KAP ***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2023 - 21:58
KAP ***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor

***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
320.000.000 185.332.488 -1.399.068 -425.193.010 2.831.264.906 -620.592 -112.788.483 -180.963.007 2.615.633.234 2.615.633.234
Transferler
-180.963.007 180.963.007 0 0
Dönem Karı (Zararı)
413.747.896 413.747.896 413.747.896
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-133.852.857 33.908 -133.818.949 -133.818.949
Sermaye Arttırımı
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
320.000.000 185.332.488 -1.399.068 -559.045.867 2.831.264.906 -586.684 -293.751.490 413.747.896 2.895.562.181 2.895.562.181
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
320.000.000 185.332.488 -1.399.068 -1.659.101 -766.181.663 2.829.801.337 -293.751.490 2.137.026.469 4.409.168.972 4.409.168.972
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-185.332.488 27.307.068 2.295.051.889 -2.137.026.469 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
471.267.202 471.267.202 471.267.202
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.921.213 -171.219.718 -238.358 -168.536.863 -168.536.863
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
320.000.000 0 -1.399.068 1.262.112 -937.401.381 2.829.562.979 27.307.068 2.001.300.399 471.267.202 4.711.899.311 4.711.899.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.892.422 457.903.260
Dönem Karı (Zararı)
471.267.202 413.747.896
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 471.267.202 413.747.896
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-131.459.652 -229.352.592
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-14-23-24-27 53.221.896 48.943.268
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -238.358 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -238.358 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.557.112 1.880.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 2.866.379 1.689.301
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 671.495 186.740
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 19.238 4.389
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.037.895 -306.018.879
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -23.127.907 -351.800.696
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 28.788.903 51.482.032
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7-8 7.559.708 641.249
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7-8 -7.182.809 -6.341.464
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
88.085.209 152.058.552
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
37 -171.219.717 -135.126.896
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.274.039
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
37 -171.219.717 -133.852.857
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -110.903.689 8.910.933
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-394.836.043 271.828.781
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -1.734.790.453 15.643.435
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -33.177.094 -27.448.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.701.613.359 43.092.163
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-8 -50.606.729 -8.894.768
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -50.605.857 -8.315.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -872 -579.187
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -112.145.714 -50.097.157
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 5.168.093 -40.128.087
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 105.137.864 69.813.532
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -121.268 -468.338
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 105.259.132 70.281.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 8.702.711 -251.958
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-8 1.577.627.775 18.365.876
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.459.386.158 -9.817.747
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 118.241.617 28.183.623
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -5.634.429 216.993.172
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-188.295.161 50.384.736
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20 333.960.915 94.382.029
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
20 -522.256.076 -43.997.293
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-55.028.493 456.224.085
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -785.142 1.645.267
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21 2.921.213 33.908
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-82.722.156 -36.346.236
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 461.929 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 461.929 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-83.184.085 -36.346.236
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -72.468.774 -35.161.962
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-14 -10.715.311 -1.184.274
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.678.294 -193.328.509
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.330.317 100.192.638
Kredilerden Nakit Girişleri
33 48.330.317 100.192.638
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.989.431 -293.421.153
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
33 -8.983.950 -293.421.153
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
33 -5.481 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14-33 -662.592 -99.994
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-96.936.284 228.228.515
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-96.936.284 228.228.515
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
209.452.279 23.552.721
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
112.515.995 251.781.236


