KAP ***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 23:55
KAP ***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.900.000 -17.877 0 7.482.258 29.456.926 12.410.955 54.232.262 54.232.262
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
34 12.410.955 -12.410.955 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34 -5.313 -7.142.986 -7.148.209 -7.148.209
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.900.000 -17.877 -5.313 7.482.258 41.867.881 -7.142.896 47.084.053 47.084.053
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.900.000 -17.877 -907 29.361.484 19.988.655 6.867.661 61.099.016 61.099.016
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
6.867.661 -6.867.661 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34 -3.964 10.347.751 10.343.787 10.343.787
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
7.116 7.116
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
247.978 247.978 247.978
Dönem Sonu Bakiyeler
4.900.000 -10.761 -4.871 29.361.484 27.104.294 10.347.751 71.697.897 71.697.897


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-551.202 -100.613
Dönem Karı (Zararı)
33 10.347.751 -7.142.896
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.394.354 7.091.811
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 5.345.122 7.274.555
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9-11-30-49 -2.055.454 3.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 1.754 3.432
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.057.208 0
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
34 7.116 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29-54 849.592 -186.176
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
50 247.978 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.286.725 -49.528
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -24.344.434 7.333.751
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-15-16-17 1.478.225 3.275.406
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 28.101.009 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -32.018.555 -20.948.301
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26-32 11.497.030 10.289.616
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-544.620 -100.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
30 -6.582
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
544.029 96.909
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20-21 544.029 96.909
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.173 -3.704
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.173 -3.704
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 22.391 4.941
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 15.218 1.237


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 15.218 22.391
Ticari Alacaklar
83.124.083 51.105.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 83.124.083 51.105.528
Diğer Alacaklar
892.215 932.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 892.215 932.215
Stoklar
13 0 28.101.009
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 8.118.522 9.591.987
Diğer Dönen Varlıklar
17 43.240 8.000
ARA TOPLAM
92.193.278 89.761.130
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
92.193.278 89.761.130
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
11 8.080 8.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 8.080 8.080
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 3.000.000 3.000.000
Maddi Duran Varlıklar
20 5.589.515 6.438.412
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 51.522.600 56.562.854
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 51.522.600 56.562.854
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.120.195 66.009.346
TOPLAM VARLIKLAR
152.313.473 155.770.476
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
15.101.619 39.446.053
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 15.101.619 39.446.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 26.000 64.421
Diğer Borçlar
182.990 14.170
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 176.223 7.403
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 6.767 6.767
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.042.010 2.328.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 9.042.010 2.328.933
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 4.737.213 1.208.367
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.708.229 6.765.437
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 4.708.229 6.765.437
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 1.450.000 237.429
ARA TOPLAM
35.248.061 50.064.810
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.248.061 50.064.810
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
43.100.000 43.187.863
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 43.100.000 43.187.863
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 13.603 13.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.603 13.146
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 2.253.912 1.405.641
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.367.515 44.606.650
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
80.615.576 94.671.460
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
71.697.897 61.099.016
Ödenmiş Sermaye
34 4.900.000 4.900.000
Geri Alınmış Paylar (-)
34 -10.761 -17.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -4.871 -907
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-4.871 -907
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 29.361.484 29.361.484
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 27.104.294 19.988.655
Net Dönem Karı veya Zararı
34 10.347.751 6.867.661
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
71.697.897 61.099.016
TOPLAM KAYNAKLAR
152.313.473 155.770.476


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 583.528.500 39.491.338 207.000.000 793.097
Satışların Maliyeti
45 -564.700.437 -34.609.241 -201.065.285 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.828.063 4.882.097 5.934.715 793.097
BRÜT KAR (ZARAR)
18.828.063 4.882.097 5.934.715 793.097
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -1.239.749 -7.616.397 -618.481 -3.634.982
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 21.320.653 213.175 2.898.068 161.079
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -22.815.911 -5.251.703 -16.564.007 -5.242.381
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.093.056 -7.772.828 -8.349.705 -7.923.187
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 250.570 444.269 0 444.269
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.343.626 -7.328.559 -8.349.705 -7.478.918
Finansman Gelirleri
51 42.232 0 -8.468 0
Finansman Giderleri
51 -451.302 -513 25.412 70.768
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.934.556 -7.329.072 -8.332.761 -7.408.150
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.586.805 186.176 627.299 219.894
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -4.737.213 0 -1.290.525 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -849.592 186.176 1.917.824 219.894
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.347.751 -7.142.896 -7.705.462 -7.188.256
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.347.751 -7.142.896 -7.705.462 -7.188.256
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.347.751 -7.142.896 -7.705.462 -7.188.256
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.964 5.313 -2.227 1.937
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 5.285 6.811 -2.970 2.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.321 -1.498 743 -546
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -1.321 -1.498 743 -546
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.964 5.313 -2.227 1.937
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.351.715 -7.137.583 -7.707.689 -7.186.319
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.351.715 -7.137.583 -7.707.689 -7.186.319http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973874


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.