KAP ***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor

24.02.2021 - 23:10
KAP ***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 14.391.013 12.007.762
Satışların Maliyeti
30 -9.318.818 -7.826.810
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.072.195 4.180.952
BRÜT KAR (ZARAR)
5.072.195 4.180.952
Genel Yönetim Giderleri
31 -663.230 -526.483
Pazarlama Giderleri
31 -2.213.241 -2.053.436
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 250.857 127.521
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -303.451 -211.233
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.143.130 1.517.321
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 16.863 14.384
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -101.394 -11.375
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -3.357 -361
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.055.242 1.519.969
Finansman Gelirleri
34 1.055.532 436.146
Finansman Giderleri
34 -1.344.624 -771.018
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.766.150 1.185.097
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-447.980 -245.857
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -398.292 -241.869
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -49.688 -3.988
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.318.170 939.240
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35 -3.964 3.006
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.314.206 942.246
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
81.535 -23.523
Ana Ortaklık Payları
37 1.232.671 965.769
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 0,04861500 0,03784900
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 -0,00015600 0,00011800
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu 1.318.170 939.240
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
35 -3.964 3.006
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.929.962 1.402.182
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 918.368 694.586
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
51.330 21.911
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile 20, 33 18.078 5.924
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
132.956 112.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26 132.956 112.576
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34 202.119 155.507
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-149.394 -146.134
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
351.513 301.641
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
41.390 166.301
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
101.608 -16.853
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
46.167 -2.469
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
33 55.441 -14.384
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
18 3.357 361
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
447.980 246.681
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
11.012 5.451
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
33 11.012 5.451
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
34 19.842 15.661
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
125.716 27.800
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-162.011 -171.270
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-86.290 -83.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-75.721 -88.121
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-176.023 -71.246
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
315.105 185.109
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28.253 55.849
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
286.852 129.260
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
148.645 85.207
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
148.645 85.207
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.369.884 2.372.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
26 -112.299 -84.540
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-338.287 -274.237
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-13.552 18.705
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-555.948 -829.751
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.398 25.035
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-666.144 -765.987
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -592.425 -641.709
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21 -73.719 -124.278
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
86.798 -88.799
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-902.113 -823.351
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 2.612.986 1.289.319
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -3.011.249 -1.474.225
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-59.168 -31.698
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
20.976 -153.504
Ödenen Temettüler
29 -272.113 -300.158
Ödenen Faiz
9 -342.939 -299.219
Alınan Faiz
149.394 146.134
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.447.685 379.054
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
390.103 154.020
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.837.788 533.074
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.822.808 2.289.734
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.660.596 2.822.808


