 2.551.676 999.724 1.692.909
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
374.384 326.782 44.838 250.417
Ana Ortaklık Payları
2.961.441 2.224.894 954.886 1.442.492http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974550


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.122 Değişim: 0,66% Hacim : 67.986 Mio.TL Son veri saati : 14:18
Düşük 9.089 29.02.2024 Yüksek 9.166
Açılış: 9.100
31,2219 Değişim: 0,06%
Düşük 31,1201 29.02.2024 Yüksek 31,3072
Açılış: 31,2017
33,9275 Değişim: 0,22%
Düşük 33,7735 29.02.2024 Yüksek 34,0964
Açılış: 33,8529
2.039,16 Değişim: -0,07%
Düşük 2.035,77 29.02.2024 Yüksek 2.048,08
Açılış: 2.040,58
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.