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
42 112.515.995 209.452.279
Ticari Alacaklar
6-7 2.642.149.968 914.917.992
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 531.836.709 498.659.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.110.313.259 416.258.377
Diğer Alacaklar
6-8 63.196.138 12.590.640
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 60.584.555 9.979.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.611.583 2.610.711
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
37 0 0
Stoklar
9 640.732.718 528.587.004
Peşin Ödenmiş Giderler
10 46.045.964 51.342.279
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 46.045.964 51.342.279
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 88.721 3.268.855
Diğer Dönen Varlıklar
20 72.399.836 377.502.937
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 72.399.836 377.502.937
ARA TOPLAM
3.577.129.340 2.097.661.986
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.577.129.340 2.097.661.986
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6-8 209.963 209.963
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 209.963 209.963
Maddi Duran Varlıklar
11 4.941.354.200 4.919.883.315
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 1.497.428 1.713.135
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 42.054.436 33.809.355
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 42.054.436 33.809.355
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.017.279 889.057
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.017.279 889.057
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 604.254.156 490.995.261
Diğer Duran Varlıklar
20 45.314.736 47.864.509
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
20 45.314.736 47.864.509
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.635.702.198 5.495.364.595
TOPLAM VARLIKLAR
9.212.831.538 7.593.026.581
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
33 723.441 861.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
33 723.441 861.732
Banka Kredileri
33 50.931 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
33 672.510 861.732
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33 309.289.220 293.815.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33 309.289.220 293.815.316
Banka Kredileri
33 309.289.220 293.815.316
Diğer Finansal Yükümlülükler
33 550.645 866.832
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
33 550.645 866.832
Ticari Borçlar
6-7 330.503.288 232.541.573
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 121.268
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 330.503.288 232.420.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 20.895.945 9.326.857
Diğer Borçlar
6-8 1.738.242.082 159.839.880
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.476.165.051 16.778.893
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 262.077.031 143.060.987
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 5.634.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 5.634.429
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.615.524 28.460.456
Kısa Vadeli Karşılıklar
18-19 11.385.581 11.375.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 9.773.736 10.397.411
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.611.845 978.028
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 28.788.903 498.136.013
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 28.788.903 498.136.013
ARA TOPLAM
2.444.994.629 1.240.858.527
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.444.994.629 1.240.858.527
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
33 2.043.582.845 1.931.838.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
33 2.043.582.845 1.931.838.765
Banka Kredileri
33 2.043.155.372 1.931.248.633
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
33 427.473 590.132
Diğer Borçlar
6-8 899.773 1.680.862
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 899.773 1.680.862
Uzun Vadeli Karşılıklar
18-19 3.152.279 3.312.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 2.947.997 3.109.464
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
18 204.282 202.598
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 8.041.436 5.686.230
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 261.265 481.163
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 261.265 481.163
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.055.937.598 1.942.999.082
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.500.932.227 3.183.857.609
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 4.711.899.311 4.409.168.972
Ödenmiş Sermaye
21 320.000.000 320.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 0 185.332.488
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3-21 -1.399.068 -1.399.068
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 2.830.825.091 2.828.142.236
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 2.829.562.979 2.829.801.337
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 2.829.562.979 2.829.801.337
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
21 1.262.112 -1.659.101
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 -937.401.381 -766.181.663
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
21 -937.401.381 -766.181.663
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
21 -937.401.381 -766.181.663
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27.307.068 0
Yasal Yedekler
27.307.068 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31 2.001.300.399 -293.751.490
Net Dönem Karı veya Zararı
31 471.267.202 2.137.026.469
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.711.899.311 4.409.168.972
TOPLAM KAYNAKLAR
9.212.831.538 7.593.026.581


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.226.475.685 907.059.213
Satışların Maliyeti
23 -973.295.052 -399.744.400
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
253.180.633 507.314.813
BRÜT KAR (ZARAR)
253.180.633 507.314.813
Genel Yönetim Giderleri
24 -14.382.761 -14.208.451
Pazarlama Giderleri
-1.322.864
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 7.249.787 3.836.630
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -14.168.550 -13.237.025
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
230.556.245 483.705.967
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 461.929 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 0 -133.366
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
231.018.174 483.572.601
Finansman Gelirleri
28 279.074.290 75.480.959
Finansman Giderleri
28 -102.979.212 -103.238.485
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
407.113.252 455.815.075
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
64.153.950 -42.067.178
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -4.615.524 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 68.769.474 -42.067.178
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
471.267.202 413.747.897
DÖNEM KARI (ZARARI)
471.267.202 413.747.897
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
21 471.267.202 413.747.897
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.921.213 33.908
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
19 3.651.516 44.037
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-730.303 -10.129
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
19 -730.303 -10.129
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-171.219.718 -133.852.857
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-214.024.647 -167.019.231
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
37 -214.024.647 -167.019.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
42.804.929 33.166.374
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
29 42.804.929 33.166.374
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-168.298.505 -133.818.949
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
302.968.697 279.928.948
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
302.968.697 279.928.948http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150205


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.139 Değişim: 0,84% Hacim : 40.969 Mio.TL Son veri saati : 11:55
Düşük 9.089 29.02.2024 Yüksek 9.166
Açılış: 9.100
31,2241 Değişim: 0,07%
Düşük 31,1201 29.02.2024 Yüksek 31,3072
Açılış: 31,2017
33,9737 Değişim: 0,36%
Düşük 33,7735 29.02.2024 Yüksek 34,0964
Açılış: 33,8529
2.044,76 Değişim: 0,20%
Düşük 2.035,77 29.02.2024 Yüksek 2.048,08
Açılış: 2.040,58
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.