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.660.596 2.822.808
Finansal Yatırımlar
7 23.164 109.962
Vadeli Mevduatlar
23.164 109.962
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
1.034.748 909.595
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
38 296.085 209.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 738.663 699.801
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
12 33.876 27.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
33.876 27.055
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
36.216 2.759
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 36.216 2.759
Stoklar
15 1.041.025 871.565
Peşin Ödenmiş Giderler
13 303.213 230.971
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
303.213 230.971
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
248.651 207.536
Diğer Dönen Varlıklar
28 282.287 282.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
282.287 282.676
ARA TOPLAM
7.663.776 5.464.927
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.663.776 5.464.927
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
47.230 38.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
47.230 38.512
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
6.696 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 6.696
Maddi Duran Varlıklar
20 7.343.668 6.899.240
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 193.812 194.371
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.447.193 3.018.243
Şerefiye
22 983.477 843.828
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 2.463.716 2.174.415
Peşin Ödenmiş Giderler
261.621 243.400
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 261.621 243.400
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 183.335 101.062
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.483.555 10.494.828
TOPLAM VARLIKLAR
19.147.331 15.959.755
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
985.021 447.244
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 985.021 447.244
Banka Kredileri
984.451 445.370
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
570 1.874
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
314.706 1.045.955
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 314.706 1.045.955
Banka Kredileri
258.507 996.305
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
56.199 49.650
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
1.837.208 1.481.248
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 479.707 437.117
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 1.357.501 1.044.131
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 50.009 44.548
Diğer Borçlar
12 518.142 373.311
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
518.142 373.311
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
8 58.166 3.704
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
58.166 3.704
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
62.430 20.229
Kısa Vadeli Karşılıklar
26 78.702 58.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
78.702 58.512
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 418.125 61.349
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
418.125 61.349
ARA TOPLAM
4.322.509 3.536.100
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.322.509 3.536.100
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.860.685 3.998.243
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 4.860.685 3.998.243
Banka Kredileri
4.681.884 3.825.175
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
178.801 173.068
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
49.475 66.233
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 46.722 61.059
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.753 5.174
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
213.420 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 213.420
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
26 146.826 118.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
146.826 118.421
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 813.961 662.205
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.814 209.204
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
28 3.814 209.204
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.088.181 5.054.306
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.410.690 8.590.406
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.662.411 6.515.034
Ödenmiş Sermaye
29 254.371 254.371
Sermaye Düzeltme Farkları
-8.559 -8.559
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
214.241 214.241
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-4.748 -4.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.739 -17.763
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.739 -17.763
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.521 -27.545
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.782 9.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.275.125
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.370.130 3.699.139
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-934.214 -424.014
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-934.214 -424.014
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 206.683 184.044
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.356.575 1.652.554
Net Dönem Karı veya Zararı
1.232.671 965.769
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.074.230 854.315
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.736.641 7.369.349
TOPLAM KAYNAKLAR
19.147.331 15.959.755


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -20.029 9.782 3.161.714 -144.984 155.300 1.660.270 321.186 5.598.544 825.546 6.424.090
Transferler
28.744 -28.744
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.516 537.425 -279.030 321.186 644.583 1.216.648 28.769 1.245.417
Dönem Karı (Zararı)
965.769 965.769 -23.523 942.246
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.516 537.425 -279.030 321.186 -321.186 250.879 52.292 303.171
Kar Payları
-300.158 -300.158 -300.158
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 3.699.139 -424.014 184.044 1.652.554 965.769 6.515.034 854.315 7.369.349
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 3.699.139 -424.014 184.044 1.652.554 965.769 6.515.034 854.315 7.369.349
Transferler
22.639 -22.639
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.976 670.991 -510.200 965.769 266.902 1.386.486 252.919 1.639.405
Dönem Karı (Zararı)
1.232.671 1.232.671 81.535 1.314.206
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.976 670.991 -510.200 965.769 -965.769 153.815 171.384 325.199
Kar Payları
-239.109 -239.109 -33.004 -272.113
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -34.521 9.782 4.370.130 -934.214 206.683 2.356.575 1.232.671 7.662.411 1.074.230 8.736.641


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.314.206 942.246
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.976 -7.516
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.554 -9.764
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.578 2.248
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.578 2.248
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
332.175 310.687
Yabancı Para Çevrim Farkları
842.375 589.717
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
842.375 589.717
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
Kazançları (Kayıpları)
-618.508 -357.769
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
108.308 78.739
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
108.308 78.739
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
325.199 303.171
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.639.405 1.245.417
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
252.919 28.769
Ana Ortaklık Payları
1.386.486 1.216.648http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912519


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.378 Değişim: 0,18% Hacim : 19.230 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.353 13.04.2021 Yüksek 1.386
Açılış: 1.380
8,1268 Değişim: -0,28%
Düşük 8,1065 13.04.2021 Yüksek 8,1754
Açılış: 8,1495
9,7106 Değişim: -0,06%
Düşük 9,6646 13.04.2021 Yüksek 9,7442
Açılış: 9,7167
456,37 Değişim: 0,51%
Düşük 450,99 13.04.2021 Yüksek 458,54
Açılış: 454,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.